Directly go to the content
Kotitestien

Kotitestien

Tietoisena kuluttajana arvioitte terveyttänne kriittisesti. Haluatte olla perillä terveydentilastanne ja pyritte seuraamaan sitä omaehtoisesti. Se on mahdollista kotitestien avulla. 

 • Vaihe 1
  Tilatkaa haluamanne kotitesti

  Tilatkaa toivomanne testi nopeasti ja huomiota herättämättä kotiin kannettuna

 • Vaihe 2
  Tehkää testi kotona

  Voitte tehdä testin helposti ja luotettavasti tutussa kotiympäristössänne

 • Vaihe 3
  Saatte tuloksen heti

  Saatte nopeasti luotettavan tuloksen ja sen myötä paremman käsityksen terveydestänne

 • Vaihe 4
  Lisätietoa hoitomahdollisuuksista

  Lisätietoa testituloksista ja terveysongelmien hoitomahdollisuuksista löydätte sivustoltamme www.dokteronline.com

Itse
Kaikki kotitestit ovat helppokäyttöisiä ja sopivat käytettäväksi melkein missä vain. Nyt voitte seurata terveyttänne itse kotona milloin teille parhaiten sopii tarvitsematta mennä sitä varten lääkäriin tai sairaalaan. 

Luotettavasti
Kaikki kotitestit ovat läpäisseet laajat tieteelliset tutkimukset. Kotitestit ovat poikkeuksetta erittäin luotettavia. 

Tarkasti
Voitte ostaa kotitestejä lähiapteekeistanne, tai voitte antaa meille toimeksiannon hankkia niitä teille EU:ssa rekisteröidystä apteekista tai kemikaliokaupasta. Kotitesteissä on selkeät käyttöohjeet, jotka opastavat teille testin tekemisen helposti vaihe vaiheelta. Kun noudatatte ohjeita täsmällisesti, saatte luotettavan tuloksen. 

Nopeasti
Ette joudu odottamaan tuloksia pitkään. Jotkin kotitestit antavat tuloksen välittömästi, niin että tiedätte tilanteenne heti. Joissakin kotitesteissä näyte on ensin tutkittava huolellisesti laboratoriossa. Tällöin näette tuloksen verkossa muutaman päivän kuluttua.