Directly go to the content
Primolut N

Primolut N

 • Helpt bij menstruatiestoornissen en endometriose;
 • Ook om de menstruatie te verschuiven;
 • Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding;
 • Primolut N is geen voorbehoedsmiddel; gebruik aanvullende, niet-hormonale anticonceptie!

Over Primolut N

Primolut N bevat de werkzame stof norethisteron; een stof die lijkt op het vrouwelijke geslachtshormoon progesteron. Dit geneesmiddel zorgt ervoor dat het opgebouwde baarmoederslijmvlies wordt afgestoten.

Primolut N wordt gebruikt bij:

 • Onregelmatige menstruaties, bijvoorbeeld bij jonge meisjes en bij vrouwen in de overgang;
 • Uitblijvende menstruaties (primaire of secundaire amenorroe);
 • Endometriose, een aandoening waarbij het weefsel dat normaal alleen de
  binnenkant van de baarmoeder bekleedt, zich ook op andere, ongewone plaatsen (bijvoorbeeld de eierstokken) bevindt. Primolut N zorgt ervoor dat het slijmvlies op de ongewenste plaatsen slinkt;
 • Het verschuiven van de menstruatie.

Gebruik

Gebruik dit medicijn volgens de aanwijzingen van de arts. Neem de tablet in met wat water. U kunt Primolut N het beste na de maaltijd innemen; dit voorkomt bijwerkingen als misselijkheid.

Dosering

Uw dosering hangt af van uw klachten en wordt bepaald door een arts. De algemene richtlijnen voor dosering bij volwassenen zijn als volgt:

Bij onregelmatige menstruaties

 • Neem gedurende 10 dagen 3 tabletten per dag. De bloeding stopt in het algemeen binnen 1 tot 3 dagen, soms pas na 5 dagen. Blijf het medicijn ook na het stoppen van de bloeding regelmatig innemen (in totaal 30 tabletten voor de behandeling van 10 dagen). Ongeveer 2 tot 4 dagen na het beëindigen van de behandeling treedt een bloeding op die vergelijkbaar is met een menstruatie (onttrekkingsbloeding).
 • Om een herhaling van onregelmatige bloedingen te voorkomen, moet u Primolut N ook tijdens de volgende 3 mensturatiecycli gebruiken. U slikt dan van de 16e tot en met de 25e cyclusdag 1 tot 2 maal daags 1 tablet Primolut N (de eerste cyclusdag is de eerste dag van de laatste onttrekkingsbloeding). Enkele dagen nadat u gestopt bent met het innemen van Primolut N, zult u weer een onttrekkingsbloeding krijgen.

Bij uitblijvende menstruaties

 • Om de groei van het baarmoederslijmvlies te bevorderen, heeft uw arts u ook een oestrogeen voorgeschreven. Start volgens de aanwijzingen van de arts met het oestrogeen en neem daarna de 16e tot en met de 25e behandelingsdag 1 tot 2 maal per dag 1 tablet Primolut N in. Is uw oestrogeenproductie voldoende, dan kan geprobeerd worden het oestrogeen weg te laten en vanaf de 16e tot en met de 25e cyclusdag 2 maal per dag 1 tablet Primolut N te nemen. Enkele dagen nadat u gestopt bent met het innemen van Primolut N treedt een onttrekkingsbloeding op (ongeveer op de 28e behandelingsdag).

Bij endometriose:

 • Begin de behandeling tussen de 1e en de 5e cyclusdag (de 1e cyclusdag is de 1e dag van uw menstruatie). Neem 2 maal per dag 1 tablet Primolut N in. Als er tijdens de behandeling – licht bloedverlies (spotting) optreedt, zal uw arts de dosis verdubbelen (2×2 tabletten). Na het verdwijnen van de spotting kan de dosis weer op het oude niveau gebracht worden. De behandelingsduur moet tenminste 4 tot 6 maanden bedragen. Enkele dagen nadat u gestopt bent met het innemen van Primolut N, zult u een onttrekkingsbloeding krijgen.

Om de menstruatie uit te stellen:

 • Neem vanaf ongeveer 3 dagen vóór de verwachte menstruatie 2 tot 3 maal per dag 1 tablet Primolut N in. Gebruik Primolut N niet langer dan 10 tot 14 dagen. Twee à drie dagen nadat u gestopt bent met het innemen van Primolut N, zult u een onttrekkingsbloeding krijgen. Gebruik Primolut N uitsluitend om de menstruatie uit te stellen als u zeker weet dat u niet zwanger bent.
 • Om de menstruatie te vervroegen, kan de arts beter een ander middel voorschrijven.

Alcohol/autorijden

Dit medicijn heeft geen invloed op uw reactievermogen. U kunt bij het gebruik van dit medicijn eten en drinken zoals u gewend bent.

Te veel ingenomen/dosis vergeten

Heeft u meer tabletten ingenomen dan de arts heeft voorgeschreven? Overleg met een arts of apotheker.

Bent u een dosis Primolut N vergeten? Neem de tablet alsnog in, tenzij het al bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit een dubbele hoeveelheid tabletten in om de vergeten dosis in te halen.

Wanneer niet gebruiken

Primolut N is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • Als u zwanger bent of zou kunnen zijn;
 • Als u borstvoeding geeft;
 • Als u een ernstige leveraandoening heeft (gehad). Primolut N mag pas gebruikt worden als uw leverfunctiewaarden weer normaal zijn;
 • Als u een gezwel (goedaardig of kwaadaardig) in de lever heeft (gehad);
 • Als u een bloedstolsel in een bloedvat van een been (trombose), van een long (longembolie) of ander orgaan heeft (gehad);
 • Als u een hartaanval of beroerte heeft (gehad), of een aandoening die een voorteken kan zijn daarvan (bijvoorbeeld angina pectoris of een tia);
 • Als u een ernstige risicofactor of meerdere risicofactoren heeft voor de vorming van bloedstolsels;
 • Als u een bloedingsstoornis heeft;
 • Als u lijdt of heeft geleden aan migraine met bepaalde neurologische symptomen, zoals storingen in het gezichtsvermogen, een spraakgebrek, of zwakte of gevoelloosheid in een deel van het lichaam;
 • Als u suikerziekte heeft en u heeft beschadigde bloedvaten;
 • Als u borstkanker of kanker van de geslachtsorganen heeft (gehad), of misschien heeft;
 • Als u last heeft van vaginaal bloedverlies met onbekende oorzaak;
 • Als u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel (zie rubriek ‘Samenstelling’).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

In sommige gevallen moet u extra voorzichtig zijn als u Primolut N gebruikt. Het kan nodig zijn dat u
regelmatig door uw arts wordt gecontroleerd. In de bijsluiter staat een overzicht van alle situaties waarbij deze waarschuwing geldt.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel is niet geschikt voor vrouwen die zwanger zijn, zwanger willen worden of borstvoeding geven.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Primolut N heeft een wisselwerking met een aantal andere geneesmiddelen. In de bijsluiter staat een overzicht van deze medicijnen.

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn. De arts weet of u deze medicijnen kunt combineren met Primolut N.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt. Bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van Primolut N zijn onder andere:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op 10 gebruikers):

 • Bij continu gebruik: doorbraakbloeding of te geringe menstruatie (hypomenorroe).

Vaak (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers):

 • Bij continu gebruik: het wegblijven van de menstruatie;
 • Hoofpijn;
 • Misselijkheid, overgeven;
 • Vocht vasthouden.

Soms (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers):

 • Migraine.

In de bijsluiter staat een overzicht van minder vaak voorkomende bijwerkingen. Daaronder vallen ook een aantal ernstige bijwerkingen, zoals een licht verhoogde kans op de vorming van bloedstolsels en bepaalde vormen van kanker. Lees deze informatie zorgvuldig door. Overleg met een arts als u last krijgt van bijwerkingen.

Samenstelling

Elke tablet Primolut N bevat 5 mg norethisteron. De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, maïszetmeel en magnesiumstearaat.

De fabrikanten van Primolut N zijn:

Bayer AG
13342 Berlijn, Duitsland

Bayer Weimar GmbH und Co. KG
Weimar, Duitsland

 

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Primolut N hier downloaden.