Directly go to the content
Vrouw-zit-natuur
 • Werkzame stoffen

Sumatriptan

De werkzame stof sumatriptan is een antimigrainemiddel uit de groep triptanen. Het medicijn heeft invloed op de bloedvaten en zenuwen in de hersenen en verminderen daardoor de klachten. Medicijnen op basis van sumatriptan zijn verkrijgbaar in de volgende sterktes: 12 mg per milliliter (injectievloeistof), 10 mg/20 mg per dosis (neusspray), 25 mg (zetpil), 50 mg/100 mg (tablet en smelttablet). Dit geneesmiddel is uitsluitend op recept verkrijgbaar.

Waar wordt sumatriptan voor gebruikt?

Artsen schrijven triptanen zoals sumatriptan voor bij migraine en clusterhoofdpijn.

Migraine

Bij een migraineaanval heeft u last van bonzende hoofdpijn aan één kant van het hoofd. De pijn kan gepaard gaan met misselijkheid en/of overgeven en overgevoeligheid voor licht en/of geluid. De migraineaanval kan enkele uren tot enkele dagen aanhouden. Soms wordt een aanval aangekondigd door een zogenaamde ‘aura’. Dat zijn storingen in het gezichtsveld, zoals het zien van een blinde vlek, gekleurde vlekken, flitsen, golvend beeld of een zigzaglijn. De oorzaak van migraine is onbekend. Wel is duidelijk dat de bloedvaten in de hersenen tijdens een migraineaanval zich vernauwen om zich daarna weer te verwijden. De stof sumatriptan vernauwt de bloedvaten in de hersenen. Hierdoor verminderen de klachten.

Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn gaat gepaard met een hevige pijn aan een kant van het hoofd, die zich uitbreidt tot achter het oog. U kunt ook last hebben van een rood, tranend oog, een verstopte neus of loopneus en zweten. Clusterhoofdpijn komt (vaak ’s nachts) vanuit het niets opzetten en kan een kwartier tot enkele uren aanhouden. Kenmerkend voor deze vorm van hoofpijn is de frequentie: clusterhoofdpijn komt vaak voor in zogenaamde clusters van weken of maanden. Medicijnen met sumatriptan helpen de pijn te verminderen.

Hoe gebruik ik het middel?

In welke vormen is de werkzame stof verkrijgbaar? 

Er zijn verschillende medicijnen met sumatriptan:

 • neusspray, met een afgepaste dosering voor eenmalig gebruik;
 • zetpillen, voor anaal gebruik;
 • tabletten, in te nemen met wat water;
 • smelttabletten, eventueel in te nemen zonder vloeistof;
 • injectievloeistof, toe te dienen met behulp van een auto-injectorpen.

Hoeveel mag ik ervan innemen? 

De dosering van sumatriptan wordt door een arts bepaald. De algemene richtlijnen voor gebruik van dit geneesmiddel bij volwassenen zijn als volgt:

 • (smelt)tablet: 50 mg tot 100 mg per keer;
 • neusspray: 1 dosering à 20 mg per keer;
 • zetpil: 1 zetpil à 25 mg per keer;
 • injectie: 6 mg per keer.

Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar gelden de volgende richtlijnen:

 • neusspray: een dosis van 10 mg per keer.

Gebruik het medicijn zodra u de eerste kenmerken van een migraine- of clusterhoofdpijnaanval voelt aankomen.

Hoe vaak mag ik het gebruiken? 

Als de eerste dosis wel effect heeft, maar de hoofdpijn keert al snel terug, dan mag u nog een dosis innemen. Zorg er dan wel voor dat er minimaal 2 uur (1 uur bij gebruik van de injecties) verstreken zijn sinds u de eerste dosis innam. Neem dit medicijn niet vaker dan tweemaal (driemaal bij gebruik van de tabletten) per dag. Werkt de eerste dosis niet, dan heeft het geen zin om dit geneesmiddel nog te gebruiken. Vraag een arts om een ander antimigrainemiddel.

Hoelang mag ik het blijven innemen? 

Neem de werkzame stof sumatriptan alleen in bij hoofdpijn. Het heeft geen zin om het middel preventief te gebruiken.

Medicijnen met sumatriptan worden niet aanbevolen voor ouderen vanaf 65 jaar en zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar. Aan kinderen van 12 tot 17 jaar wordt doorgaans alleen de neusspray voorgeschreven.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten? 

U hoeft dit geneesmiddel niet preventief in te nemen. Daardoor kunt u ook geen dosis vergeten. Wilt u het medicijn na de eerste dosis nogmaals innemen, houd dan rekening met een tussenpoos van minimaal 2 of 3 uur.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

De werkzame stof sumatriptan kan bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

Vaak

 • Duizeligheid;
 • Gevoel van zwakte;
 • Vermoeidheid;
 • Pijn, tintelingen of een beklemd gevoeld in de keel, op de borst of in de ledematen. Dit gevoel trekt na een paar uur weg. Blijft u last houden van deze bijwerkingen, overleg dan met een arts;
 • Pijn of zwelling op de plek waar u het medicijn heeft geïnjecteerd (bij gebruik van injecties).

Soms

 • Afwijkende leverfuncties;
 • Bloedneus (bij gebruik van de neusspray).

Zelden

 • Opvliegers.

In de bijsluiter staat een compleet overzicht van de mogelijke bijwerkingen.

Heeft sumatriptan wisselwerkingen met andere medicijnen?

Medicijnen met sumatriptan hebben een wisselwerking met sommige andere geneesmiddelen, waaronder:

 • geneesmiddelen met ergotamine of methysergide (andere migrainemiddelen);
 • MAO-remmers en SSRI’s, SNRI’s en St Janskruid (medicijnen tegen depressie);
 • lithium (middel tegen bipolaire stoornis).

Overleg met een arts over het gebruik van sumatriptan – uit de groep triptanen – als u een van deze medicijnen nodig heeft.

Mag ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Zwangerschap: gebruik dit antimigrainemiddel uitsluitend in overleg met een arts. Het is namelijk niet duidelijk of het gebruik van sumatriptan tijdens de zwangerschap een nadelige invloed heeft op de gezondheid van het ongeboren kind. Mogelijk kan een arts u een ander (veiliger) middel voorschrijven.

Borstvoeding: de werkzame stof sumatriptan – uit de groep triptanen – wordt deels uitgescheiden in de moedermelk. Wilt u dit medicijn gebruiken, kolf dan de voeding(en) tot 12 uur na gebruik van het geneesmiddel af en gooi het weg. Daarna kunt u gewoon weer voeden met de borst.

Vruchtbaarheid: voor zover bekend heeft de werkzame stof sumatriptan geen nadelige invloed op de vruchtbaarheid. U kunt dit geneesmiddel gewoon gebruiken als u een kinderwens heeft.

Kan ik bij gebruik van sumatriptan autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

Autorijden: dit medicijn geeft vaak bijwerkingen zoals duizeligheid of een zwak gevoel. Daarom wordt u geadviseerd om de eerste 4 uur na het gebruik van sumatriptan geen auto te rijden. Na die tijd kunt u wel weer deelnemen aan het verkeer, mits u zich goed voelt.

Alcohol: sterke drank verwijdt de bloedvaten en kan daardoor een nieuwe migraineaanval uitlokken. Heeft u een migraineaanval of een aanval van clusterhoofdpijn na het drinken van alcohol, dan kunt u dit geneesmiddel wel gebruiken.

Voeding: u kunt de tabletten met of zonder voedsel innemen. Verder zijn er geen voedingsadviezen waar u rekening mee moet houden. De werkzame stof sumatriptan wordt niet beïnvloed door bepaalde voedingsmiddelen.

Kan ik zomaar stoppen met dit middel?

U kunt op ieder gewenst moment stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel. De werkzame stof sumatriptan – uit de groep triptanen – werkt niet verslavend. U krijgt dus geen ontwenningsverschijnselen als u het antimigrainemiddel niet meer gebruikt.

Welke medicijnen bevatten sumatriptan?

Sumatriptan is de werkzame stof in de volgende antimigrainemiddelen uit de groep triptanen:

Bronnen: