Directly go to the content
Cerazette

Cerazette

Cerazette wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen. Cerazette bevat een kleine hoeveelheid van één type vrouwelijk geslachtshormoon, het progestageen desogestrel. Daarom wordt Cerazette ook wel een pil met alleen progestageen genoemd. Pillen met alleen progestageen bevatten – in tegenstelling tot combinatiepillen – geen oestrogeenhormoon naast het progestageen.  

Wat is Cerazette en waarvoor wordt dit middel ingenomen? 

De werking van de meeste pillen met alleen progestageen berust vooral op het feit dat ze het binnendringen van de zaadcellen in de baarmoeder voorkomen. De rijping van een eicel wordt niet altijd tegengegaan. Dit laatste is de belangrijkste werking van de combinatiepil. Cerazette verschilt van de meeste pillen met alleen progestageen doordat de dosis hoog genoeg is om in de meeste gevallen wèl de rijping van een eicel te voorkomen. Cerazette is daardoor heel betrouwbaar.

 

In tegenstelling tot combinatiepillen kan Cerazette gebruikt worden door vrouwen die geen oestrogenen verdragen en door vrouwen die borstvoeding geven. Een nadeel van Cerazette is dat de maandelijkse bloeding uit de vagina kan optreden met onregelmatige tussenpozen. Er is ook een kans dat deze bloeding helemaal uitblijft. 

 

Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

Net als andere hormonale anticonceptiva beschermt Cerazette niet tegen hiv-infectie (aids) of een andere seksueel overdraagbare aandoening (soa).

 

Wanneer mag u dit middel niet innemen?  

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in de rubriek “Welke stoffen zitten er in dit middel?”; 
 • U heeft trombose. Trombose is de vorming van een bloedstolsel in een bloedvat (bijvoorbeeld in een been (diepveneuze trombose) of in de longen (longembolie));
 • U heeft geelzucht (gele verkleuring van de huid) of een ernstige leveraandoening, of u heeft dit gehad, en uw leverfunctie is nog niet normaal;
 • U heeft een vorm van kanker die gevoelig is voor geslachtshormonen, zoals sommige soorten borstkanker, of er bestaat een vermoeden dat u dit heeft;
 • U heeft onverklaarbare bloedingen uit de vagina. 

 

Vertel het uw arts vóórdat u met Cerazette begint als een van deze situaties op u van toepassing is. Uw arts raadt u dan misschien een niet-hormonale methode van geboorteregeling aan. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als een van deze situaties ontstaat terwijl u Cerazette gebruikt.  

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?   

Vertel het uw arts vóórdat u met de behandeling met Cerazette begint, als:  

 • U ooit borstkanker heeft gehad;
 • U leverkanker heeft, omdat een mogelijk effect van Cerazette niet kan worden uitgesloten;
 • U ooit trombose heeft gehad;
 • U suikerziekte (diabetes) heeft;
 • U epilepsie heeft (zie de rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’);
 • U tuberculose heeft (zie de rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’);
 • U een hoge bloeddruk heeft;
 • U chloasma heeft of dit ooit heeft gehad (geel-bruine pigmentvlekken op de huid, zogenaamde ‘zwangerschapsvlekken’, vooral in het gezicht); als dit het geval is, vermijd dan directe blootstelling aan zonlicht of ultraviolet licht. 

 

Als Cerazette wordt gebruikt terwijl u een van deze aandoeningen heeft, kan het nodig zijn dat u onder extra controle blijft. Uw arts kan u uitleggen wat u moet doen.

 

Borstkanker: 
Het is belangrijk om regelmatig uw borsten te controleren en onmiddellijk contact op te nemen met uw arts als u een knobbeltje in uw borsten voelt. 

 

Bij vrouwen die de pil gebruiken wordt iets vaker borstkanker vastgesteld dan bij niet-pilgebruiksters van dezelfde leeftijd. Als vrouwen met de pil stoppen neemt het risico langzaam af, zodat het 10 jaar na het stoppen hetzelfde is als voor vrouwen die nooit de pil hebben gebruikt. Borstkanker komt zelden voor beneden de 40 jaar maar het risico wordt groter bij hogere leeftijd. Daarom is het aantal extra vastgestelde gevallen van borstkanker hoger onder vrouwen die de pil tot op hogere leeftijd gebruiken. Hoelang de pil gebruikt wordt is minder belangrijk. 

 

Bij elke 10.000 vrouwen die 5 jaar lang de pil gebruiken maar stoppen wanneer ze 20 jaar zijn, zou tot 10 jaar na stoppen minder dan 1 extra geval van borstkanker gevonden worden, naast de 4 gevallen die normaal in deze leeftijdsgroep worden vastgesteld. Op dezelfde manier zouden er bij elke 10.000 vrouwen die 5 jaar lang de pil gebruiken maar stoppen wanneer ze 30 jaar zijn, 5 extra gevallen van borstkanker gevonden worden, naast de 44 gevallen die normaal worden vastgesteld. Bij 10.000 vrouwen die 5 jaar lang de pil gebruiken maar stoppen wanneer ze 40 jaar zijn, zouden er 20 extra gevallen van borstkanker gevonden worden, naast de 160 gevallen die normaal worden vastgesteld. 

 

Men denkt dat het risico op borstkanker bij gebruiksters van pillen met alleen progestageen, zoals Cerazette, vergelijkbaar is met het risico bij gebruiksters van de combinatiepil, maar het bewijs daarvoor is minder overtuigend.

 

De gevallen van borstkanker die bij pilgebruiksters gevonden worden zijn vaker minder vergevorderd dan die bij niet-pilgebruiksters. Het is niet bekend of het verschil in borstkankerrisico wordt veroorzaakt door de pil. Het kan ook zijn dat pilgebruiksters vaker worden onderzocht zodat de borstkanker eerder wordt ontdekt. 

 

Trombose: 
Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last krijgt van verschijnselen die op trombose kunnen wijzen (zie ook ‘Regelmatige controle’).

 

Trombose is de vorming van een bloedstolsel waardoor een bloedvat kan worden afgesloten. Trombose treedt soms op in een van de diepgelegen aderen van het been (diepveneuze trombose). Als het stolsel loslaat, kan het terechtkomen in de slagaderen van de longen en daar een bloedvat afsluiten (longembolie). Dit kan soms fataal aflopen. Diepveneuze trombose komt zelden voor. Het kan bij pilgebruiksters en bij niet-pilgebruiksters voorkomen. Het kan ook voorkomen tijdens de zwangerschap. Het risico op trombose is bij gebruiksters van de combinatiepil groter dan bij niet-pilgebruiksters. Het risico met pillen met alleen progestageen, zoals Cerazette, wordt lager geacht dan bij gebruiksters van combinatiepillen die ook oestrogenen bevatten.

 

Kinderen en jongeren tot 18 jaar  
Er is geen onderzoeksinformatie over de werkzaamheid en veiligheid bij jongeren onder de 18 jaar.

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?   

Gebruikt u naast Cerazette nog andere geneesmiddelen of kruidenmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?  Vertel dat dan uw arts of apotheker. Vertel ook aan elke andere arts of tandarts die u een ander geneesmiddel voorschrijft (of uw apotheker) dat u Cerazette gebruikt. Zij kunnen u vertellen of u extra anticonceptieve maatregelen (bijvoorbeeld condooms) moet nemen en voor hoe lang, of dat het gebruik van uw andere geneesmiddel moet worden veranderd.

 

Sommige geneesmiddelen:  

 • Kunnen een invloed hebben op de bloedspiegel van Cerazette;
 • Kunnen Cerazette minder effectief maken om zwangerschap te voorkomen;
 • Kunnen onverwachte bloedingen veroorzaken. 

 

Hiertoe behoren onder andere geneesmiddelen voor de behandeling van:  

 • Epilepsie (bijvoorbeeld primidon, fenytoïne, carbamazepine, oxcarbazepine, felbamaat, topiramaat en fenobarbital); 
 • Tuberculose (bijvoorbeeld rifampicine, rifabutine); 
 • HIV-infecties (bijvoorbeeld ritonavir, nelfinavir, nevirapine, efavirenz); 
 • Hepatitis C-virusinfectie (bijvoorbeeld boceprevir, telaprevir); 
 • Andere infectieziekten (bijvoorbeeld griseofulvine); 
 • Hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen (bosentan); 
 • Depressieve stemmingen (het kruidenmiddel sint-janskruid); 
 • Bepaalde bacteriele infecties (bijvoorbeeld clarithromycine, erythromycine); 
 • Schimmelinfecties (bijvoorbeeld ketoconazol, itraconazol, fluconazol); 
 • Hoge bloeddruk (hypertensie), angina of bepaalde hartritmestoornissen (bijvoorbeeld diltiazem). 

 

Als u geneesmiddelen of kruidenmiddelen gebruikt die Cerazette minder effectief kunnen maken, moet u ook een barrière-anticonceptieve methode gebruiken. Aangezien het effect van een ander geneesmiddel op Cerazette tot 28 dagen na het stoppen van dat geneesmiddel kan voortduren, moet u die extra barrière-anticonceptieve methode gedurende die tijd blijven gebruiken. Uw arts kan u vertellen of en hoe lang u extra maatregelen voor anticonceptie moet gebruiken. 

 

Cerazette kan ook de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden en het effect versterken (bijvoorbeeld geneesmiddelen met ciclosporine) of verminderen (bijvoorbeeld lamotrigine). 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.   

 

Zwangerschap en borstvoeding   

Gebruik Cerazette niet als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn.

 

Cerazette mag gebruikt worden wanneer u borstvoeding geeft. Cerazette heeft geen invloed op de productie of kwaliteit van de moedermelk. Een kleine hoeveelheid van de werkzame stof van Cerazette komt echter in de moedermelk terecht. De gezondheid van kinderen die 7 maanden borstvoeding kregen en van wie de moeders Cerazette gebruikten, is 2,5 jaar lang bestudeerd. Er werd geen enkel effect op de groei of de ontwikkeling van de kinderen gezien. 

 

Als u borstvoeding geeft en u wilt Cerazette gaan gebruiken, neem dan contact op met uw arts.

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines   

Er zijn geen aanwijzingen dat concentratie en reactievermogen door het gebruik van Cerazette worden beïnvloed. 

 

Cerazette bevat lactose

Neem contact op met uw arts voordat u Cerazette inneemt als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt. 

 

Regelmatige controle:

Uw arts kan u aanraden om regelmatig een afspraak te maken voor een medische controle als u Cerazette gebruikt. Het hangt af van uw persoonlijke situatie hoe vaak u voor controle moet terugkomen en welk onderzoek dan plaatsvindt.

 

Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts in de volgende gevallen: 

 • Bij hevige pijn of zwelling in een van de benen, onverklaarbare pijn op de borst, ademnood, plotseling ongewoon hoesten, vooral als dit gepaard gaat met bloed opgeven (dit kan op trombose wijzen); 
 • Bij plotselinge, hevige buikpijn of geelzucht (dit kan op leverproblemen wijzen); 
 • Bij een knobbeltje in de borst (dit kan op borstkanker wijzen); 
 • Bij plotselinge, hevige pijn laag in de buik of in de maagstreek (dit kan op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap wijzen); 
 • Minstens vier weken vóórdat u een operatie moet ondergaan of wanneer u enige tijd bedlegerig bent of niet mag lopen; 
 • Bij onverklaarbaar, hevig en aanhoudend bloedverlies uit de vagina;
 • Als u vermoedt dat u zwanger zou kunnen zijn. 

 

Hoe neemt u dit middel in? 

Wanneer en hoe neemt u de tabletten in?  

 • De Cerazette strip bevat 28 tabletten. Aan de voorkant van de strip, tussen de tabletten in, ziet u pijltjes. Op het folie aan de achterkant staan de dagen van de week. Bij elke dag hoort een tablet;
 • Begin elke nieuwe strip met een tablet uit de bovenste rij. Zorg ervoor dat u met de juiste tablet begint. Bijvoorbeeld, als u op woensdag begint, neemt u de tablet uit de bovenste rij waar (aan de achterkant) WO bij staat. Volg de richting van de pijlen en neem iedere dag een tablet totdat de strip leeg is. Aan de achterkant van de strip kunt u gemakkelijk zien of u uw dagelijkse tablet al heeft ingenomen;
 • Neem de tabletten elke dag ongeveer op dezelfde tijd in, met wat water zonder te kauwen. Tijdens het gebruik van Cerazette kunt u wat last krijgen van bloedingen die aan menstruatie doen denken, maar u moet uw tabletten gewoon blijven innemen. Als de strip leeg is begint u meteen de volgende dag met een nieuwe Cerazette strip – dus zonder onderbreking en zonder op een bloeding te wachten.  

 

Wanneer te beginnen met de eerste strip van Cerazette?   

 • U heeft de afgelopen maand geen anticonceptiepil gebruikt: Wacht op uw menstruatie. Neem de eerste Cerazette tablet op de eerste dag van uw menstruatie; 
 • U hoeft dan geen extra voorbehoedsmiddel te gebruiken;
 • U mag ook starten op dag 2-5 van uw menstruatie, maar in dit geval moet u een extra voorbehoedsmiddel (een condoom) gebruiken tijdens de eerste 7 dagen van tabletgebruik;

 

U schakelt over van een combinatiepil, vaginale ring of transdermale pleister: Begin met Cerazette op de dag nadat u de laatste tablet van uw huidige pilstrip heeft ingenomen of op de dag van verwijdering van uw vaginale ring of pleister (dus zonder tablet-, ring- of pleistervrije periode). Als uw huidige pilstrip ook placebotabletten bevat (dus zonder hormonen), moet u met Cerazette beginnen op de dag nadat u de laatste werkzame tablet heeft genomen (als u niet zeker weet welke dit is, vraag dan uw arts of apotheker om advies). U hoeft geen extra voorbehoedsmiddel te gebruiken als u deze aanwijzingen opvolgt. U mag ook uiterlijk starten op de dag na uw tablet-, ring- of pleistervrije periode of periode met placebotabletten van uw huidige voorbehoedsmiddel. Als u deze aanwijzingen opvolgt, moet u wel een extra voorbehoedsmiddel (een condoom) gebruiken tijdens de eerste 7 dagen van tabletgebruik.  

 

U schakelt over van een andere pil met alleen progestageen: U kunt van de ene op de andere dag overschakelen naar Cerazette en hoeft geen extra voorbehoedsmiddel te gebruiken. 

 

U schakelt over van een injectiepreparaat, implantaat of een hormoonhoudend spiraaltje: U kunt met Cerazette beginnen op de dag waarop de volgende injectie zou moeten worden gegeven of op de dag dat uw implantaat of hormoonhoudend spiraaltje wordt verwijderd. U hoeft geen extra voorbehoedsmiddel te gebruiken. 

 

Na een bevalling: Begin met Cerazette tussen 21 tot 28 dagen na de bevalling. Als u later start, moet u tijdens de eerste cyclus een extra voorbehoedsmiddel (een condoom) gebruiken totdat u 7 dagen achter elkaar een tablet heeft ingenomen. Als u al geslachtsgemeenschap heeft gehad, moet zwangerschap worden uitgesloten voordat u met Cerazette begint. Extra informatie voor vrouwen die borstvoeding geven kan gevonden worden onder ‘Zwangerschap en borstvoeding’ in rubriek 2. Uw arts kan u ook adviseren.
 

Na een miskraam of een abortus: Volg het advies van uw arts.

 

Bent u vergeten dit middel in te nemen?   

 • Als u minder dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, is de betrouwbaarheid van Cerazette niet verminderd. Neem de vergeten tablet alsnog in zodra u eraan denkt en neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in. 
 • Als u meer dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet kan de betrouwbaarheid van Cerazette verminderd zijn. Hoe meer tabletten u achter elkaar vergeten bent, des te groter wordt de kans dat de anticonceptieve werking verminderd is. Neem de laatste vergeten tablet alsnog in zodra u eraan denkt en neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in. Gebruik tevens gedurende de eerstvolgende 7 dagen van tabletinname een condoom. Als u één of meerdere tabletten bent vergeten in de eerste week van de strip en u in de 7 dagen voorafgaande aan het vergeten geslachtsgemeenschap heeft gehad, moet u rekening houden met een kans op zwangerschap. Vraag uw arts om advies. 

 

Wat u moet doen als u maag-darmstoornissen heeft? (bijvoorbeeld overgeven, ernstige diarree)   

Volg het advies zoals dat hierboven is gegeven voor het vergeten van tabletten. Als u binnen 3-4 uur na het innemen van een tablet moet overgeven of ernstige diarree heeft, is er een kans dat de werkzame stof niet volledig in het lichaam wordt opgenomen. 

 

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?   

Er bestaan geen meldingen van ernstige schadelijke gevolgen na het innemen van te veel Cerazette-tabletten tegelijk. U kunt mogelijk last krijgen van misselijkheid en overgeven. Bij jonge meisjes kan gering bloedverlies uit de vagina voorkomen. Voor meer informatie, vraag eventueel uw arts om advies.

 

Als u stopt met het innemen van dit middel   

U kunt met Cerazette stoppen wanneer u wilt. Vanaf de dag dat u stopt bent u niet langer beschermd tegen zwangerschap. 

 

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

 

Mogelijke bijwerkingen 

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

 

Enkele ernstige bijwerkingen die worden toegeschreven aan het gebruik van Cerazette worden beschreven onder ‘Borstkanker’ en ‘Trombose’. U kunt dit deel doorlezen voor meer informatie en neem contact op met uw arts als dat nodig is.

 

Mogelijk kan er tijdens het gebruik van Cerazette met onregelmatige tussenpozen bloedverlies optreden uit de vagina. Dit kan zich beperken tot wat druppeltjes waarvoor zelfs geen inlegkruisje nodig is of er kan sprake zijn van méér bloedverlies, zoals bij een lichte maandelijkse bloeding, waarvoor u maandverband nodig heeft. Er is ook een kans dat de bloedingen helemaal uitblijven. Onregelmatige bloedingen zijn geen aanwijzing voor een verminderde bescherming van Cerazette tegen zwangerschap. In het algemeen hoeft u niets te doen en kunt u gewoon doorgaan met het innemen van Cerazette. Als het bloedverlies echter ernstig of langdurig is, moet u contact opnemen met uw arts.

 

Gebruikers van Cerazette hebben de volgende bijwerkingen gemeld:   

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruiksters):

 • Stemmingswisseling, neerslachtige stemming, verminderde zin om te vrijen (libido); 
 • Hoofdpijn; 
 • Misselijkheid; 
 • Acne; 
 • Pijnlijke borsten, onregelmatige of geen menstruatie; 
 • Gewichtstoename;   

 

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruiksters):     

 • Vaginale infectie; 
 • Irritatie van de ogen bij het gebruik van contactlenzen; 
 • Overgeven; 
 • Haaruitval; 
 • Pijnlijke menstruatie, cyste van de eierstok;
 • Vermoeidheid.     

 

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruiksters): 

 • Huiduitslag; 
 • Galbulten; 
 • Pijnlijke blauwrode knobbels in de huid (erythema nodosum).

 

Naast deze bijwerkingen kan ook afscheiding uit de borst voorkomen.  

 

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u verschijnselen van angio-oedeem krijgt, zoals (i) een opgezwollen gezicht, tong of keel; (ii) moeite met slikken; of (iii) galbulten en ademhalingsproblemen. 

 

Hoe bewaart u dit middel? 

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden; 
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. De blisterverpakking in het oorspronkelijke sachet bewaren ter bescherming tegen licht en vocht. Gebruik binnen 1 maand na eerste opening van het sachet;
 • De werkzame stof vormt in het milieu een risico voor vissen;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

 

Inhoud van de verpakking en overige informatie 

Welke stoffen zitten er in dit middel? 

De werkzame stof in dit middel is desogestrel (75 microgram). De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Watervrij colloïdaal siliciumdioxide;
 • All-rac--tocoferol;
 • Maïszetmeel;
 • Povidon;
 • Stearinezuur;
 • Hypromellose;
 • Macrogol 400;
 • Talk;
 • Titaandioxide (E171);
 • Lactosemonohydraat (zie ook ‘Cerazette bevat lactose’). 

 

Hoe ziet Cerazette eruit en hoeveel zit er in een verpakking?  

 • Een Cerazette blisterverpakking bevat 28 witte, ronde filmomhulde tabletten;
 • Aan de ene kant van de tabletten staat ‘KV’ met daaronder ‘2’ en aan de andere kant staat ‘ORGANON*’;
 • Elke kartonnen doos bevat 1, 3, 6 of 13 blisterverpakkingen, die elk afzonderlijk verpakt zijn in een sachet;  
 • Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikanten   

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

N.V. Organon
Kloosterstraat 6 
5349 AB Oss
Nederland

 

Fabrikanten

N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB Oss
Nederland

 

Organon Ireland Ltd.
Drynam Road Swords 
Co. Dublin 
Ierland