Directly go to the content

Levonorgestrel

Wat is levonorgestrel?

De werkzame stof levonorgestrel is een synthetisch vrouwelijk geslachtshormoon. Dit geneesmiddel speelt, samen met andere vrouwelijke hormonen, een belangrijke rol in de vruchtbaarheidscyclus. Medicijnen met levonorgestrel remmen de eisprong. Hierdoor wordt het ontstaan van een zwangerschap voorkomen, ook na onbeschermde geslachtsgemeenschap. Levonorgestrel om in te nemen wordt daarom gebruikt als noodanticonceptiemiddel (morning-afterpil).

Noodanticonceptie met levonorgestrel is verkrijgbaar in tabletten van 1,5 mg.

Deze morning-afterpil is in Nederland verkrijgbaar zonder recept.

Waar wordt levonorgestrel voor gebruikt?

Noodanticonceptiemiddel

Een noodanticonceptiemiddel met levonorgestrel voorkomt een ongewenste zwangerschap als u per ongeluk onbeschermde geslachtsgemeenschap heeft gehad. U kunt bijvoorbeeld in die situatie terechtkomen als het voorbehoedsmiddel niet goed heeft gewerkt (een gescheurd condoom, verschoven pessarium of losgeschoten spiraaltje) of als u de anticonceptiepil vergeten bent. Als u binnen 72 uur na de onbeschermde geslachtsgemeenschap de noodanticonceptiepil slikt, is de kans dat u zwanger wordt uiterst klein. Daarbij geldt: hoe eerder u de morning-afterpil inneemt, hoe kleiner de kans op een zwangerschap.

Hoe gebruik ik het middel?

In welke vormen is de werkzame stof verkrijgbaar? Levonorgestrel is verkrijgbaar als tablet. Dit medicijn functioneert dan als noodanticonceptiemiddel (morning-afterpil). Daarnaast zijn er ook spiraaltjes die het hormoon levonorgestrel afgeven. Het gaat in dat geval om een regulier anticonceptiemiddel. Deze tekst gaat alleen over levonorgestrel om in te nemen.

Slik de tablet in zijn geheel door met voldoende vloeistof. Doe dit zo snel mogelijk na de onbeschermde geslachtsgemeenschap; bij voorkeur binnen 12 uur. De kans op een zwangerschap is dan nog maar 0,5 procent. Neem de tablet in ieder geval niet later dan 72 uur (3 dagen) nadat u onveilig heeft gevreeën. De kans op een zwangerschap is dan 2 procent.

Hoeveel mag ik ervan innemen? Iedere tablet bevat 1,5 mg levonorgestrel. 1 tablet is voldoende om een ongeplande zwangerschap te voorkomen. Neem nooit meer dan 1 tablet in tenzij een arts dit adviseert. Heeft u de tablet echter binnen 3 uur weer uitgebraakt, neem dan zo snel mogelijk een nieuwe tablet.

Dit medicijn is uitsluitend bedoeld voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd.

Hoe vaak mag ik het gebruiken? De morning-afterpil met levonorgestrel is bedoeld voor incidenteel gebruik, in geval van nood. Het is niet de bedoeling dat u deze pil regelmatig gebruikt als anticonceptiemiddel. De werkzame stof is daar niet voor geschikt. Neem de morning-afterpil met levonorgestrel niet vaker dan eenmaal per cyclus in.

Hoelang mag ik het blijven innemen? Neem de morning-afterpil eenmaal in. Gebruik daarna tijdens de rest van de cyclus aanvullende anticonceptie (een condoom) om een ongewenste zwangerschap te voorkomen. Blijft na het gebruik van de morning-afterpil de verwachte menstruatie uit, doe dan een zwangerschapstest.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten? U kunt de morning-afterpil uiterlijk 72 uur na onbeschermde geslachtsgemeenschap innemen. Is er meer tijd verstreken, neem dan contact op met een arts. U kunt dan misschien een ander noodanticonceptiemiddel krijgen dat een zwangerschap alsnog voorkomt.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

De hormonen in deze noodanticonceptiepil kunnen voor bijwerkingen zorgen. Het gaat daarbij meestal om klachten als:

Vaak

 • hoofdpijn
 • gespannen borsten
 • misselijkheid
 • buikpijn

Soms

 • vermoeidheid
 • duizeligheid
 • vaginaal bloedverlies buiten de menstruatie of stopweek om
 • uitblijvende menstruatie. Controleer in dat geval of u zwanger bent

Zelden

 • vergevoeligheidsreacties

In de bijsluiter leest u meer over de mogelijke bijwerkingen. Raadpleeg bij ernstige of aanhoudende bijwerkingen een arts.

Heeft levonorgestrel wisselwerkingen met andere medicijnen?

Andere geneesmiddelen kunnen de werking van levonorgestrel verminderen, waardoor deze morning-afterpil minder goed werkt. Dat geldt met name voor:

 • Carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, oxcarbazepine en primidon.(medicijnen tegen epilepsie);
 • Griseofulvine (antischimmelmiddel);
 • Sint-janskruid (hypericum), een homeopathisch middel tegen depressie;
 • Rifabutine en rifampicine (worden gebruikt bij tuberculose);
 • Sommige medicijnen tegen hiv.

Heeft u een van deze geneesmiddelen in de afgelopen vier weken gebruikt, overleg dan eerst met een arts voordat u de morning-afterpil met levonorgestrel inneemt. Mogelijk is een ander noodanticonceptiemiddel beter geschikt. In de bijsluiter staat meer informatie over de mogelijke wisselwerkingen.

Mag ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Zwangerschap: dit middel voorkomt het ontstaan van een zwangerschap. Het kan een bestaande zwangerschap niet afbreken. Neem dit geneesmiddel niet in als u zwanger bent.

Borstvoeding: de werkzame stof levonorgestrel wordt deels uitgescheiden in de moedermelk. Om te voorkomen dat uw kind dit hormoon binnenkrijgt, kunt u het beste acht uur lang geen borstvoeding geven. Neem het medicijn in vlak nadat u uw kind heeft gevoed. Kolf de eerstvolgende borstvoeding(en) af en gooi de melk weg. Geef uw kind in de tussentijd vervangende voeding. Acht uur na het innemen van de tablet is de werkzame stof grotendeels uit de moedermelk verdwenen. U kunt dan gewoon weer borstvoeding geven.

Vruchtbaarheid: net als de anticonceptiepil heeft de morning-afterpil met levonorgestrel alleen tijdelijk invloed op de vruchtbaarheid. Na het stoppen met dit middel herstelt de vruchtbaarheid zich weer.

Kan ik bij gebruik van levonorgestrel autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

Autorijden: u mag gewoon autorijden als u deze morning-afterpil heeft ingenomen, mits u zich goed voelt. Krijgt u last van bijwerkingen als duizeligheid of vermoeidheid, neem dan geen deel aan het verkeer maar wacht totdat de klachten verdwenen zijn.

Alcohol: sterke drank heeft geen invloed op de werking van levonorgestrel. Alcohol zal ook geen bijwerkingen uitlokken. U hoeft dus geen rekening te houden met waarschuwingen op dit gebied.

Voeding: u kunt de morning-afterpil met levonorgestrel innemen met of zonder voedsel. Voeding heeft geen invloed op de werking van dit geneesmiddel. U kunt gewoon blijven eten zoals u gewend bent.

Kan ik zomaar stoppen met dit middel?

Levonorgestrel is geen gewennende stof. Bovendien is deze morning-afterpil bedoeld voor eenmalig gebruik. U kunt dus direct stoppen met dit middel.

Welke medicijnen bevatten levonorgestrel?

Noodanticonceptie op basis van levonorgestrel is verkrijgbaar onder de volgende namen:

 • NorLevo
 • Levonorgestrel
 • Isteranda
 • Postinor

Bronnen:

Apotheek.nl (z.j.). Morning-afterpil met levonorgestrel, geraadpleegd op 22 november 2018, op https://www.apotheek.nl/medicijnen/morning-afterpil-met-levonorgestrel#!

Farmacotherapeutisch Kompas (z.j.). Levonorgestrel (oraal), geraadpleegd op 22 november 2018, op https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/l/levonorgestrel__oraal_#samenstelling

Geneesmiddeleninformatiebank.nl (z.j.). Norlevo, 1,5 mg, tabletten, geraadpleegd op 22 november 2018, op https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,32303