Directly go to the content

Dokteronline bendrosios sąlygos

1 straipsnis – Sąvokos 

 1. Šios sąvokos Bendrosiose sąlygose apibrėžiamos taip:
 • Bendrosios sąlygos: šios sąlygos;
 • Dokteronline: eMedvertise NV, akcinė bendrovė, įsteigta Vilemstade, Kiurasao, Nyderlandų Karalystėje, registruota Kiurasao prekybos rūmuose numeriu 108686, vykdanti prekybą kaip Dokteronline, interneto svetainės savininkė ir Paslaugų teikėja;
 • Gydymo būdas: (medicininės) būklės / ligos gydymas naudojant Vaistus;
 • Gydytojas: nepriklausomas ir registruotas gydytojas, dirbantis Europos Sąjungoje;
 • Interneto svetainė: Interneto svetainė https://www.dokteronline.com, įskaitant jos Turinį ir Paslaugas, taip pat „Dokteronline“ socialinių tinklų kanalus;
 • Klientas: bet koks Interneto svetainės lankytojas, pateikiantis Užsakymą;
 • Klientų aptarnavimo tarnyba: Dokteronline klientų aptarnavimo tarnyba, su kuria galima susisiekti naudojant interneto svetainėje nurodytą kontaktinę informaciją;
 • Konsultacija: medicininė konsultacija vykdoma internetinio sveikatos tikrinimo klausimyno pagrindu, kai Gydytojas, remdamasis savo vertinimu, nustato, ar Klientas turi teisę gydytis Receptiniais vaistais, ir išrašo Receptą;
 • Medicinos konsultacinė taryba: nepriklausoma grupė, susidedanti iš gydytojų specialistų, kuri aktyviai konsultuoja Interneto svetainės, Turinio, Paslaugų ir Sveikatos tikrinimo klausimynų klausimais bei prižiūri Gydytojų ir Vaistinių teikiamas paslaugas;
 • Nereceptiniai vaistai: nereceptinis arba nereikalaujantis recepto vaistas;
 • Pageidaujamas gydymo būdas: Pageidaujamas Receptinis vaistas (rūšis/kiekis/dozavimas), kurį Klientas nurodė Konsultacijos metu būklei/ligai ar simptomams gydyti, dar vadinamas „pageidaujamu produktu“;
 • Paskyra: asmeninė kliento paskyra Dokteronline interneto svetainėje;
 • Paslaugos: Interneto svetainėje esanti informacija apie sveikatą ir gyvenimo būdą, nusiskundimus dėl sveikatos, sprendimus ir Produktus, taip pat internetinę paslaugą, kurią sudaro Klientų ir Gydytojų konsultacijos bei sutarčių su Vaistinėmis dėl Produktų pardavimo ir pristatymo sudarymas Klientų vardu, jų sąskaita bei rizika;
 • Privatumo pranešimas: Paslaugoms ir Interneto svetainei taikomas privatumo pranešimas, paskelbtas Interneto svetainėje;
 • Produktai: Vaistai ir kiti produktai, apie kuriuos informacija pateikiama Interneto svetainėje, kuriuos parduoda ir pristato Vaistinė;
 • Receptas: gydytojo nurodymas po Konsultacijos receptiniams vaistams išrašyti;
 • Receptiniai vaistai: vaistas, parduodamas tik pagal Receptą;
 • Sutartis: Paslaugų sutartis, sudaryta tarp Kliento ir Dokteronline pateikiant Užsakymą, kuriai taikomos Bendrosios sąlygos;
 • Sveikatos tikrinimo klausimynas: (Internetu pateikiami) Gydytojo klausimai klausimyno forma, siekiant įvertinti ligos istoriją;
 • Turinys: visas turinys, pavyzdžiui, tekstas, informacija, vaizdai, garsas, duomenų rinkiniai ir kiti duomenys, pasiekiami interneto svetainėje;
 • Užsakymas: Kliento prašymas, kad Dokteronline susitartų dėl Konsultacijos ir/ar užsakytų Produktus Kliento vardu ir sąskaita bei rizika;
 • Vaistas: cheminė medžiaga arba cheminių medžiagų mišinys, turintis farmakologinį, imunologinį ar metabolinį poveikį, gali būti Nereceptinis arba Receptinis, dar vadinamas medikamentais;
 • Vaistinė / farmacijos įmonė: nepriklausoma ir registruota vaistinė, įsikūrusi Europos Sąjungoje;
 • Vaistinės sąlygos: Vaistinės sąlygos, taikomos Vaistinės ir Klientų sutarčiai. Šios sąlygos (jei taikytina) bus pateiktos Klientui atitinkamu pirkimo proceso momentu;
 • Vežėjas: pašto ir kurjerių paslaugų teikėjas, pavyzdžiui, UPS, DHL, Royal Mail ar PostNL (jais neapsiribojant).
 1. Žodžių vienaskaita sąvoka taip pat apima daugiskaitą ir atvirkščiai. Šiose Bendrosiose sąlygose bet kokia nuoroda į vyrišką lytį taip pat apima moterišką arba neutralią lytį.

2 straipsnis – „Dokteronline“ duomenys

eMedvertise NV prekiaujanti pavadinimu Dokteronline
Mahaaiweg 6
Vilemstadas, Kiurasao 

Tel.: 00800-486-72968; darbo dienomis: 10:00 – 21:00 (Vidurio Europos laiku – CET).
El. pašto adresas: [email protected]
Registracijos numeris: 108686
CRIB numeris: 102250881

3 straipsnis – Bendrųjų sąlygų taikymas

 1. Šios Bendrosios sąlygos taikomos visiems Kliento pateiktiems Užsakymams, visoms iš jų sudarytoms Sutartims tarp Dokteronline ir Kliento bei Kliento naudojimuisi Interneto svetaine.
 1. Prieš sudarant Sutartį šių Bendrųjų sąlygų tekstas naudotojui bus pateiktas elektronine forma taip, kad jis galėtų jį lengvai išsaugoti.
 1. Jei kuri nors šių Bendrųjų sąlygų nuostata yra visiškai ar iš dalies negaliojanti arba panaikinama bet kuriuo metu, Sutartis ir likusios šių Bendrųjų sąlygų nuostatos ir toliau bus taikomos visa apimtimi. Negaliojanti nuostata po abipusių konsultacijų bus nedelsiant pakeista nuostata, kuri kiek įmanoma daugiau atitinka pradinės nuostatos tikslą ir prasmę.
 1. Susidarius situacijai, kuri nenumatyta šiose Bendrosiose sąlygose, tokia situacija bus vertinama atsižvelgiant į šių Bendrųjų sąlygų esmę.

4 straipsnis – Paslaugų aprašymas

 1. Dokteronline.com yra informacinė svetainė ir internetinių vartotojų paslaugų tiekėjas. Joje pateikiama informacija apie gyvenimo būdo ir sveikatos problemas bei galimus jų sprendimus. Dokteronline neatlieka gydytojo ar vaistinės funkcijų – Kliento pageidavimu organizuoja Gydytojo Konsultaciją ir (arba) Produktų pardavimą ir pristatymą, vykdomą Vaistinės.
 1. Jei Klientas užsako Konsultaciją, Dokteronline suras tinkamą Gydytoją (pavyzdžiui, pagal užimtumą). Gydytojas Konsultaciją Klientui teikia tiesiogiai remdamasis sveikatos tikrinimo klausimynu. Konsultacijos metu Klientas turi galimybę nurodyti Pageidaujamą gydymo būdą. Dokteronline praneš apie Pageidaujamą gydymo būdą Gydytojui, tačiau neturi jokios įtakos Konsultacijai, Sveikatos tikrinimo klausimyno vertinimui, Recepto išrašymui (ar ne) ir (arba) nuo Gydytojo priklausančio Pageidaujamo gydymo būdo paskyrimui. Gydytojas dirba visiškai nepriklausomai, Dokteronline nedaro jokios įtakos jam skirti tam tikrus Vaistus.
 1. Dokteronline neparduoda Produktų savarankiškai, tačiau užtikrina, kad Klientas galėtų saugiai, greitai ir diskretiškai įsigyti originalius Produktus. Vaistus visada parduoda ir pristato registruotos nepriklausomos Vaistinės. 
 1. Jei Klientas teikia Dokteronline užklausą užsakyti Produktą Vaistinėje jo vardu, savo sąskaita ir rizika, Dokteronline suras tinkamą Vaistinę (pavyzdžiui, atsižvelgiant į galimybes įsigyti Produktą, atstumą iki Kliento ir Produkto kainą). Dokteronline nėra kokios nors Vaistinės filialas. Dokteronline negauna iš Vaistinių komisinių mokesčių. Tas pats galioja ir Vaistinėms: Vaistinės turi laisvę priimti ar nepriimti Dokteronline Klientus, jos negauna komisinių mokesčių iš Dokteronline. Dokteronline neparduoda Produktų savarankiškai, bet siūlo (palengvinimo) paslaugą – užsako iš Vaistinių Klientų vardu ir sąskaita bei rizika tam tikrų Produktų tiesioginį pardavimą ir pristatymą Klientams. Vaistinių taikomos produktų kainos paprastai yra iš anksto žinomos Dokteronline ir nėra derinamos Klientų ar Vaistinių. Vaistinių parduodamų Produktų kaina, įskaitant siuntimo išlaidas, yra įtraukta į Paslaugų kainą, kaip nurodyta Interneto svetainėje. Dokteronline nesiūlo akivaizdžios ir aiškios tarpininkavimo paslaugos.
 1. Dėl Produktų pardavimo ir pristatymo susitaria Klientas ir Vaistinė, neatsižvelgiant į tai, kuri šalis gauna apmokėjimą. Vaistinės sąlygos (jei taikytina) bus taikomos Vaistinės ir Kliento santykiams ir bus pateiktos padarant Užsakymą.
 1. Paslaugos teikiamos tik Interneto svetainėje nurodytose šalyse.

5 straipsnis – Interneto svetainė ir turinys

 1. Dokteronline pateikta informacija yra skirta tik bendriems informaciniams tikslams ir nepakeičia profesionalių medicininių konsultacijų (įskaitant, bet neapsiribojant, medicinos specialisto įvertinimą ar priežiūrą). Jokia Interneto svetainėje patalpinta medžiaga negali būti naudojama sveikatos būklei diagnozuoti ar gydyti arba kreipimuisi į Kliento gydytoją ar kitą medicinos specialistą pakeisti. Dokteronline arba jos vardu pateikta informacija apie sveikatą nėra profesionali medicininė konsultacija. Klientas turi patikrinti kitus šaltinius, siekiant patvirtinti pateiktą informaciją, ir dėl savo simptomų ar sveikatos būklės pasikonsultuoti su savo gydytoju ar kitu medicinos specialistu. Sunkiais atvejais Klientas turi kreiptis skubios medicinos pagalbos. Klientui nerekomenduojama nepaisyti medicininių konsultacijų ir delsti kreiptis į gydytoją vien dėl to, kad jis perskaitė tam tikrą informaciją Interneto svetainėje. Interneto svetainėje pateiktos informacijos naudojimas yra susijęs tik su Kliento rizika.
 1. Turinys neturėtų būti suprantamas kaip tam tikrų dalykų reklama ar rekomendacija. Visa informacija Interneto svetainėje yra skirta tik informaciniams tikslams ir jokiu būdu nėra skirta reklamuoti Vaistus ar Vaistų vartojimą.
 1. Dokteronline daro viską, kad Turinys būtų tikslus ir išsamus, bet, deja, negali to garantuoti. Dokteronline neatsako už netyčines klaidas ar praleidimus.
 1. Visi vaizdai, specifikacijos ir informacija apie Paslaugas ir Produktus yra orientaciniai ir negali būti žalos atsiradimo ar Sutarties nutraukimo priežastimi.
 1. Akivaizdžios klaidos ar klaidos, susijusios su Paslaugomis, Konsultacijomis ar Produktais, įskaitant neteisingą kainą, nebus įpareigojančios Dokteronline, Gydytojui ir (arba) Vaistinei.
 1. Kadangi Dokteronline pati nesiūlo, neparduoda ir nepristato Produktų, ji pasilieka teisę keisti Produktų prieinamumą Interneto svetainėje ir šalinti Produktus iš Interneto svetainės. Be to, Dokteronline pasilieka teisę keisti arba nutraukti Paslaugas.

6 straipsnis – Sveikatos tikrinimo klausimynas ir konsultacijos

 1. Sveikatos tikrinimo klausimynai buvo parengti kruopščiai, konsultuojantis su Medicinos konsultacine taryba, Gydytojais ir Vaistinėmis, ir atitinka medicinos etikos gaires.
 1. Jei Gydytojas, remdamasis sveikatos tikrinimo klausimyno vertinimu, nustato, kad Klientas turi teisę gauti nurodytą Pageidaujamą gydymo būdą, Gydytojas gali išrašyti Receptą šiam Gydymo būdui. Šis Receptas siunčiamas Vaistinei arba, Klientui pageidaujant, tiesiogiai Klientui. Gydytojas neprivalo skirti prašomo Pageidaujamo gydymo būdo ar apskritai skirti kokių nors Vaistų. Be to Gydytojas gali skirti kitokio tipo Vaistus arba kitokį Pageidaujamo gydymo būdo kiekį ar dozavimą. Klientas bus apie tai informuotas ir turės teisę nemokamai atšaukti savo Užsakymą.
 1. Užsakytas Pageidaujamas gydymo būdas arba Gydytojo paskirtas gydymas gali būti ribojamas dozavimo ir (arba) kiekio prasme. Šis sprendimas Gydytojas arba Vaistinė visuomet daro savo nuožiūra.
 1. Gydytojas turi nuspręsti, ar Pageidaujamą gydymo būdą galima skirti Klientui, ir ar nėra rizikos. Todėl labai svarbu, kad Klientas sveikatos tikrinimo klausimyną užpildytų teisingai, tiksliai ir išsamiai. Praleidus svarbią informaciją, gali būti išrašyti Produktai, kurie gali būti potencialiai žalingi Kliento sveikatai.
 1. Jei Klientas negali arba nenori užpildyti sveikatos tikrinimo klausimyno, Konsultacija su Gydytoju negali būti organizuota ir Vaistinė negalės pristatyti Produktų.
 1. Sveikatos tikrinimo klausimynas gali būti pildomas tik asmeniškai ir asmeniniam naudojimui, išskyrus atvejus, kai tretiesiems asmenims suteikiamas leidimas atlikti tokius veiksmus tokio trečiojo asmens vardu, toks leidimas turi būti gautas iš Dokteronline.
 1. Klientas apie Konsultaciją ir paskirtus Produktus turi informuoti savo gydytoją ir/ar vaistinę.

7 straipsnis – Paskyra

 1. Klientas turi susikurti Paskyrą, norėdamas naudotis Paslaugomis.
 1. Paskyra turi būti griežtai asmeninė ir ja gali naudotis tik pats Klientas ir tik savo tikslams.
 1. Draudžiama naudoti klaidingus, neteisingus ir/ar neišsamius vardus, pavardes, adresus, elektroninio pašto adresus, banko duomenis ar kitą Kliento informaciją.
 1. Kiekvienas Klientas gali sukurti tik vieną paskyrą.
 1. Esant reikalui Dokteronline gali tikrinti arba bandyti patvirtinti Kliento kontaktinius duomenis arba tapatybę. Klientas visada bus apie tai informuojamas.
 1. Sukurdamas Paskyrą, Klientas tuo pačiu sukuria saugų internetinį elektroninį paciento įrašą, kuriame pagal Privatumo pranešimą įrašoma jo užsakymų istorija.
 1. Kliento teisė naudotis Interneto svetaine bus nutraukta nedelsiant ir be papildomo įspėjimo, jei Klientas nesilaikys visų Bendrųjų sąlygų, tai bus daroma vien tik Dokteronline nuožiūra. Tokiu atveju Kliento Paskyra taip pat bus blokuojama.
 1. Bet koks likutis Kliento Paskyros sąskaitoje galioja tol, kol Paskyra yra aktyvi. Dokteronline panaikins (deaktyvuos) Paskyrą, jei prie Paskyros nebuvo prisijungta trejus (3) metus arba praėjo treji (3) metai nuo tuo momento, kai Klientas paskutinį kartą pateikė užsakymą per Dokteronline. Panaikinus Paskyrą, bet koks jos likutis nustoja galioti pagal įstatymus. Likučiai negali būti keičiami į grynuosius pinigus.

8 straipsnis – Užsakymas ir Sutartis

 1. Paskyra yra reikalinga norint pateikti Užsakymą.
 1. Klientas gali pateikti Užsakymą tik tuo atveju, jei:
  A) jis yra teisiškai pajėgus sudaryti Sutartį;
  B) jam yra bent 18 metų;
  C) jis žino, kad pats atsako už tai, kad nustatytų, ar jo šalies įstatymai leidžia naudotis Dokteronline teikiamomis Paslaugomis, dalyvauti Konsultacijoje ir gauti Produktus iš Vežėjo;
  D) jis naudos Produktą tik savo asmeniniams tikslams;
  E) prieš naudojimą jis atidžiai perskaitys visą informaciją ant Produkto pakuotės ir informacinio lapelio bei prieš naudojimą visada patikrins Produkto galiojimo laiką;
  F) jis patikrins, ar Vaistinės pristatyti Produktai yra Gydytojo paskirtos;
  G) jis turi prieigą prie Interneto svetainės ir Sveikatos tikrinimo klausimyno jam suprantama kalba ir pasikonsultuos su savo nuolatiniu sveikatos priežiūros paslaugų teikėju, jei (visiškai) nesupras Interneto svetainėje pateiktų rekomendacijų ar informacijos arba klausimų, pateiktų Sveikatos tikrinimo klausimyne;
  H) jis sutinka su Bendrųjų sąlygų ir Privatumo pranešimo taikymu. 
 1. Dokteronline savo nuožiūra sprendžia, ar priimti Užsakymą, ar ne, ir pasilieka teisę atšaukti Užsakymą.
 1. Gydytojas ir Vaistinė visada turi teisę be papildomo paaiškinimo atsisakyti Užsakymo, jį pakeisti ar atšaukti.

9 straipsnis – Kainos, taupymo būdai ir akcijos

 1. Į bendrą Užsakymo kainą įeina Konsultacijos kaina, Vaistinės Klientui parduotų ir pristatytų Produktų kaina, Dokteronline paslaugos mokestis ir, jei taikoma, siuntimo, tvarkymo išlaidos su PVM.
 1. Jei Klientas pateikia kelių Produktų užsakymą, dalis Dokteronline imamo paslaugų mokesčio bus išskaičiuota. Šis išskaitymas – tai ne nuolaida pasirinktam Produktui, o tiesiog būdas sutaupyti ant minėtos paslaugos mokesčio.
 1. Nuolaidos ir kitos (kainų) akcijos aiškiai taikomos tik Dokteronline reikalaujamam paslaugų mokesčiui arba, jei aiškiai nurodyta, Konsultacijos kainai, ir niekada netaikomos Produktų kainai.

10 straipsnis – Mokėjimas ir kainų pokyčiai

 1. Kainos Interneto svetainėje nurodytos šalies, nurodytos šalies plėtinyje, valiuta. Jei valiuta nenurodyta arba yra neaiški, nurodytoms kainoms taikomi Eurai.
 1. Mokėjimas turi būti atliktas Interneto svetainėje nurodytais būdais.
 1. Visas Užsakymo išlaidas, kaip nurodyta 9.1 straipsnyje, surenka Dokteronline šalių, turinčių teisę gauti pinigus, vardu.
 1. Jei Klientas nevykdo (visa apimtimi) savo mokėjimo įsipareigojimų ir nemoka mokėjimo net po to, kai gavo mokėjimo priminimą ir papildomą 14 dienų terminą savo mokėjimo įsipareigojimams įvykdyti, Klientas privalo mokėti Dokteronline delspinigius, kurių dydis yra 4 % per metus, be to Dokteronline turi teisę reikalauti mokesčio už savo patirtas neteisminio išieškojimo išlaidas. Šios išieškojimo išlaidos neturi viršyti: 15 % mokėtinoms sumoms iki 2 500 EUR; 10 % nuo šių 2 500 EUR ir 5 % nuo šių 5 000 EUR, ir nebūti mažesnės kaip 40 EUR.
 1. Pateikdamas sąskaitos faktūros ir mokėjimo duomenis, Klientas patvirtina, kad yra įgaliotas naudoti šiuos rekvizitus.
 1. Dėl netikrų sąskaitos faktūros ir mokėjimo rekvizitų panaudojimo arba kitam asmeniui priklausančių sąskaitų faktūrų ir mokėjimo rekvizitų panaudojimo be tokio asmens leidimo jais naudotis tuoj pat bus blokuojama Paskyra ir atšauktas Užsakymas. Tokiu atveju Dokteronline turi teisę apie tai pranešti vietos teisėsaugai.
 1. Dokteronline pasilieka teisę keisti Interneto svetainėje nurodytas Produktų ir/ar Konsultacijų kainas. Kainos, nurodytos Užsakymo pateikimo metu, galioja viso Užsakymo proceso metu. Kai dėl programinės įrangos ar žmogaus klaidos Interneto svetainėje nurodytos kainos yra aiškiai neteisingos, šios kainos nebus įpareigojančios Dokteronline. Dokteronline pasilieka teisę keisti šias kainas, tokiu atveju Klientas visada turės teisę atšaukti Užsakymą. Klientas bus apie tai informuojamas.

11 straipsnis – Pristatymas

 1. Nurodytas pristatymo laikas yra apytikslis, pagrįstas Produkto pasiekiamumu ir standartiniu pristatymo laiku. Kai kurie Produktai nėra siunčiami į tam tikras šalis, kaip nurodyta Interneto svetainėje.
 1. Klientas, pateikdamas Užsakymą, savo atstovu ir įgaliotiniu paskiria Vežėją, kuris priima Produktus Vaistinėje ir pristato Produktus iš Vaistinės vietos į nurodytą pristatymo adresą. Produktų perdavimas Vežėjui vyksta Vaistinėje Kliento vardu. Produktus pristačius Vežėjui, laikoma, kad Vaistinė įvykdė savo įsipareigojimus pagal sutartį (-is), tuomet rizika ir nuosavybės teisė į Produktus pereina Klientui. Dokteronline neprisiima jokios atsakomybės už transportavimą. Klientas yra atsakingas už visus importo muitus, rinkliavas ir mokesčius, taikomus jo gyvenamojoje šalyje.
 1. Profesionalūs elgesio kodeksai ir teisiniai apribojimai gali riboti leistiną Vaistinėse tiekiamų Produktų kiekį ir pristatymo dažnumą. Tiekti kiekius, viršijančius atitinkamą leistiną didžiausią kiekį, įsipareigojimų nėra.

12 straipsnis – Atšaukimas ir grąžinimas

 1. Po Užsakymo pateikimo, kol Vaistinė dar neišsiuntė Produktų, Klientas gali atšaukti Užsakymą išsiųsdamas atšaukimo prašymą Klientų aptarnavimo tarnybai. Jei Konsultacija jau įvyko, Konsultacijos kainą, įskaitant taikomą Dokteronline paslaugos mokestį, Klientui teks sumokėti.
 1. Jei Produktas yra netinkamas naudoti dėl transportavimo metu padarytos žalos arba dėl to, kad pristatytas Produktas neatitinka Gydytojo užsakyto ar paskirto Produkto, Klientas gali teikti Vaistinei prašymą keisti Produktą arba grąžinti Produktą per septynias (7) dienas nuo gavimo, pasikonsultavus su Klientų aptarnavimo tarnyba. Pirkėjui pinigai bus grąžinti per trisdešimt (30) dienų nuo tos dienos, kai Produktą gavo Vaistinė. Bus kompensuojamos tik nekokybiškų, sugadintų ar netinkamai pristatytų Produktų grąžinimo išlaidos.
 1. Išskyrus 13 straipsnyje numatytus atvejus, Klientas neturi teisės grąžinti Produktų dėl sveikatos apsaugos ir (arba) higienos sumetimų.

13 straipsnis – Teisė atsisakyti paslaugų

 1. Klientas turi įstatymų numatytą teisę atsisakyti sudarytos Sutarties per 14 dienų, be priežasčių nurodymo. Atsisakymo terminas baigiasi 14 dienų nuo Produkto gavimo. 
 1. Tuo laikotarpiu Klientas su Produktu ir jo pakuote turi elgtis atsargiai. Klientas gali išpakuoti arba naudoti Produktą tik tiek, kiek būtina norint įvertinti, ar jį galima pasilikti. Jei Klientas nori pasinaudoti savo teise atsisakyti sutarties, jis turi grąžinti Vaistinei Produktą kartu su visais priedais (pavyzdžiui, informaciniu lapeliu) originalios būklės ir pakuotės, jei tai pagrįstai įmanoma, vadovaudamasis Klientų aptarnavimo tarnybos instrukcijomis. Siuntimo grąžinimo išlaidas visada apmoka pats Klientas.
 1. Klientas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, per sutarties atsisakymo terminą privalo informuoti Dokteronline apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties išsiųsdamas aiškų rašytinį pareiškimą (paštu arba el. paštu). Klientas tokiam pranešimui gali naudoti toliau pateiktą šabloninį tekstą.

Šiuo pranešu, kad atšaukiu sutartį dėl gydytojo konsultacijos (rezervavimo), sudarytą [data].

Naudotojo vardas ir pavardė:
Naudotojo adresas:
Užsakymo numeris:

Pripažįstu, kad nebegalėsiu pasinaudoti savo teise atsisakyti paslaugų, jei paslaugos jau buvo visiškai suteiktos. „Dokteronline“ pareiškimo apie atšaukimą gavimo laikas lems sprendimą.

 1. Esant galiojančiam sutarties atsisakymui, Klientas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Klientas informavo Dokteronline apie savo sprendimą pasinaudoti savo teise atsisakyti sutarties, gaus visą už Užsakymą sumokėtą sumą. Pinigai grąžinami naudojant tą patį mokėjimo būdą, kuriuo Klientas mokėjo, nebent būtų susitarta dėl kito mokėjimo būdo.

Atsisakymo teisės išimtys: Vaistai

 1. Vaistai negali būti grąžinti dėl sveikatos apsaugos ir (arba) higienos sumetimų. Todėl vaistams netaikoma atsisakymo teisė.

Atsisakymo teisės išimtys: Paslaugos

 1. Atsisakymo teisė netaikoma paslaugoms, kurios teikiamos nedelsiant su Kliento sutikimu, pavyzdžiui, Dokteronline Paslaugoms ir Konsultacijai. Klientas, pateikdamas Užsakymą ir apmokėdamas už jį, aiškiai sutinka, kad Paslaugos ir Konsultacija būtų teikiami nedelsiant. Klientas automatiškai atsisako įstatymų nustatyto laukimo ir teisės atsisakyti sutarties laikotarpio, kai tik Dokteronline ir (arba) Gydytojas visiškai įvykdo užsakytą paslaugą. Bet koks Gydytojo išrašytas Receptas yra pritaikytas asmeninei (medicininei) situacijai ir asmeniniams Kliento poreikiams. Todėl Receptui taip pat netaikoma atsisakymo teisė.

14 straipsnis – Nuostolių atlyginimas ir atsakomybė

 1. Interneto svetainės turinys yra tik bendros informacijos šaltinis ir nėra skirtas diagnostiniams ir (arba) terapiniams patarimams ir (arba) medicininiams patarimams pakeisti. Dokteronline neatsako už Produktų veiksmingumą, pacientų informacinių lankstinukų, informacinių tekstų, gydymo metodų aprašymų ir kitų Interneto svetainėje pateiktų aprašymų turinį, taip pat negali būti dėl to suteiktos garantijos. Dokteronline neteikia teisinių ir (arba) medicininių konsultacijų ar medicinos ir (arba) diagnostikos paslaugų. Jei Klientas remiasi informacija, gauta šioje Interneto svetainėje arba per ją, jis tai daro tik savo rizika.
 1. Klientas turėtų žinoti, kad yra apribojimų, susijusių su Konsultacijomis ir kitomis paslaugomis, vykdomomis be fizinės paciento apžiūros, konsultacijos gyvai ar išsamių asmens kūno apžiūrų.
 1. Nei Dokteronline, nei šio subjekto savininkai, vadovai, direktoriai, darbuotojai, atstovai, partneriai, reklamuotojai ar susijusios įmonės nėra atsakingos už bet kokią neteisingą, netikslią, neišsamią ar klaidinančią informaciją, pateiktą Interneto svetainėje ar kituose (trečiųjų asmenų) kanaluose.
 1. Dokteronline atsako už žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl tyčinio elgesio, didelio neatsargumo ar sukčiavimo, tačiau tik tiek, kiek tai susiję su Dokteronline veiksmais ar neveikimu. Jei už Kliento patirtą žalą ar nuostolius atsako Gydytojas arba Vaistinė, Dokteronline atsakomybės už tai neprisiima.
 1. Jeigu nėra teisės aktuose nustatytų apribojimų, Dokteronline aiškiai atmeta bet kokią atsakomybę:
  A) už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą ar nuostolius, kuriuos patyrė bet kuris naudotojas (įskaitant Klientą), susijusius su Interneto svetainės ir Turinio naudojimu, negalėjimu naudotis arba naudojimo rezultatais;
  B) už diagnozės tikslumą, Gydymo būdą, išrašytus Vaistus ar Produktų naudojimą ir (ar) jų poveikį;
  C) atsiradusią dėl to, kad Klientas nesugebėjo pateikti išsamios, tikros ir tikslios informacijos Sveikatos tikrinimo klausimyne, savo Paskyroje ir kitaip Dokteronline ir (arba) Gydytojui pateiktos informacijos, bei nuolat atnaujinti informaciją.
 1. Jei Dokteronline yra atsakinga, jos atsakomybė apribojama ne daugiau kaip tris kartus didesne nei pagrindinės Sutarties verte. Jei toks atsakomybės apribojimas neleidžiamas pagal įstatymą, Dokteronline atsakomybė visada yra ribojama iki 10 000 EUR. Teisė į kompensaciją gali atsirasti tik tuo atveju, jei Klientas nedelsiant raštu praneša Dokteronline apie žalą ar praradimą, bet ne vėliau kaip per šešis (6) mėnesius nuo jų atsiradimo. Netiesioginė žala ar nuostoliai nėra atlyginami.

15 straipsnis – Jūsų duomenų naudojimas

 1. Dokteronline renka ir naudoja Kliento duomenis Sutarčiai vykdyti. Medicininė informacija Gydytojams ir (arba) Vaistinėms yra pateikiama tik gavus Kliento sutikimą.
 1. Paslaugoms visada taikomas Privatumo pranešimas.

16 straipsnis – Virusai, įsilaužimai ir skaitmeninis saugumas

 1. Klientas negali piktnaudžiauti Interneto svetainės naudojimu, sąmoningai įkeldamas virusų, Trojos arklių, „kirminų“, loginių bombų ar kitos kenksmingos ar technologiškai kenksmingos medžiagos. Be to, Klientas negali bandyti gauti neteisėtos prieigos prie šios Interneto svetainės, serverio, kuriame ji saugoma, arba bet kokio serverio, kompiuterio ar duomenų bazės, prijungtų prie jos. Šios sąlygos pažeidimas laikomas baudžiamuoju nusikaltimu. Dokteronline praneš apie bet kokį panašų pažeidimą atitinkamoms teisėsaugos institucijoms ir bendradarbiaus su jomis atskleisdama joms Kliento tapatybę. Tokio pažeidimo atveju Kliento teisė naudotis Interneto svetaine bus nedelsiant panaikinta, o Kliento Paskyra bus užblokuota.
 1. Dokteronline jokiais atvejais neatsako už nuostolius ar žalą, atsiradusias dėl nusikalstamos atakos prieš informacines sistemas, virusų ar kitos technologiškai žalingos medžiagos, galinčių užkrėsti kompiuterinę įrangą, kompiuterių programas, duomenis ar kitą nuosavybės teise priklausančią medžiagą, atsiradusią naudojant Interneto svetainę, arba dėl bet kokios joje arba bet kurioje su juo susietoje interneto svetainėje paskelbtos medžiagos atsisiuntimo.
 1. Jei Klientas susikūrė Paskyrą, prisijungimui prie savo duomenų reikės slaptažodžio. Klientas yra visiškai atsakingas už:
  A) tai, kad slaptažodis būtų laikomas paslaptyje;
  B) tai, kad jis neleistų kitam asmeniui naudoti savo slaptažodžio, siekiant pateikti Užsakymus per šią Interneto svetainę;
  C) išlaidas, žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl slaptažodžio neišsaugojimo paslaptyje;
  D) tai, kad laiku raštu pranešama Dokteronline, kad jo Paskyra turi būti deaktyvuota dėl saugumo problemų.
 1. Dokteronline niekada neatsako Klientui už jokią žalą, susijusią su jo slaptažodžio vagyste, slaptažodžio atskleidimu ar leidimu leisti kitam asmeniui ar subjektui pasiekti ir naudoti savo Paskyrą naudojant jo slaptažodį. Klientas turi nedelsiant pranešti Dokteronline apie bet kokį neteisėtą jo slaptažodžio ir (arba) Paskyros naudojimą.

17 straipsnis – Skundai

Jei Klientas turi skundų dėl suteiktų Paslaugų ar pristatytų Produktų, jis gali kreiptis į Klientų aptarnavimo tarnybą. Dokteronline stengsis:

 • nedelsiant išnagrinėti skundą;
 • informuoti Klientą, per kokį laikotarpį jo skundas bus išnagrinėtas;
 • informuoti Klientą viso proceso metu.

18 straipsnis – Intelektinės nuosavybės teisės

 1. Visas Turinys yra Dokteronline arba jos turinio tiekėjų nuosavybė ir yra saugomas autorių teisių įstatymų. Turinio, įskaitant (išeities) kodus ir programinę įrangą, arba bet kurios jo dalies negalima keisti, atgaminti, pakartotinai publikuoti, dauginti, kopijuoti, parduoti, perparduoti, lankyti, įkelti, skelbti, perduoti, rodyti viešai, naudoti kuriant jo pagrindu išvestinius darbus arba kitaip panaudoti bet kokiais kitais komerciniais tikslais be aiškaus rašytinio Dokteronline sutikimo. Asmeniniam naudojimui leidžiama atspausdinti Turinio kopiją arba kitaip naudoti Turinį.
 1. Bet koks atsisiųstas ar atspausdintas Turinys negali būti jokiu būdu keičiamas ir jame turi būti visi autorių teisių ir nuosavybės teisių įspėjimai, esantys tokiame Turinyje. Bet koks Interneto svetainės formatavimas yra draudžiamas. Bet koks neteisėtas ar nepatvirtintas bet kokio Turinio naudojimas yra autorių teisių pažeidimas ir Klientui bus taikomos visos civilinės ir baudžiamosios sankcijos, numatytos vidaus ir tarptautiniuose autorių teisių įstatymuose.

19 straipsnis – Bendrųjų sąlygų aiškinimas ir pakeitimai

 1. Šių Bendrųjų sąlygų tekstas pateikiamas olandų ir kitomis kalbomis. Kilus nesutarimams ar neaiškumams dėl nuostatų ar jų aiškinimo skirtingomis kalbomis, pirmenybė teikiama olandų kalbos tekstui.
 1. Dokteronline pasilieka teisę bet kokiu momentu be išankstinio įspėjimo keisti Bendrąsias sąlygas. Bet kokia pakeista Bendrųjų sąlygų versija bus nedelsiant paskelbta Interneto svetainėje, o pakeitimai įsigalios iš karto po paskelbimo. Klientas privalo visada būti susipažinęs su naujausios Bendrųjų sąlygų versijos turiniu. Klientas sutinka, kad ši pranešimo apie Bendrųjų sąlygų pakeitimus tvarka yra pagrįsta. Jei Klientas naudojasi Interneto svetaine po to, kai buvo pakeistos Bendrosios sąlygos, tai reiškia Kliento sutikimą su pakeista Bendrųjų sąlygų redakcija.

20 straipsnis – Taikytina teisė ir kompetentingas teismas

 1. Išskyrus tuos atvejus, kai tai prieštarauja galiojančioms privalomoms (nacionalinėms) teisinėms nuostatoms, šioms Bendrosioms sąlygoms, taip pat Paslaugoms, Užsakymui ir Sutarčiai taikomi Kiurasao įstatymai. Bet kuris atskiras ir visi iš jų kylantys ginčai perduodami išimtinei kompetentingo Kiurasao teismo jurisdikcijai, nebent taikytina privalomoji teisė numato kitaip.
 1. Vienos konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių netaikoma.

Dokteronline bendrosios sąlygos