Directly go to the content

DOKTERONLINE – YLEISET KÄYTTÖEHDOT

1. Määritelmät

 1. Näissä yleisissä käyttöehdoissa käytetään seuraavia määritelmiä:
 • ”Apteekin käyttöehdot”: apteekin käyttöehdot, joita sovelletaan apteekin ja asiakkaan välisiin sopimuksiin. Käyttöehdot annetaan asiakkaalle tarvittaessa tilausprosessin aikana.
 • Apteekki”: itsenäinen, rekisteröity apteekki, joka sijaitsee Euroopan Unionin alueella.
 • ”Asiakas”: verkkosivuston käyttäjä, joka tekee tilauksen.
 • Asiakaspalvelu”: Dokteronlinen asiakaspalvelu, joka on tavoitettavissa verkkosivustolla ilmoitetuilla yhteystiedoilla.
 • Dokteronline”: eMedvertise NV osakeyhtiö on sijoittautunut Willemstadiin, Curaçaolle, Alankomaiden kuningaskuntaan ja rekisteröity paikalliseen kauppakamariin Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçaoon numerolla 108686. Yritys käy kauppaa nimellä Dokteronline, joka on tämän verkkosivuston toiminnanharjoittaja ja palvelujen tarjoaja.
 • ”Ensisijainen hoito”: asiakkaan suosima (tyyppi/määrä/annostus) reseptilääke vaivojensa tai sairautensa hoitoon, josta käytetään nimitystä ”ensisijainen tuote”.
 • Hoito”: sairauden hoito lääkkeellä.
 • ”Käsikauppalääke”: itsehoitolääke, johon ei tarvita reseptiä.
 • Konsultaatio”: lääketieteellinen konsultaatio sähköisen terveystietolomakkeen perusteella. Lääkäri määrittelee lääketieteelliseen diagnoosiin perustuen, saako asiakas hoitoa reseptilääkkeellä, ja määrää reseptin.
 • Lääkäri”: itsenäinen, rekisteröity lääkäri, joka sijaitsee Euroopan Unionin alueella.
 • Lääke”: kemiallinen aine tai kemiallisten aineiden yhdistelmä, jolla on tietty farmakologinen, immunologinen tai metabolinen vaikutus kehoon ja joka on saatavilla joko käsikauppalääkkeenä tai reseptilääkkeenä ja jota nimitetään lääkkeeksi.
 • Lääketieteellinen asiantuntijalautakunta”: riippumaton, lääketieteellisten asiantuntijoiden muodostama toimielin, joka neuvoo aktiivisesti verkkosivuihin, niiden sisältöön ja palveluihin sekä terveystietolomakkeeseen liittyvissä asioissa. Lisäksi se valvoo ja neuvoo lääkärien ja apteekkien toimintaa.
 • ”Palvelut”: verkkosivuilla ilmoitetut tiedot liittyen terveyteen, elämäntapoihin, terveysongelmiin, ratkaisuihin ja tuotteisiin sekä verkkopalvelut, jotka koostuvat asiakkaiden ja lääkärien välisen konsultaation järjestämisestä, asiakkaiden ja apteekkien välisten sitoumusten vastuisiin liittyvien riskien ottamisesta tuotteiden ostoa ja toimitusta varten.
 • Resepti”: lääkärin konsultaation perusteella antama määräys reseptilääkkeelle.
 • ”Reseptilääke”: lääke, joka on saatavana ainoastaan reseptillä.
 • ”Sisältö”: kaikki sisältö, kuten tekstit, tiedot, kuvat, äänet, kerätyt tiedot ja muut verkkosivustolta saadut tiedot.
 • “Sopimus”: asiakkaan ja Dokteronilinen välinen, palveluja koskeva sopimus, joka solmitaan tekemällä tilaus ja johon pätevät yleiset käyttöehdot.
 • ”Tavarankuljettaja”: posti tai kuriiripalvelut, kuten muun muassa UPS, DHL, Royal Mail ja PostNL.
 • ”Terveystietolomake ”: lääkärien (verkossa) esittämät kysymykset kyselylomakkeen muodossa, joiden pohjalta arvioidaan henkilön terveydentilaa.
 • Tietosuojalauseke”: palveluihin ja verkkosivustoon sovellettava tietosuojalauseke, joka on luettavissa verkkosivustolla.
 • ”Tilaus”: asiakkaan pyyntö Dokteronlinelle saada konsultointia ja/tai tuotteita omissa nimissään, kustannuksellaan ja vastuullaan.
 • Tili”: asiakkaan henkilökohtainen tili Dokteronlinen-sivustolla.
 • “Tuotteet”: lääkkeet tai muut tuotteet, joista annetaan tietoa verkkosivustolla ja joita apteekki myy ja toimittaa.
 • ”Verkkosivusto”: verkkosivusto https://www.dokteronline.com sisältöineen ja palveluineen, joihin kuuluvat myös Dokteronlinen sosiaalisen median kanavat.
 • Yleiset käyttöehdot”: nämä yleiset käyttöehdot.
 1. Yllä mainituilla määritelmillä on sama merkitys sekä yksikössä että monikossa. Näissä yleisissä käyttöehdoissa käytetyillä sanoilla ja käsitteillä, jotka ovat alkuperäiskielisessä (hollanti) tekstissä kirjoitettu maskuliinisessa muodossa, tarkoitetaan myös niiden feminiinistä tai neutraalia muotoa.

2. Dokteronlinen yritystiedot

eMedvertise N.V., joka toimii nimellä Dokteronline
Mahaaiweg 6
Willemstad – Curaçao

Puhelinnumero: 00800 486 729 68, arkisin klo 10-21 Keski-Euroopan aikaa (UTC+1)
Sähköpostiosoite: [email protected]
Yritystunnus: 108686
CRIB-numero (verotunnistetieto): 102250881

3. Yleisten käyttöehtojen soveltaminen

 1. Näitä yleisiä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin asiakkaan tekemiin tilauksiin ja kaikkiin niiden seurauksena syntyviin Dokteronlinen ja asiakkaan välisiin sopimuksiin sekä verkkosivuston käyttöön.
 1. Näiden yleisten käyttöehtojen tekstit annetaan sähköisesti kuluttajan saataville ennen sopimuksen solmimista siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti.
 1. Mikäli yksi tai useampi näiden yleisten käyttöehtojen määritelmistä on missä tahansa vaiheessa joko osittain tai kokonaan kumoutunut, pysyvät yleiset käyttöehdot muilta osin voimassa, ja kyseiset määritelmät korvataan välittömästi määritelmällä, joka vastaa sisällöltään mahdollisimman paljon alkuperäistä.
 1. Tilanteita, joita ei ole täsmennetty näissä yleisissä käyttöehdoissa, tulee tulkita käyttöehtojen ajatussisällön mukaisesti.

4. Palvelujen kuvaukset

 1. Dokteronline on tietopohjainen verkkosivusto ja verkkopalvelu kuluttajille. Verkkosivustolla annetaan tietoa elämäntavoista ja terveysongelmista ja niiden mahdollisista hoidoista. Dokteronline ei ole lääkäri tai apteekki, mutta voi asiakkaan pyynnöstä järjestää konsultaation lääkärin kanssa ja/tai lääkkeiden myynnin ja toimituksen apteekista.
 1. Mikäli asiakas haluaa konsultaation, Dokteronline etsii siihen sopivan lääkärin (esimerkiksi tavoitettavuuden perusteella). Lääkäri antaa konsultaation suoraan asiakkaalle esimerkiksi terveystietolomakkeen perusteella. Asiakas voi ilmaista konsultaation yhteydessä mahdollisesti haluamansa ensisijaisen hoidon. Dokteronline antaa tiedon tästä ensisijaisesta hoidosta eteenpäin lääkärille, mutta Dokteronlinella ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa konsultaatioon, terveystietolomakkeen arvioimiseen tai lääkärin määräämän reseptin tai ensisijaisen hoidon antamiseen. Lääkäri on täysin riippumaton, eikä Dokteronline vaikuta hänen toimintaansa lääkkeiden määräämisessä.
 1. Dokteronline ei tarjoa itse tuotteita, vaan huolehtii siitä, että asiakas voi vastaanottaa oikeita tuotteita turvallisesti, nopeasti ja hienovaraisella tavalla. Lääkkeet myydään ja toimitetaan aina säännellyistä ja riippumattomista apteekeista.
 1. Jos asiakas antaa Dokteronlinelle tehtäväksi omissa nimissään, kustannuksellaan ja vastuullaan tilata tuote apteekista, Dokteronline etsii tarkoitukseen sopivan apteekin (esimerkiksi tuotteen saatavuuden, hinnan ja apteekin sijainnin perusteella). Dokteronline ei ole sitoutunut käyttämään mitään tiettyä apteekkia. Dokteronline ei saa välityspalkkiota apteekeilta. Tämä pätee myös toisinpäin: apteekit voivat vapaasti hyväksyä asiakkaita Dokteronlinelta, eivätkä ne myöskään vastaanota välityspalkkiota Dokteronlinelta. Dokteronline ei tarjoa mitään tuotteita, vaan tarjoaa (mahdollistavaa) palvelua, jonka puitteissa apteekit myyvät ja toimittavat tiettyjä tuotteita suoraan asiakkaalle tämän omissa nimissä, kustannuksella ja vastuulla. Apteekkien tuotehinnat ovat suurimmaksi osaksi ennalta Dokteronlinen tiedossa, eivätkä asiakkaat tai apteekit voi neuvotella niistä. Apteekkien tuotehinnat toimituskuluineen sisältyvät verkkosivustolla ilmoitettujen palvelujen hintaan. Minkäänlainen välitystoiminta ei tule kysymykseen.
 1. Tuotteiden myynti ja toimitus sovitaan asiakkaan ja apteekin välillä huolimatta siitä, mikä osapuoli vastaanottaa maksun. Apteekin käyttöehtoja sovelletaan tarvittaessa apteekin ja asiakkaan välillä, ja ne ilmoitetaan tilauksen tekemisen yhteydessä.
 1. Palvelut ovat saatavilla vain verkkosivustolla ilmoitetuissa maissa.

5. Verkkosivusto ja sisältö

 1. Dokteronlinen antamat tiedot ovat yleisluontoisia ja informatiivisia, eivätkä ne korvaa lääketieteellisen asiantuntijan neuvoja (kuten lääketieteellisen asiantuntijan antamaa hoitoa tai arviointia). Mitään verkkosivustolla olevaa ei saa käyttää diagnoosin tekemiseen tai sairauden hoitoon taikka korvaamaan hoitosuhdetta (omaan) lääkäriin tai muuhun lääketieteelliseen asiantuntijaan. Nämä Dokteronlinen nimissä annetut terveyttä koskevat tiedot eivät muodosta pätevää lääketieteellistä neuvontaa. Asiakkaan tulee konsultoida muita lähteitä annettujen tietojen varmistamiseksi ja pyytää neuvoa oireisiinsa omalta lääkäriltään tai lääketieteelliseltä asiantuntijalta. Asiakkaan tulee vakavissa tapauksissa hankkia lääkärin hoitoa (ensiapua) suoraan, eikä jättää lääketieteellisiä neuvoja huomiotta tai viivytellä niiden hankkimista jostain sellaisesta syystä johtuen, mitä hän on lukenut verkkosivuilta. Verkkosivustolla annettujen tietojen käyttö tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.
 1. Sisältöä ei pidä tulkita millään tavoin mainonnaksi tai markkinoinniksi. Kaikki verkkosivustolla olevat tiedot ovat luonteeltaan ainoastaan informatiivisia, eikä niitä ole tarkoitettu mainostamaan tai edistämään lääkkeiden käyttöä.
 1. Dokteronline tekee parhaansa huolehtiakseen sisällön oikeellisuudesta ja täydellisyydestä, mutta ei voi taata sitä. Dokteronline ei ole vastuussa tahattomista virheistä tai puutteista tiedoissa.
 1. Kaikki palveluihin ja tuotteisiin liittyvät kuvat, eritelmät ja tiedot ovat suuntaa antavia, eikä niiden perusteella voida vaatia korvauksia tai sopimuksen purkamista.
 1. Ilmeiset erehdykset tai virheet palveluihin, konsultaatioon tai tuotteisiin liittyen, kuten virheelliset hinnat, eivät sido Dokteronlinea, lääkäriä tai apteekkia.
 1. Koska Dokteronline ei itse tarjoa, myy tai toimita tuotteita, pidättää se itsellään oikeuden muuttaa verkkosivustolla ilmoitettujen tuotteiden saatavuutta tai poistaa niitä. Dokteronline pidättää itsellään oikeuden palvelujen muutoksiin tai niiden lopettamiseen.

6. Terveystietolomake ja konsultaatio

 1. Terveystietolomakkeet on laadittu huolellisesti yhdessä lääketieteellisen asiantuntijalautakunnan, lääkäreiden ja apteekkien kanssa ja ne täyttävät lääketieteellisten eettisten ohjeiden vaatimukset.
 1. Jos lääkäri määrittelee terveystietolomakkeesta tekemänsä arvioinnin perusteella, että asiakkaan haluama ensisijainen hoito huomioidaan, voi hän määrätä reseptin sitä varten. Resepti lähetetään apteekkiin tai tarvittaessa suoraan asiakkaalle. Lääkäri ei ole velvollinen millään tavoin määräämään haluttua ensisijaista hoitoa tai lääkkeitä ylipäätään. Lääkäri voi lisäksi määrätä ilmoitettua ensisijaista hoitoa tai lääkettä eri määrän, annostelun tai muun tyyppisenä. Asiakas saa siitä aina ilmoituksen, ja asiakkaalla on myös siinä tapauksessa oikeus peruuttaa tilauksensa kuluitta.
 1. Pyydettyyn ensisijaiseen hoitoon tai lääkärin määräämään hoitoon voi kohdistua rajoituksia määrän tai käyttötiheyteen liittyen. Ainoastaan lääkäri tai apteekki voi päättää siitä.
 1. Lääkärin tulee määrittää, voidaanko haluttua ensisijaista hoitoa määrätä asiakkaalle riskeittä. Siksi on olennaisen tärkeää, että asiakas täyttää terveystietolomakkeen todenmukaisesti, huolella ja kokonaan. Olennaisten tietojen pois jättäminen voi johtaa sellaisten tuotteiden määräämiseen, jotka (voivat olla tai) ovat vahingollisia asiakkaan terveydelle.
 1. Jos asiakas ei kykene täyttämään terveystietolomaketta, konsultaatiota ei voida antaa, eikä apteekki voi toimittaa tuotteita.
 1. Henkilö saa täyttää terveystietolomakkeen vain omissa nimissään ja omaan käyttöön paitsi jos kolmas osapuoli on antanut luvan toimia nimissään tällaisten toimien suorittamiseksi ja Dokteronline on vastaanottanut tämän kolmannen osapuolen antaman luvan.
 1. Asiakas ilmoittaa omalle lääkärilleen tai apteekkiin konsultaatiosta ja määrärätyistä tuotteista.

7. Tili

 1. Asiakkaan tulee luoda tili palvelujen käyttämistä varten.
 1. Tili on henkilökohtainen, ja sitä saa käyttää vain asiakas itse, omiin tarpeisiinsa.
 1. Väärien, virheellisten tai puutteellisten nimien, osoitteiden, sähköpostiosoitteiden, pankkitietojen tai muiden asiakastietojen käyttö ei ole sallittua.
 1. Asiakas voi aukaista vain yhden tilin.
 1. Dokteronline voi tällaisissa tapauksissa tarkistaa asiakkaan yhteystiedot ja henkilöllisyyden. Asiakas saa tästä aina ilmoituksen.
 1. Luodessaan tilin asiakas avaa samalla suojatun sähköisen potilastiedoston verkossa, johon tallennetaan hänen tilaushistoriansa tietosuojalausekkeen mukaisesti.
 1. Asiakkaan oikeus käyttää verkkosivustoa poistetaan ilman eri toimenpiteitä, mikäli asiakas rikkoo tai ei (täysin) noudata yleisiä käyttöehtoja, minkä voi määrittää ainoastaan Dokteronline. Sellaisessa tapauksessa voidaan estää myös tilin käyttö asiakkaalta.
 1. Asiakkaan tilillä olevat hyvitykset ovat voimassa niin kauan kun tili on aktiivinen. Dokteronline poistaa tilin (inaktivoi), jos siihen ei ole kirjauduttu sisään kolmeen vuoteen ja on kulunut kolme vuotta asiakkaan viimeisestä Dokteronlinen kautta tekemästä tilauksesta. Tilin poistamisen yhteydessä kaikkien siihen liittyvien hyvitysten voimassaolo lakkaa ilman eri toimenpiteitä. Hyvityksiä ei voida vaihtaa rahaksi.

8. Tilaus ja sopimus

 1. Tilauksen tekemiseen vaaditaan tili.
 1. Tilauksen tekemiseksi asiakkaan tulee:
  A) olla laillisesti toimivaltainen solmimaan sopimuksia
  B) olla vähintään 18-vuotias
  C) olla tietoinen siitä, että hänen omalla vastuullaan on tarkistaa, onko hänen asuinmaansa lain mukaan sallittua käyttää Dokteronlinen palveluita, saada konsultaatiota ja vastaanottaa tavarankuljettajan välityksellä tuotteita
  D) hankkia tuotteita vain omaan, henkilökohtaiseen käyttöön
  E) tutustua kaikkiin tuotteiden pakkauksessa oleviin tietoihin ja pakkausselosteisiin sekä tarkistaa aina tuotteiden säilyvyyspäivämäärät
  F) tarkistaa, että apteekin toimittamat tuotteet ovat juuri ne tuotteet, joita lääkäri on määrännyt
  G) päästä verkkosivustolle ja terveystietolomakkeeseen käyttäen kieltä, jota hän ymmärtää/hallitsee ja kysyä mielipidettä terveydenhoitoalan ammattilaiselta neuvoista tai tiedoista, joita hän on hankkinut verkkosivuilta, tai terveystietolomakkeen kysymyksistä, joita hän ei (aivan kokonaan) ymmärrä
  H) hyväksyä yleisten käyttöehtojen soveltaminen ja tietosuojalauseke.
 1. Dokteronline saa vapaasti päättää tilauksen hyväksymisestä, ja se pidättää itsellään oikeuden tilauksen perumiseen.
 1. Lääkärillä ja apteekilla on oikeus milloin tahansa kieltäytyä tilauksesta, muuttaa tilausta tai perua se ilman lisäselvitystä.

9. Hinnat, säästöt ja tarjoukset

 1. Tilauksen kokonaiskustannukset muodostuvat konsultaatiosta, apteekin asiakkaalle myymien ja toimittamien tuotteiden hinnasta, Dokteronlinen palvelumaksusta ja mahdollisista toimitus- ja käsittelykuluista sekä ALVstä.
 1. Mikäli asiakas tilaa useampia tuotteita, osa Dokteronlinen palvelumaksuista jätetään veloittamatta. Tällainen säästö ei ole tuotealennus, vaan koskee ainoastaan säästöä mainituissa palvelumaksuissa.
 1. Tarjoukset, alennukset ja muut (hinta)kampanjat koskevat Dokteronlinen palvelumaksuja tai – erikseen mainittaessa – konsultaation kuluja mutta ei koskaan tuotetta.

10. Maksu ja hintojen muutokset

 1. Verkkosivuilla näkyvät hinnat ilmoitetaan sen maan rahayksikössä, jonka maatunnusta verkkosivustolla käytetään. Mikäli asiasta ei ilmoiteta erikseen mitään tai siitä on epäselvyyttä, voidaan aina olettaa, että näytetyt hinnat on ilmoitettu euroina.
 1. Kaikki maksut tulee suorittaa verkkosivustolla annettujen maksutapojen välitykselllä.
 1. Dokteronline laskuttaa tilauksen kokonaan, kuten kohdassa 9.1 ilmoitetaan, edunsaajien puolesta ja niille kuuluvien maksujen osalta.
 1. Mikäli asiakas ei suorita maksusitoumustaan (kokonaan), on asiakas velkaa Dokteronlinelle sen jälkeen, kun hänelle on ilmoitettu myöhästyneestä maksusta ja annettu 14 päivää aikaa suorittaa se ja jos maksua ei kuitenkaan ole 14 päivän kuluttua suoritettu, maksamattomasta summasta 4 % vuosikorkoa. Dokteronlinella on lisäksi oikeus veloittaa asiakkaalta muita kuin tuomioistumen määräämiä perintäkuluja. Nämä perintäkulut ovat enintään: 15 % maksamatta olevasta enintään 2 500 euron summasta, 10 % seuraavasta enintään 2 500 euron summasta ja 5 % sitä seuraavasta enintään 5 000 euron summasta sekä minimissään 40 euroa.
 1. Laskutus- ja maksutietoja luovuttaessaan asiakas vakuuttaa, että hänellä on valtuudet käyttää näitä tietoja.
 1. Väärien laskutus- ja maksutietojen tai muiden kolmannelle osapuolelle kuuluvien vastaavien tietojen käyttö ilman tämän osapuolen antamaa lupaa käyttää niitä, johtaa tilin välittömään estoon ja tilauksen perumiseen. Sellaisissa tapauksissa Dokteronlinella on oikeus tehdä rikosilmoitus paikallisille rikostutkintaviranomaisille.
 1. Dokteronline pidättää itsellään oikeuden verkkosivuilla ilmoitettujen tuotteiden ja/tai konsultaation hintojen muutoksiin. Tilauksen tekemisen aikana ilmoitetut hinnat ovat voimassa koko prosessin aikana. Jos verkkosivuilla ilmoitetut hinnat ovat selkeästi virheelliset joko ohjelmistosta tai inhimillisestä erehdyksestä johtuen, eivät ne sido Dokteronlinea, joka pidättää itsellään oikeuden hintojen muutoksiin, jolloin asiakkaalla on aina mahdollisuus perua tilaus. Asiakkaalle ilmoitetaan siitä.

11. Toimitus

 1. Ilmoitetut toimitusajat ovat arvioita ja perustuvat saatavuuteen sekä tavanomaisiin toimitusaikoihin. Joitain tuotteita ei lähetetä tiettyihin maihin, kuten verkkosivustolla ilmoitetaan.
 1. Asiakas valtuuttaa tilauksen yhteydessä tavarankuljettajan edustajakseen, joka vastaanottaa tuotteet apteekista ja kuljettaa ne apteekin sijaintipaikasta annettuun toimitusosoitteeseen. Tuotteet luovutetaan apteekista tavarankuljettajalle asiakasta varten. Kun apteekki on luovuttanut tuotteet tavarankuljettajalle, sen katsotaan täyttäneen sille annetut sopimusvelvoitteet, jolloin vastuu tuotteista ja niiden omistus siirtyvät asiakkaalle. Dokteronline ei vastaa mistään kuljetukseen liittyvästä. Asiakas on vastuussa kaikista asuinmaassaan sovellettavista tullimaksuista ja veroista.
 1. Ammatilliset käytännesäännöt ja lakien asettamat rajoitukset saattavat rajoittaa apteekin toimittamien tuotteiden sallittua määrää ja toimitusten tiheyttä. Ei ole olemassa mitään velvoitetta toimittaa määriä, jotka ylittävät sallitun enimmäismäärän.

12. Peruminen ja palautus

 1. Asiakas voi perua tilauksen ennen kuin apteekki on lähettänyt tuotteet osoittamalla asiaa koskevan pyynnön asiakaspalvelulle. Jos konsultaatio on jo annettu, siihen liittyvät kulut ja Dokteronlinen palvelumaksu laskutetaan asiakkaalta.
 1. Jos tuote on vahingoittunut kuljetuksen aikana, eikä sitä voida käyttää tai se ei ole sama kuin tilattu tai lääkärin määräämä tuote, asiakkaalla voi pyytää apteekkia korvaamaan tuote tai asiakas voi palauttaa tuotteen asiakaspalvelun suostumuksella seitsemän (7) päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Apteekki palauttaa maksun asiakkaalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Vain virheellisten, vahingoittuneiden tai virheellisesti toimitettujen tuotteiden kulut korvataan.
 1. Kohdan 13 määritetyn mukaisesti asiakkaalla ei ole terveydensuojelu- ja/tai hygieniasyistä oikeutta palauttaa tuotetta.

13. Peruuttamisoikeus

 1. Asiakkaalla on laillinen oikeus purkaa sopimus 14 vuorokauden kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika on 14 vuorokautta tuotteen vastaanottamisesta. 
 1. Yllä mainittuna harkinta-aikana asiakkaan tulee käsitellä tuotetta ja sen pakkausta varoen. Asiakkaan tulee poistaa tuote pakkauksesta tai käyttää tuotetta vain siinä määrin, mikä on tarpeellista sen arvioimiseen, halutaanko tuote pitää. Jos asiakas käyttää peruuttamisoikeuttaan, tulee hänen palauttaa tuote ja kaikki sen mukana toimitetut osat (kuten pakkausseloste) mahdollisuuksien mukaan alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa apteekkiin asiakaspalvelun antamien ohjeiden mukaisesti. Palautuslähetyksen kulut maksaa aina asiakas.
 1. Peruuttamissoikeutta käyttääkseen Dokteronlinen asiakkaan tulee ilmoittaa yksiselitteisellä ja kirjallisella ilmoituksella (esim. postitse tai sähköpostitse) päätöksestään purkaa sopimus ja lähettää se Dokteronlinelle peruuttamiseen varatussa määräajassa. Asiakas voi käyttää siihen seuraavaa mallitekstiä:

“Ilmoitan, että peruutan sopimuksen, joka solmittiin [päivämäärä].

Asiakkaan nimi:
Asiakkaan osoite:
Tilausnumero:

Olen tietoinen siitä, että en voi enää käyttää peruuttamisoikeuttani, jos palvelu on jo viety kokonaan loppuun. Ajankohta, jolloin Dokteronline vastaanottaa peruuttamisilmoituksen, on asian kannalta ratkaiseva.”

 1. Jos peruuttamisilmoitus on pätevä, palautetaan asiakkaalle koko tilausmaksu mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 14 päivän kuluessa asiakkaan ilmoituksesta käyttää peruuttamisoikeuttaan. Takaisinmaksu tapahtuu samalla maksuvälineellä kuin asiakkaan maksu suoritettiin, ellei muusta maksutavasta sovita.

Poikkeus peruuttamisoikeuden soveltamisessa lääkkeisiin

 1. Lääkkeitä ei voida palauttaa terveydensuojelu- ja/tai hygieniasyistä. Lääkkeisiin ei siitä syystä sovelleta peruuttamisoikeutta.

Poikkeus peruuttamisoikeuden soveltamisessa palveluihin

 1. Peruuttamisoikeutta ei sovelleta palveluihin, jotka suoritetaan asiakkaan suostumuksella välittömästi. Niitä ovat muun muassa Dokteronlinen palvelut ja lääkärin konsultaatio. Tehdessään tilauksen ja maksaessaan sen asiakas antaa nimenomaisesti suostumuksen palvelujen ja lääkärin konsultaation välittömään suorittamiseen. Asiakas ilmoittaa siten luopuvansa lakisääteisestä harkinta-ajasta ja peruutusoikeudesta heti, kun Dokteronline ja/tai lääkäri on suorittanut palvelun kokonaan loppuun. Lääkärin mahdollisesti määräämä resepti on valittu asiakkaan henkilökohtaiseen (lääketieteelliseen) tilanteeseen sopivaksi ja tarpeita vastaavaksi. Sen vuoksi resepti ei lukeudu peruuttamisoikeuden piiriin.

14. Takuu ja korvausvelvollisuus

 1. Verkkosivuston sisältö on tarkoitettu ainoastaan yleiseksi tiedoksi, eikä diagnostiseksi ja/tai terapeuttiseksi neuvoksi, eikä se korvaa muita lääketieteellisiä neuvoja. Dokteronline ei ole vastuussa tuotteiden vaikutuksista, pakkausselosteiden sisällöstä, tiedotteista, käsittelytapojen selityksistä tai muista verkkosivustolla annetuista kuvauksista, eikä voi antaa niille mitään takeita. Dokteronline ei anna laki- tai lääketieteellistä neuvontaa, eikä Dokteronline tarjoa lääketieteellisiä tai diagnostisia palveluita. Verkkosivuston tai sen kautta saatuihin tietoihin tukeutuminen on täysin asiakkaan omalla vastuulla.
 1. Asiakkaan tulee tiedostaa konsultaatioiden ja muiden palvelujen rajoitukset, jotka suoritetaan ilman fyysistä lääkärintarkastusta, kasvokkain tapahtuvaa neuvontaa tai paikan päällä tapahtuvaa tutkimusta.
 1. Dokteronline, kukaan sen omistaja, johtaja, päällikkö, työntekijä, kumppani, mainostaja tai sidosyritys ei ole vastuussa mistään vääristä, epätarkoista, puutteellisesta tai harhaanjohtavista tiedoista verkkosivustolla tai muilla tiedotuskanavilla tai muilla tahoilla.
 1. Dokteronline on vastuussa tahallisesti aiheutetusta ja törkeästä huolimattomuudesta tai petoksesta johtuvasta vahingosta siinä määrin kuin vahinko johtuu sen toiminnasta tai tekemättä jättämisestä. Dokteronline ei ole korvausvelvollinen, jos lääkäri tai apteekki on vastuussa asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta.
 1. Dokteronline ei ole laillisesti korvausvastuussa:
  A) fverkkosivuston käytöstä, käytön estymisestä tai verkkosivuston taikka sen sisällön käytön seurauksena aiheutuneesta suorasta tai epäsuorasta vahingosta tai menetyksestä käyttäjälle (myös asiakkaalle)
  B) diagnoosin tarkkuudesta, hoidosta, määrätyistä lääkkeistä tai tuotteiden käytöstä ja/tai niiden vaikutuksista
  C) seurauksista, jotka johtuvat siitä, että asiakas ei ilmoita todenmukaisesti ja tarkasti tietojaan (ja päivitä niitä) tilillään ja täyttämässään terveystietolomakkeessa tai muutoin antaessaan tietoja Dokteronlinelle ja/tai lääkärille.
 1. Jos Dokteronline on korvausvelvollinen, sen vastuu kattaa enintään kolminkertaisesti asiaankuuluvan sopimuksen arvon. Jos tällainen korvausvastuun rajoitus ei ole laillisesti sallittu, Dokteronlinen korvausvastuu rajoittuu enimmillään 10 000 euroon. Ehtona oikeudelle saada vahingonkorvauksia on aina asiakkaan kirjallinen ilmoitus vahingosta Dokteronlinelle mahdollisimman pian ja viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua vahingon ilmaantumisesta. Epäsuoraa vahinkoa ei korvata.

15. Henkilökohtaisten tietojen käyttö

 1. Dokteronline kerää ja käyttää asiakkaan tietoja sopimuksen tekemiseen. Lääketieteellisiä tietoja luovutetaan lääkärille ja/tai apteekille vain asiakkaan suostumuksella. 
 1. Palveluihin sovelletaan tietosuojalauseketta.

16. Virukset, hakkerointi ja digitaalinen turvallisuus

 1. Asiakas ei saa väärinkäyttää verkkosivustoa kohdistamalla siihen viruksia, troijalaisia, matoja, loogisia pommeja tai muuta haitallista tai teknologisesti vahingollista materiaalia. Ei ole sallittua yrittää ottaa valtuuttamattomasti käyttöön verkkosivustoa, palvelinta, jolle verkkosivustomme on tallennettu tai mitään palvelinta, tietokonetta tai tietokantaa, joka on yhdistetty verkkosivustoomme. Tämä säännön rikkominen on rangaistavaa. Dokteronline ilmoittaa kaikista tällaisista rikkomuksista asiaankuuluville lainvalvontaviranomaisille ja toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa ilmoittamalla heille asiakkaan henkilöllisyyden. Tällaisessa tapauksessa asiakkaan oikeus käyttää verkkosivustoa lakkaa välittömästi ja tilin käyttö estetään.
 1. Dokteronline ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat palvelunestohyökkäyksistä, viruksista tai muista teknologisesti haitallisista materiaaleista, jotka saattavat tartuttaa tietokonelaitteistoja, tietokoneohjelmistoja tai muuta tekijänoikeudella suojattua materiaalia verkkosivustoamme käytettäessä tai ladattaessa julkaistua materiaalia verkkosivustolta tai miltä tahansa sille linkitetyltä verkkosivustolta.
 1. Jos asiakas on avannut tilin, tietojen käyttöä varten vaaditaan salasana. Asiakkaan vastuulla on:
  A) pitää salasana salaisena
  B) estää toista henkilöä käyttämästä salasanaa tilauksen tekemiseen verkkosivustolla
  C) kulut, vahingot ja menetykset, jotka johtuvat salasanan paljastamisesta
  D) ilmoittaa kirjallisesti Dokteronlinelle, jos hänen tilinsä tulee poistaa käytöstä turvallisuusongelmista johtuen.
 1. Dokteronline ei ole koskaan vastuussa asiakkailleen mistään vahingosta, joka liittyy salasanan varastamiseen, paljastamiseen tai luvan antamiseen toiselle henkilölle tai muulle taholle päästä asiakkaan tilille ja sen käyttämiseen salasanan avulla. Asiakkaiden tulee ilmoittaa välittömästi mistä tahansa luvattomasta salasanan ja/tai tilin käytöstä.

17. Valitukset

Asiakas voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluun valituksista, jotka koskevat toimitettuja palveluja tai tuotteita. Dokteronline pyrkii:

 • käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti
 • ilmoittamaan asiakkaalle valituksen käsittelyajan
 • pitämään yhteyttä asiakkaaseen prosessin aikana.

18. Immateriaalioikeudet

 1. Kaikki sisältö on Dokteronlinen tai sen sisällöntuottajien omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Sisältöä, mukaan lukien (lähde)koodeja ja ohjelmistoja, eikä mitään niiden osaa, ei saa muokata, jäljentää, julkaista uudelleen, monistaa, kopioida, myydä, jälleenmyydä, käyttää, ladata, julkaista, siirtää, julkistaa, valmistaa siitä johdannaistuotteita tai muuten hyödyntää mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen ilman yrityksen kirjallista lupaa. Sisältöä on sallittua tulostaa tai käyttää muulla tavoin omaan henkilökohtaiseen käyttöön.
 1. Mitään ladattua tai tulostettua sisältöä ei saa muokata millään tavoin, ja sen täytyy sisältää kaikki alkuperäiset tekijänoikeus- ja omistusoikeusmerkinnät. Verkkosivuston käyttäminen osana toista sivustoa (kehystäminen) on kiellettyä. Valtuuttamaton ja luvaton sisällön käyttö muodostaa tekijänoikeuksien loukkauksen. Tekijänoikeuksien rikkominen on rikos johtaen siviili- ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, jotka perustuvat kansallisiin ja kansainvälisiin tekijänoikeuslakeihin.

19. Yleisten käyttöehtojen selitykset ja muutokset

 1. Näiden yleisten käyttöehtojen teksti on saatavilla sekä hollanniksi että muilla kielillä. Erikielisten määritelmien tai niiden selityksien ollessa ristiriitaisia tai epäselviä pidetään hollanninkielistä versiota määräävänä.
 1. Dokteronline pidättää itsellään aina oikeuden tehdä muutoksia yleisiin käyttöehtoihin ilman ennakkoilmoitusta. Yleisten käyttöehtojen muutettu versio julkaistaan verkkosivustolla, ja muutokset astuvat voimaan välittömästi julkaisun jälkeen. Asiakas on aina vastuussa viimeisimpien yleisten käyttöehtojen (sisällön) varmistamisesta. Asiakas hyväksyy, että tämä tiedoksiantomenettely yleisten käyttöehtojen muutoksista on kohtuullinen. Asiakas hyväksyy yleisten käyttöehtojen muutetun version käyttämällä verkkosivustoa.

20. Toimivaltainen tuomioistuin ja sovellettava laki

 1. Näihin yleisiin käyttöehtoihin, palveluihin, tilauksiin ja sopimuksiin sovelletaan Curaçaon lakeja niiltä osin, jotka eivät ole ristiriidassa pakottavan (kansallisen) lainsäädännön kanssa. Kaikki riita-asiat, jotka johtuvat joko suoraan tai epäsuoraan tästä, ratkaistaan, mikäli pakottava lainsäädäntö ei toisin määrää, toimivaltaisessa curaçaolaisessa tuomioistuimessa.
 1. Yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei sovelleta.