Directly go to the content

Salmeterol en fluticason

Wat is salmeterol en fluticason?

De werkzame stoffen salmeterol en fluticason hebben invloed op de luchtwegen. Dit combinatiemedicijn heeft verkramping in de spieren van de luchtwegen op. Daarnaast beschermt het de bronchiën en longen tegen prikkels en werkt het ontstekingsremmend. De werkzame stoffen in dit inhalatiemiddel worden ingeademd met behulp van een inhalator. Inhalatiemedicijnen met salmeterol en fluticason zijn verkrijgbaar in de volgende sterktes:

 • 25 microgram salmeterol/50 microgram fluticason;
 • 25 microgram salmeterol/125 microgram fluticason;
 • 25 microgram salmeterol/250 microgram fluticason;
 • 50 microgram salmeterol/100 microgram fluticason;
 • 50 microgram salmeterol/250 microgram fluticason;
 • 50 microgram salmeterol/500 microgram fluticason.

Dit geneesmiddel is alleen verkrijgbaar met een recept van een arts.

Waar wordt salmeterol en fluticason voor gebruikt?

Geneesmiddelen met salmeterol en fluticason worden gebruikt bij de behandeling van astma en COPD.

Astma

Bij astma reageren de luchtwegen overgevoelig op bepaalde stoffen of prikkels. Dit kan een astma-aanval uitlokken met klachten als benauwdheid, een piepende ademhaling en hoest. Bekende triggers van astma-aanvallen zijn bijvoorbeeld lichaamsbeweging, rook, warme of koude lucht en de vacht van huisdieren.

Chronische Obstructieve Longziekten (COPD)

Bij COPD zijn de luchtwegen blijvend beschadigd. Hierdoor vormt zich veel slijm in de luchtwegen. COPD-patiënten hebben daarbij last van klachten als hoesten en benauwdheid. Het inhalatiemedicijn met salmeterol en fluticason werkt op twee manieren. De werkzame stof salmeterol (een luchtwegverwijder) vermindert de verkramping van de spieren in het ademhalingsgebied. Hierdoor bent u minder benauwd. De werkzame stof fluticason (een corticosteroïde) vermindert ontstekingsreacties in de luchtwegen en beschermt ook tegen prikkels. Dit zorgt ervoor dat de klachten minder vaak optreden. Dit inhalatiemiddel werkt binnen een half uur. Pufjes met salmeterol en fluticason zijn daarom niet bedoeld om een acute benauwdheidsaanval op te heffen. De werking van dit geneesmiddel houdt zo’n 12 uur lang aan.

Hoe gebruik ik het middel?

In welke vormen is de werkzame stof verkrijgbaar? Medicijnen met salmeterol en fluticason zijn verkrijgbaar als inhalatiepoeder en als inhalatiespray (aerosol). Het geneesmiddel wordt ingeademd met behulp van een speciale inhalator (‘puffen’). Er zijn verschillende types, ieder met hun eigen gebruiksaanwijzing die u kunt vinden in de bijsluiter.

Hoeveel mag ik ervan gebruiken? De dosering van het medicijn met salmeterol en fluticason hangt af van de medicijnsoort (poeder of spray). De richtlijnen voor de aanvangsdosering zijn als volgt:

Bij astma

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

 • Inhalatiespray (aerosol): tweemaal daags 2 inhalaties van 25/50, 25/125 of 25/250 microgram.
 • Inhalatiepoeder: tweemaal daags 1 inhalatie van 50/100, 50/250 of 50/500 microgram.

Kinderen 4–11 jaar:

 • Inhalatiespray (aerosol): tweemaal daags maximaal 2 inhalaties van 25/50 microgram.
 • Inhalatiepoeder: tweemaal daags maximaal 1 inhalatie van 50/100 microgram.

Bij COPD

Volwassenen:

 • Inhalatiepoeder: tweemaal daags 1 inhalatie van 50/500 microgram.

Hoe vaak mag ik het gebruiken? Het algemene advies luidt om dit inhalatiemedicijn tweemaal daags te gebruiken. Verspreid de doseringen goed over de dag, bijvoorbeeld direct na het opstaan en voor het slapengaan.

De werking van dit inhalatiemiddel is pas na een paar weken optimaal. Daarna, als de klachten goed onder controle zijn, kunt u overstappen naar één inhalatie per dag. Zijn uw klachten na enkele weken niet verminderd, overleg dan met een arts.

In de bijsluiter vindt u meer informatie over de aanbevolen dosering.

Hoelang mag ik het blijven innemen? Als dit geneesmiddel goed helpt tegen uw klachten, moet u het waarschijnlijk voor langere tijd blijven gebruiken. Deze inhalatiemedicatie is niet geschikt voor kinderen jonger dan 4 jaar.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten? Een vergeten puf kunt u alsnog nemen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende inhalatie. De richtlijnen hiervoor zijn als volgt:

 • Bij 1 inhalatie per dag: neem de vergeten puf alleen als het nog meer dan 8 uur duurt voordat het tijd is voor de volgende dosis.
 • Bij 2 inhalaties per dag: neem de vergeten puf alleen als het nog meer dan 4 uur duurt voordat het tijd is voor de volgende dosis.

Is er teveel tijd verstreken, sla de vergeten puf dan over en ga verder met het gebruikelijke schema.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Inhalatiemedicijnen met salmeterol en fluticason kunnen bijwerkingen geven, zoals:

Vaak

 • heesheid
 • kriebelhoest
 • droge mond;
 • irritatie in de keelholte;
 • schimmelinfecties (spruw) in de mond en/of keelholte.

Spoel na het puffen goed uw mond en neem iets te eten of te drinken om deze klachten te voorkomen.

Soms

 • duizeligheid
 • spierkrampen
 • misselijkheid
 • snelle hartslag;
 • hoofdpijn
 • trillende handen.

Zelden

 • overgevoeligheidsreacties
 • verhoogd suikergehalte in het bloed;
 • pijn op de borst;
 • versnelde hartslag;
 • wazig zicht of andere oogklachten.

Zeer zelden

 • glaucoom

Meld deze of andere (zie bijsluiter) bijwerkingen aan een arts of apotheker.

Heeft salmeterol en fluticason wisselwerkingen met andere medicijnen?

Sommige medicijnen hebben een wisselwerking met andere geneesmiddelen. Salmeterol en fluticason hebben een wisselwerking met onder andere de volgende medicijnen:

 • medicijnen tegen bepaalde infecties (ook hiv), zoals ritonavir, cobicistat, ketoconazol, itraconazol en erytromycine;
 • bepaalde bètablokkers (medicijnen die onder andere worden gebruikt bij migraine, glaucoom, hart- en vaatziekten en schildklieraandoeningen);
 • plaspillen (diuretica, worden gebruikt bij hoge bloeddruk);
 • medicijnen die net als salmeterol ook luchtwegverwijdend werken (zoals salbutamol);
 • medicijnen die net als fluticason ook corticosteroïden bevatten.

Een compleet overzicht van de medicijnen met een wisselwerking vindt u in de bijsluiter. Gebruikt u een van deze medicijnen en wilt u daarnaast het inhalatiemiddel met salmeterol en fluticason gaan gebruiken, overleg dan eerst met een arts.

Mag ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Zwangerschap: vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden, kunnen de inhalaties met salmeterol en fluticason zonder bezwaar gebruiken. Er zijn geen aanwijzingen dat dit medicijn slecht is voor het ongeboren kind. Houdt u zich wel altijd aan de voorgeschreven dosering.

Borstvoeding: u kunt dit medicijn gewoon gebruiken als u borstvoeding geeft. De werkzame stoffen hebben geen effect op de zuigeling. Houdt u zich wel altijd aan de voorgeschreven dosering.

Vruchtbaarheid: de werkzame stoffen salmeterol en fluticason hebben voor zover bekend geen invloed op de vruchtbaarheid. Zowel mannen als vrouwen met een kinderwens kunnen dit geneesmiddel gewoon gebruiken.

Kan ik bij gebruik van salmeterol en fluticason autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

Autorijden: autorijden is over het algemeen geen probleem als u behandeld wordt met dit inhalatiemiddel. De werkzame stoffen salmeterol en fluticason hebben geen invloed op uw rijvaardigheid. In het uitzonderlijke geval dat u last krijgt van bijwerkingen als duizeligheid of slecht zicht, mag u niet autorijden.

Alcohol: sterke drank beïnvloedt de werking van salmeterol en fluticason niet. De combinatie van alcohol met de werkzame stoffen lokt ook geen bijwerkingen uit. Er geldt voor dit medicijn daarom geen advies om het gebruik van alcohol te staken of te minderen.

Voeding: als u behandeld wordt met dit geneesmiddel kunt u gewoon blijven eten zoals u gewend bent. De werkzame stoffen salmeterol en fluticason reageren niet op bepaalde voedingsmiddelen.

Kan ik zomaar stoppen met dit middel?

Als u plotseling stopt met dit inhalatiemedicijn dan kunt u snel weer last krijgen van benauwdheid. Bouw het gebruik van dit geneesmiddel daarom geleidelijk aan af in overleg met een arts.

Welke medicijnen bevatten salmeterol en fluticason?

Inhalatiemedicijnen met salmeterol en fluticason zijn verkrijgbaar onder de volgende namen:

 • Seretide
 • Aerivio
 • Aerflusal
 • Salmeterol/fluticason

Bronnen:

Apotheek.nl (z.j.). Salmeterol en fluticason inhalatie, geraadpleegd op 16 november 2018, op https://www.apotheek.nl/medicijnen/salmeterol-met-fluticason-inhalatie#!

Farmacotherapeutisch Kompas (z.j.). Salmeterol/fluticason, geraadpleegd op 16 november 2018, op https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/s/salmeterol_fluticason#samenstelling

Geneesmiddeleninformatiebank.nl (z.j.). AirFluSal Aërosol 25/250 microgram, aërosol, suspensie, geraadpleegd op 16 november 2018, op https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,118837