Directly go to the content
Utrogestan

Utrogestan

Progesteron is een natuurlijk hormoon dat kan worden voorgeschreven als aanvulling op een estrogeentherapie tijdens of na de overgang. Het kan ook worden voorgeschreven als er een tekort aan progesteron bestaat, zoals bij bepaalde stoornissen van de menstruatiecyclus.

Wat zit er in Utrogestan en hoe werkt het?

Utrogestan bevat de werkzame stof progesteron, elke capsule utrogestan bevat 100 mg van dit middel. Daarnaast bevat Utrogestan de volgende hulpstoffen:

 • Titaandioxide (E171) (kleurstof);
 • Zonnebloemolie;
 • Lecithine;
 • Gelatine;
 • Glycerol.

 

De Utrogestan capsules hebben een zachte, vrijwel rond uiterlijk. Progesteron is een natuurlijk hormoon dat kan worden voorgeschreven als aanvulling op een estrogeentherapie tijdens of na de overgang. Het kan ook worden voorgeschreven als er een tekort aan progesteron bestaat, zoals bij bepaalde stoornissen van de menstruatiecyclus. Op de achterkant van deze bijsluiter vindt u meer over werking en toepassing van Utrogestan. 

 

Wanneer mag Utrogestan niet worden toegediend  

Niet gebruiken bij: 

 • Ernstige leveraandoeningen, zoals geelzucht, leverontsteking (hepatitis), een gezwel in de lever, of de zeldzame leverziekten Rotor-syndroom en DubinJohnson-syndroom. Ook niet als de lever zich nog niet helemaal heeft hersteld na zo’n ernstige aandoening; 
 • Onverwacht bloedverlies uit de vagina (schede); 
 • Bepaalde aandoeningen die tijdens een zwangerschap of tijdens eerder hormoongebruik zijn opgetreden of verergerd; namelijk: geelzucht, ernstige jeuk, huiduitslag in de vorm van blaasjes (herpes gestationis), een stofwisselingsziekte van de lever (porfyrie), of een erfelijke vorm van doofheid (otosclerose). 

 

Waarschuwingen en eventuele problemen  

Extra controle door uw arts

Utrogestan kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn. Daarom moet u de arts inlichten als u één van de volgende aandoeningen heeft of heeft gehad:  

 • Leveraandoening, zoals geelzucht; 
 • “zwangerschapsvlekken” (vlekkerige verkleuring van de huid) -blootstelling aan natuurlijk of kunstmatig zonlicht dient daarbij vermeden te worden; 
 • Hart-en vaatziekte, alhoewel er geen aanwijzingen zijn voor een verhoogd risico met Utrogestan. 

 

Bij een éénmalige overdosis (bijvoorbeeld als een kind een aantal capsules heeft ingenomen) is er geen reden tot grote bezorgdheid. Desondanks moet u in dat geval een arts raadplegen. Verschijnselen die zich kunnen voordoen zijn:

 • Misselijkheid;
 • Overgeven;
 • Slaperigheid;
 • Duizeligheid. 

 

Bij zwangerschap, het vermoeden van zwangerschap, of borstvoeding moet u contact opnemen met uw arts. 

 

Rijvaardigheid.

Utrogestan kan aanleiding geven tot slaperigheid of duizeligheid. Pas daarom op met autorijden en andere bezigheden die voortdurend aandacht vereisen.  

 

Gebruik van andere geneesmiddelen

Andere geneesmiddelen kunnen de werking van Utrogestan beïnvloeden. Vertel de arts daarom of u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken: 

 • Barbituraten (middelen tegen epilepsie of slaapstoornissen); 
 • Carbamazepine (middel tegen epilepsie); 
 • Ciclosporine (wordt gebruikt na een transplantatie); 
 • Geactiveerde kool (bijvoorbeeld Norit); 
 • Griseofulvine (middel tegen schimmelinfecties); 
 • Hydantoïne-derivaten (middelen tegen epilepsie); 
 • Rifampicine (middel tegen bacterie-infecties); 
 • Theofylline (middel tegen asthma);
 • Troleandomycine (middel tegen asthma). 

 

Aanwijzingen voor het gebruik  

Houd u strikt aan de aanwijzingen van uw arts of apotheker.

 

Hoeveel Utrogestan mag je tot je nemen?

De gebruikelijke dosering is 200 of 300 mg progesteron (2 of 3 capsules) per dag gedurende 12-14 dagen per maand. Bij een dosering van 300 mg per dag moet u één capsule ’s morgens innemen en twee capsules ’s avonds voor het slapen gaan. Bij 200 mg per dag moet de totale dagdosering (2 capsules) voor het slapen gaan worden ingenomen. 

 

Hoe moet je Utrogestan innemen

Slik de capsules zonder kauwen met bijvoorbeeld een half glas water door. Doe dat steeds op dezelfde tijd.

 

Wat als u een dosis vergeet.

Als u wordt behandeld met 3 capsules per dag en u vergeet een ochtendof avonddosis, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen en de rest van de capsules zoals gebruikelijk innemen. Echter, als u wordt behandeld met 2 capsules per dag (totale dosis voor het slapen gaan) en u vergeet een dosis, dan moet u de volgende ochtend één capsule innemen en daarna, zoals gebruikelijk, doorgaan met twee capsules voor het slapen gaan. 

 

Bijwerkingen 

Utrogestan kan, afhankelijk van de dosering en de gevoeligheid van de patiënt, de volgende bijwerkingen veroorzaken: 

 • Bloedverlies uit de vagina (buiten de normale maandelijkse bloeding);
 • Onregelmatige menstruatiecyclus;
 • Gevoelige borsten;
 • Misselijkheid;
 • Duizeligheid;
 • Slaperigheid;
 • Moeheid;
 • Hoofdpijn of migraine.

 

Verdere bijwerkingen die aan progestagenen (stoffen die op progesteron lijken) worden toegeschreven en die mogelijk ook tijdens de behandeling met Utrogestan kunnen voorkomen, zijn:  

 • Maag-of darmklachten (anders dan misselijkheid); 
 • “zwangerschapsvlekken” (vlekkerige verkleuring van de huid);  
 • Jeuk; 
 • Huiduitslag; 
 • Geelzucht; 
 • Depressieve stemming; 
 • Toe-of afname van geslachtsdrift; 
 • Achterwege blijven van de maandelijkse bloeding. 

 

Als u last krijgt van deze bijwerkingen moet u contact opnemen met uw arts, vooral bij ongewoon bloedverlies uit de vagina. 

 

Aanwijzingen voor het bewaren  

Houd de capsules buiten bereik van kinderen. Bewaar ze in de oorspronkelijke verpakking op de daarop aangegeven manier. De achter “exp.” vermelde datum op de verpakking is de expiratiedatum, dat wil zeggen de datum tot wanneer het produkt gebruikt mag worden. 

 

Meer over Utrogestan capsules 

De werkzame stof van Utrogestan is progesteron, een natuurlijk, vrouwelijk hormoon. Bij gezonde vrouwen in de vruchtbare leeftijd wordt progesteron iedere maand in de tweede helft van de cyclus door de eierstokken gemaakt. Progesteron speelt onder andere een rol bij het maandelijkse loslaten van het baarmoederslijmvlies en de daaropvolgende menstruatie. Samen met andere hormonen is het onmisbaar bij het tot stand komen van een normale, regelmatige menstruatiecyclus. 

 

Utrogestan kan worden toegepast als aanvulling op een estrogeentherapie tijdens de “overgang” en in de periode daarna. Het voorkomt dat het baarmoederslijmvlies te sterk door estrogenen wordt gestimuleerd en verkleint daardoor de kans op baarmoederkanker. Enkele dagen na het beëindigen van een kuur met Utrogestan kan het baarmoederslijmvlies loslaten. Dit kan (nét als bij een gewone menstruatie) gepaard gaan met een bloeding.

 

Bij een tekort aan progesteron, zoals bij bepaalde stoornissen van de menstruatiecyclus, kan Utrogestan helpen dit tekort aan te vullen. 

 

Algemene adviezen

 • Dit geneesmiddel is alleen voorgeschreven voor uw huidige klachten. Gebruik het dan ook niet bij andere aandoeningen;
 • Laat uw geneesmiddelen nooit door iemand anders gebruiken en gebruik zelf ook nooit een geneesmiddel van een ander; 
 • Vertel elke arts bij wie u onder behandeling komt welke geneesmiddelen u gebruikt. Zorg er bovendien voor dat u altijd informatie hierover bij u heeft. Dit kan, bijvoorbeeld bij ongevallen, van groot belang zijn;
 • Lever geneesmiddelen die u niet meer gebruikt in bij de apotheker;
 • Laat deze informatie ook door uw partner of verzorger lezen. 

 

Aanvullende informatie

Inhoud van de verpakking

Utrogestan wordt geleverd in een doos met 30 capsules in doordrukstrips.

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder/ompakker

Euro Registratie Collectief b.v.
Van der Giessenweg 5
2921 LP Krimpen a/d IJssel

 

Fabrikant

Seid, S.A.
Carretera de Sabadell a Granollers Km 15
08185 – Lliça de Vall (Barcelona)
Spanje