Directly go to the content
man-hardlopen
 • Werkzame stoffen

Bisoprolol

De werkzame stof bisoprolol behoort tot de bètablokkers: medicijnen die de werking van het hart beïnvloeden. Dit geneesmiddel verlaagt de bloeddruk en de hartslag. Het vermindert ook de zuurstofbehoefte van het hart. Medicijnen met bisoprolol zijn verkrijgbaar in de sterktes 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg en 10 mg. Dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft een recept van een arts nodig om het te bestellen bij een apotheek.

Waar wordt bisoprolol voor gebruikt?

Medicijnen met bisoprolol worden gebruikt bij een hoge bloeddruk, hartfalen, angina pectoris en hartritmestoornissen. Soms wordt dit geneesmiddel ook voorgeschreven om een hartinfarct na een operatie te voorkomen.

Hoge bloeddruk

Een hoge bloeddruk geeft in het begin weinig tot geen klachten. Door de hoge druk in de aderen, kunnen de bloedvaten echter beschadigen. Dit kan leiden tot ernstige hart- en vaatziekten, zoals een herseninfarct (beroerte) of hartfalen. De werkzame stof bisoprolol verlaagt de hartslag. Dit vermindert de druk op de bloedvaten, waardoor de kans op ernstige complicaties verkleint.

Hartfalen

Als de hartspier niet meer zo sterk is, wordt het bloed minder goed rondgepompt. Hierdoor kunnen er specifieke klachten ontstaan, zoals snel vermoeid raken, benauwdheid en het vasthouden van vocht. Een bètablokker als bisoprolol zorgt ervoor dat de pompkracht van het hart verbetert. Hierdoor verminderen de klachten.

Angina pectoris

Bij angina pectoris is er sprake van een vernauwde kransslagader. Hierdoor krijgt de hartspier soms minder zuurstof dan het nodig heeft. Dit veroorzaakt aanvallen van hartkramp. Zo’n aanval gaat gepaard met pijn op de borst, soms met uitstraling naar de arm, kaak, schouder of de hals. De pijn ontstaat vaak op momenten dat het hart harder moet werken, zoals bij fysieke inspanning, na het eten van een maaltijd of bij stress of hevige emoties. Medicijnen met bisoprolol verlagen de hartslag en verminderen de zuurstofbehoefte van het hart. Hierdoor wordt het hart minder belast en verminderen de krampaanvallen.

Hartritmestoornissen

Bij hartritmestoornissen klopt het hart in een afwijkend ritme. Het kan bijvoorbeeld te snel, te langzaam of onregelmatig kloppen. Hartritmestoornissen kunnen leiden tot klachten als duizeligheid, kortademigheid of een angstig gevoel. Een geneesmiddel met bisoprolol verlaagt de hartslag en zorgt er ook voor dat het hart regelmatiger klopt.

Hoe gebruik ik het middel?

In welke vormen is de werkzame stof verkrijgbaar?

Medicijnen met bisoprolol zijn verkrijgbaar als tablet. Slik de tablet in zijn geheel door met wat water. Neem het medicijn op een vast tijdstip in, bij voorkeur in de ochtend.

Hoeveel mag ik ervan innemen?

Een arts bepaalt de dosering van medicijnen met bisoprolol. De algemene richtlijnen voor de dosering bij volwassenen zijn als volgt:

 • Bij hoge bloeddruk en angina pectoris: 5 tot 10 mg per keer.
 • Bij hartfalen: 1,25 mg per keer. Een arts zal deze begindosering geleidelijk verhogen tot 5 mg per keer. Na een aantal weken wordt er meestal stapsgewijs overgegaan tot een onderhoudsdosering van 10 mg per dosis.

Voor de behandeling van hartritmestoornissen zal een arts de dosering vaststellen. De werkzame stof bisoprolol is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Hoe vaak mag ik het gebruiken?

Neem de tabletten niet vaker in dan is voorgeschreven. Meestal hoeft u dit geneesmiddel slechts eenmaal per dag in te nemen.

Hoelang mag ik het blijven innemen?

Als u baat heeft bij het medicijn met bisoprolol, moet u het waarschijnlijk langdurig blijven gebruiken. Worden uw klachten niet minder, overleg dan met een arts. Misschien is een ander medicijn beter geschikt voor u.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Gebruikt u dit medicijn eenmaal per dag en bent u vergeten om de tablet in te nemen? Dan kunt u de tablet alsnog slikken, mits het nog meer dan 8 uur duurt voordat het tijd is voor de volgende dosis. Is er meer tijd verstreken, sla de vergeten tablet dan over. Neem geen dubbele dosis om de vergeten tablet te compenseren.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

De werkzame stof bisoprolol geeft soms bijwerkingen. U kunt bijvoorbeeld last krijgen van:

Soms

 • Maagdarmklachten;
 • Duizeligheid;
 • Vermoeidheid;
 • Obstipatie;
 • Koude handen/voeten.

Zelden

 • Slaapproblemen;
 • Verlaagde bloeddruk;
 • Hartproblemen (zoals verergering van hartfalen);
 • Droge mond, droge ogen.

Zeer zelden

 • Gehoorstoornis;
 • Overgevoeligheidsreacties.

Een compleet overzicht van de bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Neem contact op met een arts of apotheker als u last krijgt van bijwerkingen.

Heeft bisoprolol wisselwerkingen met andere medicijnen?

De werkzame stof bisoprolol heeft een wisselwerking met een aantal andere medicijnen, waaronder:

 • Andere bloeddrukverlagende medicijnen;
 • NSAID’s (ontstekingsremmende pijnstillers), zoals diclofenac of ibuprofen;
 • Bepaalde medicijnen tegen een vergrote prostaat, zoals alfuzosine en doxazosine (alfablokkers);
 • Bloedsuikerverlagende middelen, zoals insuline en glimepiride;
 • Epinefrine (middel tegen een hevige allergische reactie).

Een volledige opsomming van medicijnen die een wisselwerking hebben met bisoprolol vindt u in de bijsluiter. Overleg met een arts als u een van deze medicijnen moet gebruiken.

Mag ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Zwangerschap: gebruik dit medicijn niet als u zwanger bent. De werkzame stof bisoprolol kan vooral tegen het einde van de zwangerschap voor bijwerkingen zorgen bij het ongeboren kind. Overleg met een arts of er een veiliger medicijn is.

Borstvoeding: dit medicijn gaat deels over in de moedermelk en kan zo eventueel voor bijwerkingen zorgen bij het kind. Gebruik deze bètablokker daarom niet als u borstvoeding geeft. Een arts kan misschien een ander medicijn voorschrijven dat wel veilig is.

Vruchtbaarheid: er zijn geen aanwijzingen dat de werkzame stof bisoprolol invloed heeft op de vruchtbaarheid. Wilt u op korte termijn zwanger worden, dan kunt u echter beter een ander medicijn gebruiken. Geneesmiddelen met bisoprolol zijn namelijk niet geschikt voor zwangere vrouwen. Overleg in dat geval met een arts over een alternatief medicijn.

Kan ik bij gebruik van bisoprolol autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

Autorijden: geneesmiddelen met bisoprolol verlagen de bloeddruk. Als het lichaam nog niet gewend is aan de bloeddrukverlaging, kunt u duizelig worden. Heeft u last van deze bijwerking, rijd dan geen auto. Als de klachten na een paar dagen verminderd zijn kunt u wel weer deelnemen aan het verkeer.

Alcohol: alcohol verwijdt de bloedvaten en kan daardoor bijwerkingen als duizeligheid versterken of uitlokken. Wees daarom voorzichtig met het gebruik van sterke drank.

Voeding: het maakt niet uit of u de tablet met of zonder voedsel inneemt. De werkzame stof bisoprolol reageert niet op bepaalde voedingsmiddelen. U kunt dus uw normale eetpatroon aanhouden als u behandeld wordt met dit geneesmiddel.

Kan ik zomaar stoppen met dit middel?

Plotseling stoppen met dit medicijn kan ontwenningsverschijnselen veroorzaken. Het is daarom beter om het gebruik van bisoprolol af te bouwen. Een arts kan u hierover adviseren.

Welke medicijnen bevatten bisoprolol?

Bisoprolol is de werkzame stof in de volgende medicijnen: