Directly go to the content

Dokteronlines generelle betingelser

Artikel 1 – Definitioner

 1. I disse generelle betingelser gælder følgende definitioner:
 • Aftale‘: den aftale vedrørende tjenester, der indgås mellem kunden og Dokteronline ved afgivelse af en ordre, til hvilken aftale de generelle betingelser gør sig gældende;
 • Apotek‘: et uafhængigt og registreret apotek med hjemsted i Den Europæiske Union;
 • Apotekets betingelser‘: apotekets betingelser, der gælder for aftalen mellem apoteket og kunderne; disse vilkår og betingelser – hvis det er relevant – vil blive givet til kunden under anmodningsprocessen;
 • Behandling‘: en behandling af en (medicinsk) tilstand med et lægemiddel;
 • Dokteronline‘: eMedvertise NV, et aktieselskab med hjemsted i Willemstad, Curaçao, Kongeriget Holland, og registreret hos Handels- og industrikammeret på Curaçao under nummer 108686, som handler under navnet Dokteronline, er operatør af webstedet og udbyder af tjenesterne;
 • Foretrukken behandling‘: det foretrukne valg angivet af kunden under en konsultation for (type/mængde/dosis) RX-lægemiddel til behandling af kundens problem eller tilstand, også kaldet ‘foretrukket produkt’;
 • Fortrolighedserklæring‘: den fortrolighedserklæring, der gælder for tjenesterne og hjemmesiden, som er gjort tilgængelige på hjemmesiden;
 • Generelle betingelser‘: disse generelle betingelser;
 • Hjemmeside‘: hjemmesiden https://www.dokteronline.com, inklusive indholdet og tjenesterne, herunder de sociale mediekanaler fra Dokteronline;
 • Indhold‘: alt indhold, såsom tekst, oplysninger, billeder og lyd, datasamlinger og andre data, der er tilgængelige via hjemmesiden;
 • Konsultation‘: en medicinsk konsultation baseret på et online spørgeskema, hvor en læge på baggrund af sin medicinske diagnose afgør, om kunden er berettiget til en behandling med et RX-lægemiddel, og udskriver en recept;
 • Konto’: en personlig kundekonto hos Dokteronline;
 • Kunde‘: enhver besøgende på hjemmesiden, der afgiver en ordre;
 • Kundeservice‘: Dokteronlines kundeservice, som kan kontaktes via kontaktoplysningerne angivet på hjemmesiden;
 • Læge‘: en uafhængig og registreret læge med hjemsted i Den Europæiske Union;
 • Lægemiddel‘: et kemisk stof eller et kompleks af kemiske stoffer med en tilsigtet farmakologisk, immunologisk eller metabolisk virkning på kroppen, i form af et OTC-lægemiddel eller RX-lægemiddel; også kaldet lægemidler;
 • Medicinsk spørgeskema‘: (online) spørgsmål fra en læge ved hjælp af et spørgeskema, tiltænkt som en sygehistorie;
 • Ordre‘: kundens anmodning til Dokteronline om at arrangere en konsultation og/eller bestille produkter i kundens navn og for kundens regning og risiko;
 • OTC-lægemiddel‘: håndkøbslægemiddel til selvmedicinering;
 • Produkter‘: Lægemidler eller andre produkter, hvortil der gives oplysninger og som sælges og leveres af et apotek;
 • Rådgivende udvalg af læger‘: uafhængigt organ, bestående af speciallæger, der proaktivt rådgiver om hjemmesiden, indholdet, tjenesterne og de medicinske spørgeskemaer, og som også udøver rådgivende tilsyn med lægernes og apotekernes tjenesteydelser;
 • Recept‘: recept fra en læge – som følge af en konsultation – på et RX-lægemiddel.
 • RX-lægemiddel‘: et lægemiddel, der kun kan fås på recept;
 • Tjenester‘: de oplysninger, der er angivet på hjemmesiden om sundhed og livsstil, sundhedsproblemer, løsninger og produkter, samt online-tjenesten, der består i at arrangere en konsultation mellem kunder og læger, samt indgå aftaler på vegne af og for kunders regning og risiko med apoteker med henblik på salg og levering af produkter;
 • Transportør‘: post- og kurertjenester, såsom, men ikke begrænset til, UPS, DHL, Royal Mail og PostNL.
 1. Ovennævnte udtryk har samme betydning i ental som i flertal og omvendt. Hvor ord og/eller udtryk i disse generelle betingelser er skrevet i hankøn, kan den feminine eller neutrale form også læses.

Artikel 2 – Dokteronlines identitet

eMedvertise N.V., der driver virksomhed under navnet Dokteronline
Mahaaiweg 6
Willemstad – Curaçao

Telefonnummer: 00800-486-72968; op hverdage fra kl. 10:00-21:00 CET.
E-mailadresse: [email protected]
Registreringsnummer: 108686
CRIB-nummer: 102250881

Artikel 3 – De generelle betingelsers anvendelighed

 1. Disse generelle betingelser gælder for enhver ordre afgivet af kunden, for enhver aftale indgået mellem Dokteronline og kunden som følge af denne ordre og for kundens brug af hjemmesiden.
 1. Inden aftalen indgås, vil teksten til disse generelle betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at den let kan gemmes af forbrugeren.
 1. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle betingelser på noget tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller tilintetgjorte, forbliver aftalen og disse generelle betingelser gældende for resten, og den relevante bestemmelse vil hurtigst muligt blive erstattet af en bestemmelse, der nærmer sig originalen mest muligt.
 1. Situationer, der ikke er reguleret i disse generelle betingelser, skal vurderes ‘i ånden’ deraf.

Artikel 4 – Beskrivelse af tjenesterne

 1. Dokteronline er en informativ hjemmeside såvel som en online-tjeneste for forbrugere. Hjemmesiden giver oplysninger om livsstils- og sundhedsproblemer og den mulige behandling af disse. Dokteronline er hverken en læge eller et apotek, men vil arrangere en konsultation med en læge og/eller salg og levering af produkter fra apoteker efter anmodning fra kunden.
 1. I tilfælde af at kunden ønsker en konsultation, vil Dokteronline finde en passende læge til dette (f.eks. baseret på tilgængelighed). Lægen giver konsultationen direkte til kunden på grundlag af det medicinske spørgeskema. Under konsultationen kan kunden angive en eventuel foretrukken behandling. Denne foretrukne behandling videregives af Dokteronline til en læge, men Dokteronline har ingen indflydelse på konsultationen, vurderingen af det medicinske spørgeskema, om der gives en recept eller ej og/eller ordineringen af den foretrukne behandling af en læge. Lægen er fuldstændig uafhængig og er på ingen måde påvirket af Dokteronline til at ordinere visse lægemidler.
 1. Dokteronline tilbyder ikke selv nogen produkter, men sikrer, at kunden kan modtage ægte produkter sikkert, hurtigt og diskret. I tilfælde af lægemidler sælges og leveres disse altid af kontrollerede og uafhængige apoteker.
 1. I tilfælde af at kunden beder Dokteronline om at bestille et produkt fra et apotek i kundens navn og for egen regning og risiko, vil Dokteronline finde et passende apotek (f.eks. baseret på produktets tilgængelighed, afstanden fra kunden samt prisen). Dokteronline er ikke bundet til bestemte apoteker. Dokteronline modtager heller ingen provision fra apoteker. Det omvendte gør sig også gældende: Apoteker kan frit vælge at acceptere kunder fra Dokteronline, og de modtager ingen provision fra Dokteronline. Dokteronline tilbyder derfor ingen produkter, men tilbyder en (faciliterende) tjeneste, som betyder, at de anmoder apoteker om salg og levering af bestemte produkter for kundernes regning og risiko direkte til kunden. Priser på produkter fra apoteker er normalt kendt på forhånd hos Dokteronline og forhandles ikke på vegne af kunder eller apoteker. Prisen på produkter fra apoteker, inklusive forsendelsesomkostninger, er inkluderet i prisen for tjenesterne som angivet på hjemmesiden. Der er derfor ikke tale om nogen mægling.
 1. Salg og levering af produkter aftales mellem kunden og et apotek, uanset hvilken part der modtager betalingen. Apotekets betingelser gælder – hvis det er relevant – for forholdet mellem apoteket og kunden og oplyses ved afgivelse af en ordre.
 1. Tjenesterne er kun tilgængelige i de lande, der er angivet på hjemmesiden.

Artikel 5 – Hjemmeside og indhold

 1. Oplysningerne leveret af Dokteronline er af generel informerende karakter og er ikke en erstatning for professionel medicinsk rådgivning (herunder evaluering eller behandling fra en læge). Intet på hjemmesiden må bruges til at diagnosticere eller behandle en medicinsk tilstand eller fungere som erstatning for forholdet med (egen) læge eller anden medicinsk specialist. De sundhedsoplysninger, der gives af eller på vegne af Dokteronline, udgør ikke professionel medicinsk rådgivning. Kunden skal selv konsultere andre kilder til bekræftelse af de afgivne oplysninger og konsultere egen læge eller anden speciallæge vedrørende sine symptomer eller helbredstilstand. I alvorlige tilfælde skal kunden straks tilkalde (akut) lægehjælp og aldrig tilsidesætte medicinsk rådgivning eller udsætte at søge læge på grund af noget, han har læst på hjemmesiden. Brugen af de oplysninger, der tilbydes på hjemmesiden, sker udelukkende på kundens eget ansvar.
 1. Indholdet må ikke fortolkes på nogen måde som opfordrende eller promoverende. Alle oplysninger på hjemmesiden er af rent informerende karakter og har på ingen måde til formål at fremme eller opfordre til brugen af lægemidler.
 1. Dokteronline gør alt for at sikre, at indholdet er korrekt og fuldstændigt, men kan desværre ikke garantere dette. Dokteronline er ikke ansvarlig for sådanne utilsigtede fejl eller udeladelser.
 1. Alle billeder, specifikationer og data vedrørende tjenesterne og produkterne er vejledende og kan ikke give anledning til kompensation eller ophævelse af aftalen.
 1. Åbenlyse fejl eller fejl med hensyn til tjenesterne, konsultationen eller produkterne – herunder fejl i prisen – er ikke bindende for Dokteronline, lægen og/eller apoteket.
 1. Da Dokteronline ikke selv tilbyder, sælger eller leverer nogen produkter, forbeholder de sig retten til at justere tilgængeligheden af de produkter, der er angivet på hjemmesiden, og fjerne produkter fra hjemmesiden. Dokteronline forbeholder sig også retten til at ændre eller afslutte tjenesterne.

Artikel 6 – Medicinske spørgeskemaer og konsultation

 1. De medicinske spørgeskemaer er omhyggeligt udarbejdet i samråd med det rådgivende udvalg af læger, lægerne og apotekerne og overholder medicinsk-etiske retningslinjer.
 1. Hvis en læge på baggrund af sin vurdering af det medicinske spørgeskema fastslår, at kunden er berettiget til sin foretrukne behandling, kan lægen udskrive en recept hertil. Denne recept vil blive sendt til et apotek eller – hvis angivet – direkte til kunden. Lægen har ingen som helst forpligtelse til at ordinere den ønskede foretrukne behandling – eller lægemidler generelt. Lægen kan også ordinere en mængde, dosis eller type lægemiddel, der afviger fra den angivne foretrukne behandling. Kunden vil altid blive informeret om dette og har desuden ret til at annullere sin ordre uden beregning.
 1. Den anmodede foretrukne behandling eller den behandling, der ordineres af lægen, kan være underlagt hyppigheds- og/eller mængdebegrænsninger. Det er altid udelukkende op til lægen eller apoteket at tage stilling hertil.
 1. En læge skal afgøre, om den foretrukne behandling kan ordineres til kunden uden risiko. Det er derfor vigtigt, at kunden udfylder det medicinske spørgeskema pålideligt, nøjagtigt og fuldstændigt. Manglende levering af relevante oplysninger kan resultere i ordinering af produkter, der er eller kan være sundhedsskadelige for kunden.
 1. Hvis kunden ikke er i stand til eller ikke ønsker at udfylde det medicinske spørgeskema, kan ingen konsultation finde sted, og ingen produkter kan leveres af et apotek.
 1. Udfyldelse af det medicinske spørgeskema skal ske personligt og til personlig brug, medmindre man har tilladelse fra en tredjepart til at udføre sådanne handlinger på vegne af denne tredjepart, og Dokteronline har modtaget denne tilladelse fra den pågældende tredjepart.
 1. Hver kunde skal informere sin egen læge og/eller apoteker om konsultationen og de ordinerede produkter.

Artikel 7 – Konto

 1. Kunden skal oprette en konto for at kunne bruge tjenesterne.
 1. En konto er strengt personlig og må kun bruges af kunden og til dennes egen fordel.
 1. Brug af falske, forkerte og/eller ufuldstændige navne, adresser, e-mailadresser, bankoplysninger eller andre kundeoplysninger er ikke tilladt.
 1. Der må kun oprettes én konto pr. kunde.
 1. Dokteronline kan i visse tilfælde kontrollere eller verificere kundens kontaktoplysninger eller identitet. Kunden vil altid blive informeret om dette.
 1. Ved at oprette en konto opretter kunden en sikker online elektronisk patientjournal, hvori kundens ordrehistorik gemmes i overensstemmelse med fortrolighedserklæringen.
 1. Kundens ret til at bruge hjemmesiden ophæves øjeblikkeligt og uden yderligere varsel, hvis de generelle betingelser overtrædes eller ikke overholdes (fuldt ud) af kunden, efter Dokteronlines eget skøn. I et sådant tilfælde vil kundens konto desuden blive spærret.
 1. Kreditter på en kundes konto er gyldige, så længe en konto er aktiv. En konto vil blive slettet (‘deaktiveret’) af Dokteronline, hvis der ikke har været logget på den i 3 år, eller efter 3 år efter kundens sidste ordre via Dokteronline. Når en konto slettes, bortfalder eventuelle kreditter, der er knyttet til den, i henhold til loven. Kreditter kan ikke veksles til penge.

Artikel 8 – Ordre og aftale

 1. Der kræves en konto for at kunne afgive en ordre.
 1. Kunden kan kun afgive en ordre, hvis:
  A) kunden er i juridisk stand til at indgå aftalen;
  B) kunden er mindst 18 år gammel;
  C) kunden er bevidst om, at det er på eget ansvar at fastslå, at det er lovligt i det land, hvor kunden bor, at bruge Dokteronlines tjenester, at anmode om en konsultation samt at modtage produkterne af transportøren;
  D) kunden vil udelukkende bruge produkterne til egen personlig brug;
  E) kunden har læst alle oplysninger på emballagen og i indlægssedlen til produkterne omhyggeligt før brug og vil altid kontrollere produkternes holdbarhedsdato;
  F) kunden har verificeret, at de produkter, der leveres af apoteket, er dem, der er ordineret af lægen;
  G) kunden har adgang til hjemmesiden og det medicinske spørgeskema på et sprog, som kunden forstår/behersker, og at kunden vil rådføre sig med sin faste sundhedsplejerske, hvis der er rådeller oplysninger på hjemmesiden eller spørgsmål fra det medicinske spørgeskema, som kunden ikke helt forstår;
  H) kunden accepterer anvendeligheden af de generelle betingelser og fortrolighedserklæringen.
 1. Dokteronline er frit stillet til at acceptere eller afvise en ordre, og forbeholder sig også retten til at annullere en ordre.
 1. Lægen og apoteket har til enhver tid ret til at afvise, ændre eller annullere en ordre uden yderligere forklaring.

Artikel 9 – Priser, besparelser og kampagner

 1. De samlede omkostninger for en ordre består af omkostninger til konsultationen, omkostninger til de produkter, der sælges og leveres af apoteket til kunden, servicegebyret for Dokteronline og – hvis relevant – forsendelsesomkostninger, håndteringsomkostninger og moms.
 1. Hvis kunden afgiver en ordre på flere produkter, bortfalder en del af det servicegebyr, der opkræves af Dokteronline. En sådan besparelse er udtrykkeligt ikke en rabat på det valgte produkt, men en besparelse på det nævnte servicegebyr.
 1. Tilbud, rabatter eller andre (pris)kampagner vedrører servicegebyret for Dokteronline eller – hvis det udtrykkeligt er angivet – omkostningerne til konsultationen og aldrig til omkostningerne for produkterne.

Artikel 10 – Betaling og prisændringer

 1. Priserne på hjemmesiden er angivet i valutaen i det land, som landeudvidelsen henviser til. Hvis der ikke er angivet noget herom, eller hvis der er uklarhed herom, er de viste priser altid i euro.
 1. Alle betalinger skal foretages via de betalingsmetoder, der er angivet på hjemmesiden.
 1. De samlede omkostninger for en ordre – som angivet i artikel 9.1 – vil blive opkrævet af Dokteronline til fordel for de personer, der er berettiget til de relevante midler.
 1. Hvis Kunden ikke (fuldt) opfylder sin betalingsforpligtelse, skylder kunden Dokteronline, efter at han har fået besked om den forsinkede betaling og har fået en frist på 14 dage til stadig at opfylde sine betalingsforpligtelser, efter at betaling ikke er sket. Inden for denne 14-dages frist skal der betales en årlig rente på 4 % af det stadig skyldige beløb, og Dokteronline er berettiget til at opkræve de udenretslige inkassoomkostninger, de har afholdt. Disse inkassoomkostninger udgør maksimalt: 15 % på udestående beløb op til 2.500,– EUR; 10 % over de næste 2.500 EUR og 5 % over de næste 5.000 EUR med et minimum på 40 EUR.
 1. Ved afgivelse af faktura- og betalingsoplysninger erklærer kunden at være autoriseret til at bruge disse oplysninger.
 1. Brug af falske fakturerings- og betalingsoplysninger eller af sådanne oplysninger, der tilhører en tredjepart, uden denne tredjeparts tilladelse til at bruge dem, vil føre til øjeblikkelig blokering af en konto og annullering af en ordre. I sådanne tilfælde har Dokteronline ret til at lave en indberetning til lokale efterforskningsmyndigheder.
 1. Dokteronline forbeholder sig retten til at ændre de priser, der er angivet på hjemmesiden for produkter og/eller konsultationer. De priser, der vises på tidspunktet for afgivelse af en ordre, er gældende gennem hele processen. I tilfælde af, at der på grund af software- eller menneskelige fejl er angivet forkerte priser på hjemmesiden, er Dokteronline ikke bundet af dette og forbeholder sig retten til at justere priserne, i hvilket tilfælde kunden altid har mulighed for at annullere ordren. Kunden vil blive underrettet om dette.

Artikel 11 – Levering

 1. De nævnte leveringstider er omtrentlige og baseret på tilgængelighed og standard leveringstider. Nogle produkter sendes ikke til visse lande, hvilket fremgår af hjemmesiden.
 1. Ved at afgive en ordre udpeger kunden en transportør som sin repræsentant og befuldmægtigede for modtagelsen på apoteket og efterfølgende transport af produkterne fra apotekets adresse til den angivne leveringsadresse. Levering af Produkterne sker på apoteket til transportøren til fordel for kunden. Efter levering af produkterne til transportøren anses apoteket for at have opfyldt sine forpligtelser i henhold til aftalen, og risiko og ejendomsret til produkterne overgår til kunden. Dokteronline påtager sig intet ansvar med hensyn til transport. Hver kunde er ansvarlig for alle importafgifter, told og skatter gældende i kundens land.
 1. Professionelle adfærdskodekser og juridiske begrænsninger kan begrænse det tilladte antal af produkter, der skal leveres af apoteker, og den tilladte leveringshyppighed. Der er ingen forpligtelse til at levere mængder, der overstiger de gældende maksimalt tilladte.

Artikel 12 – Annullering og returnering

 1. Efter afgivelse af en ordre, men inden afsendelse af produkter fra et apotek, kan kunden annullere en ordre ved at kontakte kundeservice. Hvis en konsultation allerede har fundet sted, vil omkostningerne hertil – inklusive det gældende servicegebyr til Dokteronline – blive opkrævet hos kunden.
 1. Hvis et produkt er ubrugeligt på grund af transportskader, eller hvis det ikke svarer til det, der er bestilt eller ordineret af lægen, har kunden mulighed for at anmode apoteket om at erstatte produktet eller i samråd med kundeservice returnere produktet inden for syv (7) dage efter modtagelse. Tilbagebetaling vil ske til kunden inden for tredive (30) dage efter modtagelse af produktet fra apoteket. Kun omkostningerne til returnering af defekte, beskadigede eller forkert leverede produkter vil blive refunderet.
 1. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 13 har kunden – af hensyn til sundhedsbeskyttelse og/eller hygiejne – ingen ret til at returnere produkter.

Artikel 13 – Fortrydelsesret

 1. Kunden har juridisk ret til at fortryde aftalen inden for en frist på 14 dage uden at skulle angive grund. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter modtagelse af produktet. 
 1. I den førnævnte betænkningstid skal kunden håndtere produktet og dets emballage med omhu. Kunder må kun pakke produkter ud eller bruge dem i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om de ønsker at beholde produktet. Hvis kunden gør brug af fortrydelsesretten, skal produktet returneres med alt medfølgende tilbehør (såsom indlægssedlen) og – hvis det er rimeligt muligt – i original stand og emballage til apoteket i overensstemmelse med anvisningerne fra kundeservice. Omkostningerne ved returforsendelse er altid for kundens regning.
 1. For at udøve fortrydelsesretten skal kunden ved en utvetydig og skriftlig erklæring (f.eks. via post eller e-mail) informere Dokteronline om beslutningen om at fortryde aftalen, og denne erklæring skal sendes til Dokteronline inden for fortrydelsesperioden. Til dette formål kan kunden gøre brug af følgende standardtekst:

“Jeg informerer jer hermed om, at jeg fortryder aftalen, der fandt sted den [dato].

Forbrugerens navn:
Forbrugerens adresse:
Ordrenummer:

Jeg er klar over, at jeg ikke længere kan gøre brug af min fortrydelsesret, hvis tjenesten allerede er blevet fuldført. Tidspunktet for Dokteronlines modtagelse af fortrydelsen er afgørende.”

 1. I tilfælde af en gyldig fortrydelse modtager kunden fuld betaling for ordren så hurtigt som muligt, og senest 14 dage efter kunden har meddelt at ville gøre brug af sin fortrydelsesret. Tilbagebetaling vil ske med samme betalingsmetode, som kunden betalte med, medmindre en anden metode er aftalt.

Undtagelse fra fortrydelsesret ved lægemidler

 1. Lægemidler kan af hensyn til sundhedsbeskyttelse og/eller hygiejne ikke returneres. Lægemidler er derfor undtaget fra fortrydelsesretten.

Undtagelse fra fortrydelsesret ved tjenester

 1. Fortrydelsesretten er undtaget for de tjenester, der udføres direkte med kundens samtykke, såsom tjenesterne fra Dokteronline og konsultationer. Ved at afgive og betale for en ordre giver kunden udtrykkeligt tilladelse til den øjeblikkelige udførelse af tjenesterne og konsultationen. Kunden erklærer hermed at give afkald på den lovpligtige fortrydelsesfrist og fortrydelsesretten, så snart Dokteronline og/eller lægen fuldt ud har efterkommet tjenesten. En eventuel recept udskrevet af lægen er skræddersyet til kundens personlige (medicinske) situation og behov. Fortrydelsesretten er også undtaget for denne recept.

Artikel 14 – Skadesløsholdelse og ansvar

 1. Hjemmesidens indhold er kun ment som generelle oplysninger og er ikke tænkt som diagnostisk og/eller terapeutisk rådgivning og/eller på anden måde som en erstatning for medicinsk rådgivning. Dokteronline er ikke ansvarlig for effektiviteten af produkter, indholdet af indlægssedler, informative tekster, beskrivelser af behandlingsmetoder og andre beskrivelser på hjemmesiden, ligesom der heller ikke kan gives garantier for dette. Dokteronline yder ikke juridisk og/eller medicinsk rådgivning, og Dokteronline yder heller ikke medicinske og/eller diagnostiske tjenester. Hvis kunden sætter sin lid til oplysninger indhentet på eller via hjemmesiden, sker dette helt på kundens eget ansvar.
 1. Kunden skal være opmærksom på, at der er begrænsninger forbundet med konsultationer eller andre tjenester uden fysisk undersøgelse, ansigt-til-ansigt rådgivning eller omfattende undersøgelser på stedet.
 1. Hverken Dokteronline eller nogen af deres ejere, ledere, direktører, medarbejdere, repræsentanter, partnere, annoncører eller associerede selskaber er ansvarlige for eventuelle forkerte, unøjagtige, ufuldstændige eller vildledende oplysninger på hjemmesiden eller på andre kanaler, heller ikke fra tredjeparter.
 1. Dokteronline er ansvarlig for skader som følge af forsæt, grov uagtsomhed eller svig, men kun i det omfang, at det vedrører deres egne handlinger eller undladelser. I tilfælde af, at en læge og/eller et apotek er ansvarlig for skade på kunden, vil Dokteronlines ansvar altid være udelukket.
 1. I det omfang loven tillader det, udelukker Dokteronline hermed udtrykkeligt ethvert ansvar:
  A) For enhver direkte eller indirekte skade eller tab, som en bruger (herunder kunden) lider i forbindelse med brugen, manglende evne til at bruge eller resultaterne af brugen af hjemmesiden og indholdet;
  B) For rigtigheden af en diagnose, behandling, ordineret medicin eller brugen af produkter og/eller virkningerne deraf;
  C) Som et resultat af kundens undladelse af at give (og ajourføre) fuldstændige, sandfærdige og nøjagtige oplysninger på sin konto og i det medicinske spørgeskema, som kunden udfylder eller på anden måde giver til Dokteronline og/eller lægen.
 1. I tilfælde af ansvar for Dokteronline kan de kun være ansvarlige for op til tre gange værdien af den underliggende aftale. I tilfælde af at en sådan ansvarsbegrænsning ikke er tilladt ved lov, er Dokteronlines ansvar altid begrænset til et beløb på 10.000 EUR. En betingelse for, at der er ret til erstatning, er altid, at kunden skriftligt anmelder skaden til Dokteronline hurtigst muligt, dog senest seks (6) måneder efter, at skaden er opstået. Indirekte skade er aldrig erstatningsberettiget.

Artikel 15 – Brug af dine oplysninger

 1. Dokteronline indsamler og bruger kundens oplysninger til at udføre aftalen. Medicinske oplysninger deles kun med læger og/eller apoteker med kundens tilladelse. 
 1. Fortrolighedserklæringen gælder altid for tjenesterne.

Artikel 16 – Virusser, hacking og digital sikkerhed

 1. Kunden må ikke misbruge hjemmesiden ved bevidst at introducere virusser, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Det er heller ikke tilladt at få uautoriseret adgang til hjemmesiden, serveren, som hjemmesiden er gemt på, eller nogen server, computer eller database med forbindelse til hjemmesiden. Overtrædelse af denne bestemmelse er en strafbar handling, og Dokteronline vil indberette sådanne overtrædelser til de kompetente retshåndhævende myndigheder og vil samarbejde med de førnævnte myndigheder ved at afsløre kundens identitet til dem. I tilfælde af en sådan krænkelse ophører kundens ret til at bruge hjemmesiden øjeblikkeligt, og kundens konto vil blive spærret.
 1. Dokteronline er aldrig ansvarlig for tab eller skade forårsaget af et distribueret DoS-angreb (Denial of Service), virus eller andet teknologisk skadeligt materiale, der inficerer computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet proprietært materiale som følge af brug af hjemmesiden eller download af materiale, der er offentliggjort på hjemmesiden eller enhver anden tilknyttet hjemmeside.
 1. Hvis kunden har oprettet en konto, kræves der en adgangskode for at få adgang til oplysningerne. Kunden er fuldt ud ansvarlig for:
  A) at holde sin adgangskode hemmelig;
  B) ikke at tillade en anden person at bruge deres adgangskode til at afgive en ordre via hjemmesiden;
  C) omkostninger, skader eller tab som følge af ikke at holde sin adgangskode hemmelig; og
  D) rettidig skriftlig meddelelse til Dokteronline om, at kundens konto skal deaktiveres på grund af sikkerhedsproblemer.
 1. Dokteronline er aldrig ansvarlig over for kunder for skader relateret til tyveri af kundens adgangskode, offentliggørelse af kundens adgangskode eller kundens tilladelse til, at en anden person eller anden enhed får adgang til og bruger kundens konto ved hjælp af denne adgangskode. Enhver kunde skal straks underrette Dokteronline om enhver uautoriseret brug af kundens adgangskode og/eller konto.

Artikel 17 – Klager

I tilfælde af en klage over de leverede tjenester eller produkter, kan kunden kontakte kundeservice. Dokteronline bestræber sig på at:

 • behandle klagen hurtigst muligt;
 • informere kunden om tidsrammen, inden for hvilken kundens klage vil blive løst; og
 • holde kunden informeret under processen.

Artikel 18 – Immaterielle ejendomsrettigheder

 1. Alt indhold ejes af Dokteronline eller deres indholdsudbydere og er ophavsretligt beskyttet. Hvad angår indholdet, herunder (kilde)koder og software, eller dele deraf, er det ikke tilladt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Dokteronline at ændre, reproducere, genudgive, reproducere, kopiere, sælge, videresælge, besøge, uploade, anbringe, sende, offentliggøre, skabe afledte værker af eller på anden måde udnytte det til kommercielle formål. Det er ikke tilladt at udskrive eller på anden måde bruge en kopi af indholdet til personlig brug.
 1. Indhold, der downloades eller udskrives, må ikke ændres på nogen måde og skal indeholde alle ophavsretlige og ejendomsretlige angivelser indeholdt i sådant indhold. Enhver form for framing af hjemmesiden er forbudt. Uautoriseret eller ulovlig brug af noget indhold anses som krænkelse af ophavsretten. Krænkelse af ophavsret er en strafbar handling og er genstand for civilretlig og strafferetlig forfølgelse i henhold til bestemmelserne i national og international ophavsretslovgivning.

Artikel 19 – Forklaring på og ændring af generelle betingelser

 1. Teksten til disse generelle betingelser tilbydes på det hollandske sprog og på andre sprog. I tilfælde af modstrid eller mangel på klarhed af bestemmelser eller deres fortolkning på forskellige sprog, er teksten i den hollandske version altid ledende og afgørende.
 1. Dokteronline forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de generelle betingelser til enhver tid og uden forudgående varsel. Enhver ændret version af de generelle betingelser vil blive offentliggjort med det samme på hjemmesiden, og ændringerne træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen. Det er til enhver tid kundens ansvar at gøre sig bevidst om (indholdet af) den seneste version af de generelle betingelser. Hver kunde accepterer, at denne procedure for meddelelse om ændringer af de generelle betingelser er rimelig. Kundens brug af hjemmesiden efter ændring af de generelle betingelser indebærer, at kunden accepterer den ændrede version heraf.

Artikel 20 – Kompetent domstol og gældende lovgivning

 1. Medmindre det strider mod ufravigelige (nationale) bestemmelser, gælder Curaçaos lovgivning for disse generelle betingelser samt for tjenesterne, ordren og aftalen. Alle tvister, der måtte opstå heraf – direkte eller indirekte – vil, medmindre andet er bestemt af ufravigelig lovgivning, udelukkende blive afgjort af den kompetente domstol i Curaçao.
 1. Wienerkonventionen finder ikke anvendelse.