Directly go to the content

Disulfiram

Wat is disulfiram?

De werkzame stof disulfiram is een ontwenningsmiddel. Het medicijn heeft een sterke wisselwerking met alcohol. Gelijktijdig gebruik geeft vervelende lichamelijke klachten. Disulfiram kan op die manier het gebruik van alcohol ontmoedigen. Medicijnen op basis van disulfiram zijn verkrijgbaar in de sterktes 250 mg en 400 mg. Dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft een recept van een arts nodig.

Waar wordt disulfiram voor gebruikt?

Alcoholverslaving

Dit ontwenningsmiddel wordt gebruikt bij het afkicken van een alcoholverslaving. Stoppen met drinken is niet eenvoudig. U kunt te maken krijgen met lichamelijke en geestelijke ontwenningsverschijnselen. Veel mensen zijn daardoor geneigd om toch weer een borrel te nemen. Een medicijn met disulfiram kan dat voorkomen. Als u toch alcohol drinkt terwijl u dit geneesmiddel gebruikt, voelt u zich erg ziek. Het gaat daarbij om klachten als hoofdpijn, benauwdheid, een rood hoofd, hartkloppingen en misselijkheid. Deze klachten weerhouden u ervan om weer te gaan drinken.

Hoe gebruik ik het middel?

In welke vormen is de werkzame stof verkrijgbaar? Medicijnen met disulfiram zijn er als bruistablet en als gewone tablet. Los de bruistablet op in een half glas water. Drink de vloeistof direct op zodra de tablet helemaal is opgelost. De gewone tablet kunt u doorslikken met wat water of sap.

Hoeveel mag ik ervan innemen? De algemene richtlijnen voor de dosering zijn als volgt:

Volwassenen

 • Aanvangsdosering: 800 mg per dag, gedurende 2 à 3 dagen.
 • Onderhoudsdosering: 100 tot 200 mg per dag, of tweemaal per week 400 tot 800 mg.

Bij de eerste tablet kan een aantal uren duren voordat de werking van disulfiram optimaal is. Bij sommige mensen werkt het medicijn echter al eerder. Gebruik daarom geen alcohol meer vanaf het moment dat u dit ontwenningsmiddel inneemt.

Hoe vaak mag ik het gebruiken? De eerste paar dagen neemt u het medicijn eenmaal per dag in. De onderhoudsdosering mag u ook tweemaal per week innemen. Slik de (bruis)tablet op een vast moment. Zo vergeet u minder snel een dosis en bovendien geeft dit het beste effect.

Hoelang mag ik het blijven innemen? Blijf dit medicijn gebruiken voor zolang als de arts adviseert. Geneesmiddelen met disulfiram zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

U kunt een vergeten tablet alsnog innemen, mits er niet teveel tijd verstreken is. De richtlijnen hiervoor zijn als volgt:

 • U gebruikt het medicijn iedere dag: neem de vergeten tablet alleen nog in als het meer dan 8 uur duurt voordat het tijd is voor de volgende dosis.
 • U gebruikt het medicijn twee tot driemaal in de week: neem de vergeten tablet alleen nog in als het meer dan 24 uur duurt voordat het tijd is voor de volgende dosis.

In andere gevallen kunt u de vergeten dosis beter overslaan. Ga verder met het gebruikelijke schema.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Een geneesmiddel met disulfiram geeft klachten als u er alcohol bij drinkt. Deze symptomen, zoals hoofdpijn, hartkloppingen, misselijkheid, een rood hoofd en benauwdheid, beginnen na een aantal minuten en kunnen een aantal uren aanhouden.

Afgezien daarvan kunnen er nog andere bijwerkingen optreden, ook als u geen alcohol gebruikt. Het gaat daarbij om klachten zoals:

Vaak

 • slaperigheid of vermoeidheid (meestal tijdelijk)
 • maagdarmklachten (knoflook- of metaalsmaak in de mond)
 • huiduitslag of acne
 • seksuele problemen (minder zin in seks, erectiestoornissen)

Soms

 • overgevoeligheid voor het medicijn

Zelden

 • verergering van bestaande psychische klachten, zoals schizofrenie
 • leverbeschadigingen

U kunt bijwerkingen melden aan een arts of apotheker. In de bijsluiter vindt u meer informatie over de mogelijke bijwerkingen.

Heeft disulfiram wisselwerkingen met andere medicijnen?

Pas op met medicijnen of voedingssupplementen die alcohol of propyleenglycol bevatten (vaak in druppels of suspensie, zoals in hoestdrank of homeopathische geneesmiddelen). Deze stoffen geven een sterke reactie als ze gecombineerd worden met disulfiram.

Daarnaast heeft de werkzame stof disulfiram een wisselwerking met onder andere de volgende medicijnen:

 • chloordiazepoxide en diazepam (middelen die angst en onrust verminderen);
 • fenytoïne (een geneesmiddel tegen o.a. epilepsie);
 • bepaalde bloedverdunnende middelen;
 • bepaalde middelen die worden gebruikt bij depressies (tricyclische antidepressiva);
 • metronidazol (een geneesmiddel tegen bepaalde bacteriën en andere ziektekiemen);
 • isoniazide (een geneesmiddel tegen tuberculose);
 • theofylline (een middel tegen benauwdheid);
 • paraldehyde (een slaapmiddel en anti-epilepticum).

Een arts weet of en hoe u bovenstaande medicijnen kunt combineren met disulfiram. In de bijsluiter vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Mag ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Zwangerschap: er is niet veel bekend over het effect van dit geneesmiddel op een ongeboren kind. Wel is het zo dat het gebruik van alcohol schade toe kan brengen aan de ontwikkeling van een foetus. Gebruik dit ontwenningsmiddel alleen op advies van een arts. Combineer dit geneesmiddel niet met alcohol tijdens uw zwangerschap; het geeft mogelijk een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen bi het kind.

Borstvoeding: gebruik dit ontwenningsmiddel liever niet als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of de werkzame stof disulfiram schade toebrengt aan een kind. Alcohol drinken als u borstvoeding geeft kan echter ook schadelijk zijn voor uw kind. Wilt u toch borstvoeding geven en daarbij dit ontwenningsmiddel gebruiken, overleg dat dan eerst met een arts.

Vruchtbaarheid: als u een medicijn met disulfiram gebruikt, heeft dat geen invloed op uw vruchtbaarheid. Wilt u op korte termijn zwanger worden? Houd er rekening mee dat dit ontwenningsmiddel niet wordt aangeraden aan zwangere vrouwen of moeders die borstvoeding geven. Dat geldt ook voor alcohol: sterke drank kan schade toebrengen aan het ongeboren kind of een zuigeling die borstvoeding krijgt.

Kan ik bij gebruik van disulfiram autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

Autorijden: bijwerkingen als slaperigheid of vermoeidheid kunnen gevaarlijk zijn als u autorijdt. Neem geen deel aan het verkeer als u last heeft van zulke klachten.

Alcohol: drink geen alcohol zolang u behandeld wordt met dit middel. De werkzame stof zorgt er in combinatie met sterke drank voor dat u zich erg ziek zult voelen. Die reactie treedt al op bij een hele kleine hoeveelheid alcohol; zelfs een druppeltje kan hevige klachten opwekken.

Voeding: neem geen voedsel dat (sporen van) alcohol bevat, zoals kersenbonbons of een wijnsaus. Verder kunt u in principe uw normale eetpatroon aanhouden. De tabletten mag u innemen met of zonder voedsel.

Kan ik zomaar stoppen met dit middel?

U kunt in een keer stoppen met dit ontwenningsmiddel. Houd er rekening mee dat de werkzame stof tot 2 weken na het stoppen nog klachten kan uitlokken als u alcohol binnenkrijgt.

Welke medicijnen bevatten disulfiram?

Ontwenningsmiddelen met disulfiram zijn verkrijgbaar onder de volgende namen:

 • Antabus
 • Refusal

Bronnen:

Apotheek.nl (z.j.). Disulfiram, geraadpleegd op 19 november 2018, op https://www.apotheek.nl/medicijnen/disulfiram#!

Farmacotherapeutisch Kompas (z.j.). Disulfiram, geraadpleegd op 19 november 2018, op https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/d/disulfiram#samenstelling

Geneesmiddeleninformatiebank.nl (z.j.). Refusal, tabletten 250 mg, geraadpleegd op 19 november 2018, op https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,03182