Directly go to the content

Salbutamol

Wat is salbutamol?

De werkzame stof salbutamol heft benauwdheid op. Het middel heeft een ontspannende werking op de spieren in de luchtwegen. Ademhalen gaat hierdoor gemakkelijker. Salbutamol is verkrijgbaar als inhalatiemiddel in de sterktes 100 en 200 microgramram per dosis (aerosol/inhalatiepoeder) en 1 mg, 2 mg en 5 mg per milliliter (vernevelvloeistof). Inhalatiemiddelen met salbutamol worden uitsluitend op recept verstrekt.

Waar wordt salbutamol voor gebruikt?

Artsen schrijven inhalatiemedicijnen met salbutamol voor bij astma en chronisch obstructieve longziekten (COPD).

Astma

Bij astma reageren de luchtwegen overgevoelig op bepaalde prikkels, zoals rook, koude lucht, intensieve beweging of huisstofmijt. De klachten die bij deze aandoening horen, zijn aanvallen van benauwdheid met hoesten en een piepende ademhaling. Salbutamol ontspant de spieren in de luchtwegen waardoor de symptomen verminderen.

Chronische Obstructieve Longziekten (COPD)

De symptomen van COPD bestaan onder meer uit aanhoudende benauwdheid die vaak gepaard gaat met slijm in de luchtwegen en hoest. Bij COPD zijn de longen beschadigd. Salbutamol kan de klachten bij deze chronische aandoening verlichten.

Een inhalatiemiddel met salbutamol werkt al binnen vijf minuten. De werking houdt vier tot zes uur aan.

Hoe gebruik ik het middel?

In welke vormen is de werkzame stof verkrijgbaar? Inhalatiemiddelen met salbutamol zijn verkrijgbaar als poeder, spray of vloeistof. Het medicijn wordt ingeademd met behulp van een inhalatieapparaat, zoals een diskus, verstuiver (eventueel met voorzetkamer) of een vernevelaar. In de bijsluiter staat hoe u het middel precies moet gebruiken.

Hoeveel mag ik ervan innemen? Een arts weet welke dosering het beste past bij uw klachten. De algemene richtlijnen voor het gebruik van salbutamol zijn als volgt:

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

 • Inhalatiepoeder: 100–200 microgram per keer.
 • Vernevelvloeistof: 2,5 – 5 mg per keer.

Kinderen tot 12 jaar:

 • Inhalatiepoeder: 100 microgram per keer.

Kinderen tot 4 jaar:

 • Inhalatiepoeder: 100 microgram per keer. Bij kleine kinderen en baby’s wordt een speciale voorzetkamer (‘Babyhaler’) gebruikt.

Let op: de exacte dosering kan per medicijnmerk verschillen. Lees altijd de bijsluiter voor het gebruik en volg het advies van een arts.

Hoe vaak mag ik het gebruiken? Hoe vaak u het inhalatiemedicijn moet gebruiken, hangt af van uw klachten. Vaak hoeft het medicijn alleen bij een aanval van benauwdheid te worden ingeademd.

Ook kunt u salbutamol gebruiken om een aanval van benauwdheid bij het bewegen of sporten te voorkomen (inspanningsastma). Inhaleer het medicijn dan ongeveer een kwartier voordat u zich inspant.

Gebruik het inhalatiemedicijn met salbutamol niet vaker dan drie tot viermaal per dag.

Hoelang mag ik het blijven innemen? Gebruik dit medicijn zolang als een arts dit adviseert.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten? Neem een geplande dosis alsnog als u deze vergeten bent. Gebruik de inhalaties wel altijd met tussenpozen van minimaal 4 uur. Inhaleer nooit een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Medicatie op basis van salbutamol kan bijwerkingen geven, waaronder:

Vaak

 • hartkloppingen
 • trillende handen
 • hoofdpijn
 • misselijkheid
 • duizeligheid

Soms

 • spierkrampen
 • Irritatie in de mond en keel. U kunt dit voorkomen door na het inhaleren goed de mond te spoelen

Zelden

 • hyperactiviteit
 • hoesten

In de bijsluiter staat een volledig overzicht van de mogelijke bijwerkingen van het medicijn. Overleg met een arts of apotheker als u last heeft van bijwerkingen.

Heeft salbutamol wisselwerkingen met andere medicijnen?

De werkzame stof salbutamol heeft een wisselwerking met sommige andere geneesmiddelen, waaronder:

 • Bètablokkers zoals carvedilol, labetalol, oxprenolol, pindolol, propranolol en sotalol. Dit zijn geneesmiddelen die worden gebruikt bij hart en vaatziekten;
 • Sommige medicijnen tegen depressie, zoals maoremmers en tricyclische antidepressiva;
 • Medicijnen tegen hartritmestoornissen, zoals digoxine;
 • Corticosteroïden (medicijnen die onder andere het immuunsysteem onderdrukken);
 • Diuretica (plastabletten);
 • Theofylline (een ander soort luchtwegverwijder).

Overleg met een arts of en hoe u deze medicijnen met elkaar kunt gebruiken.

Mag ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Zwangerschap: u kunt inhalatiemedicijnen met salbutamol gewoon gebruiken tijdens een zwangerschap.

Borstvoeding: u kunt dit medicijn probleemloos gebruiken als u borstvoeding geeft.

Vruchtbaarheid: inhalatiemiddelen met salbutamol hebben geen invloed op de vruchtbaarheid.

Kan ik bij gebruik van salbutamol autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

Autorijden: het inhalatiemiddel salbutamol heeft geen effect op uw rijvaardigheid.

Alcohol: sterke drank heeft geen invloed op de werkzame stof salbutamol.

Voeding: er gelden geen speciale voedingsadviezen voor dit geneesmiddel.

Kan ik zomaar stoppen met dit middel?

U kunt in één keer stoppen met het gebruik van dit inhalatiemedicijn.

Welke medicijnen bevatten Salbutamol?

Salbutamol is de werkzame stof in de volgende inhalatiemedicijnen:

 

Bronnen:

Salbutamol inhalatie, ontleend aan Apotheek.nl (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), geraadpleegd op 30 oktober 2018, op https://www.apotheek.nl/medicijnen/salbutamol-inhalatie?product=salbutamol-inhalatie#!

salbutamol (inhalatie), ontleend aan Farmacotherapeutisch Kompas (Zorginstituut Nederland), geraadpleegd op 30 oktober 2018, op https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/s/salbutamol__inhalatie_#samenstelling

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Salbutamol Sandoz® aërosol 100 microgram/dosis, aërosol, suspensie, ontleend aan Geneesmiddeleninformatiebank.nl (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen), geraadpleegd op 30 oktober 2018, op https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,34424

Ventolin (salbutamol), ontleend aan ziekenhuis.nl, geraadpleegd op 30 oktober 2018, op https://www.ziekenhuis.nl/medicijnen/v/ventolin/item2565