Directly go to the content

Terbinafine

Wat is terbinafine?

De werkzame stof terbinafine bestrijdt bepaalde schillens en gisten. Dit geneesmiddel zorgt ervoor dat het organisme zich niet langer kan uitbreiden, waardoor de infectie geneest.

Medicijnen op basis van terbinafine zijn verkrijgbaar in de volgende doseringen:

 • 10 mg per gram (crème, lotion);
 • 250 mg (tablet om in te nemen).

Antischimmelmedicatie met terbinafine voor op de huid is zonder recept verkrijgbaar. Terbinafine om in te nemen wordt uitsluitend voorgeschreven door een arts.

Waar wordt terbinafine voor gebruikt?

Medicijnen met terbinafine worden gebruikt bij schimmelinfecties op de huid, voetschimmel en kalknagels.

Schimmelinfectie op de huid

Op de huid leven veel soorten schimmels. Samen vormen ze een belangrijk onderdeel van de afweer. Als het evenwicht tussen de schimmelsoorten verandert, kunnen bepaalde schimmels de overhand krijgen en gaan woekeren. Dat kan huidklachten veroorzaken, die gepaard gaan met jeuk, een rode huid, vlekjes, schilfering en blaasjes of puistjes. Voorbeelden van schimmelinfecties op de huid zijn pityriasis versicolor, candida en ringworm.

Voetschimmel

Bij voetschimmel, ook wel zwemmerseczeem genoemd, ontstaan er rode, schilferende plekken tussen de tenen, onder de voet of aan de randen van de voet. Soms gaat de aandoening gepaard met jeuk of blaasjes. Zwemmerseczeem ontstaat vaak doordat de voeten te vochtig zijn, bijvoorbeeld omdat de huid tussen de tenen niet goed wordt afgedroogd. Ook bij zweetvoeten is de huid te vochtig waardoor er voetschimmel kan ontstaan.

Kalknagel

Soms dringen schimmels de nagel binnen. Dit veroorzaakt een zogenaamde kalknagel; een geelwitte, dikke nagel met een brokkelige structuur. Kalknagels veroorzaken verder meestal geen klachten maar zijn ontsierend. De werkzame stof terbinafine zorgt ervoor dat de schimmel- of gistsoort afsterft. Hierdoor geneest de infectie en herstelt de huid of nagel.

Hoe gebruik ik het middel?

In welke vormen is de werkzame stof verkrijgbaar? Medicijnen op basis van terbinafine zijn verkrijgbaar als crème, oplossing (soort lotion) en spray voor op de huid, en als tablet om in te nemen.

Schimmelinfecties op de huid reageren meestal goed op een lokale behandeling met een terbinafinecrème, -spray of –oplossing. Soms schrijven artsen ook terbinafinetabletten voor om de infectie van binnenuit te bestrijden. Dat is vooral nuttig bij hardnekkige infecties of bij de behandeling van plekken waar de lokale medicijnen minder goed kunnen inwerken, zoals het nagelbed of een behaarde hoofdhuid.

Hoeveel mag ik ervan gebruiken? De algemene richtlijnen voor het gebruik van dit medicijn zijn als volgt:

Terbinafine voor op de huid:

 • Volwassenen en kinderen vanaf 18 jaar (12 jaar bij gebruik van de crème): breng het medicijn dun en gelijkmatig aan op de aangedane plekken.

Terbinafine om in te nemen:

 • Volwassenen en kinderen die meer dan 40 kilo wegen: 250 mg per dosis;
 • Kinderen vanaf 2 jaar met een lichaamsgewicht tussen de 20 en 40 kilo: 125 mg per dosis.

Neem de tablet in met voldoende water. Heeft u moeite met slikken of geeft u dit medicijn aan een jong kind, dan kunt u de tablet eventueel ook eerst uiteen laten vallen in een glas water. Roer de vloeistof goed om en drink het direct op.

Hoe vaak mag ik het gebruiken? De algemene richtlijnen voor de dosering van terbinafine zijn als volgt:

 • Terbinafine voor op de huid: gebruik het product eenmaal of tweemaal per dag, afhankelijk van de soort schimmelinfectie en het medicijn. Een arts of apotheker kan u adviseren. Breng het medicijn aan op een gewassen en goed gedroogde huid. Verwijder zoveel mogelijk schilfers voordat u het product aanbrengt. Was na het aanbrengen van het geneesmiddel altijd goed uw handen.
 • Terbinafine om in te nemen: neem de tablet eenmaal per dag in.

Hoelang mag ik het blijven gebruiken? Schimmelinfecties genezen langzaam. U moet het medicijn daarom meestal langdurig gebruiken. De meeste medicijnen op basis van terbinafine gebruikt u één tot meerdere weken. Bij infecties aan de nagels kan de behandeling zelfs een aantal maanden duren. Volg hierbij het advies van een arts of de richtlijnen zoals vermeld in de bijsluiter van het product.

Maak de kuur helemaal af, ook als de klachten al eerder zijn verdwenen. Als u te vroeg stopt met dit middel, kan de schimmelinfectie snel terugkomen.

Gebruikt u de oplossing met terbinafine, dan hoeft die meestal slechts eenmaal te worden aangebracht. De lotion vormt een film om de huid waardoor de werking een paar dagen aanhoudt.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten? Bent u vergeten om terbinafine op de huid aan te brengen of om de terbinafinetablet in te nemen? Doe dat dan alsnog, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit een dubbele dosis van het medicijn in om de vergeten tablet te compenseren.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Het antischimmelmiddel terbinafine kan soms bijwerkingen geven. Het kan daarbij gaan om de volgende klachten:

Bij het gebruik van terbinafine op de huid:

Soms

 • huidirritatie op de behandelde plekken (bij gebruik van terbinafine voor op de huid)

Bij gebruik van terbinafinetabletten:

Soms

Zelden

Heeft terbinafine wisselwerkingen met andere medicijnen?

Sommige medicijnen beïnvloeden elkaars werking. Als u behandeld wordt met terbinafinetabletten en u heeft ook een van de onderstaande medicijnen nodig, overleg dan eerst met een arts of apotheker:

 • Bepaalde medicijnen tegen depressie, zoals amitriptyline, doxepine of nortriptyline;
 • Het epilepsiemedicijn carbamazepine;
 • Rifampicine (antibioticum);
 • Bepaalde bètablokkers (worden gebruikt bij hoge bloeddruk of hartklachten);
 • De anticonceptiepil;
 • Cimetidine (wordt gebruikt bij maagklachten);
 • Andere antischimmelmedicatie, zoals fluconazol of ketoconazol.

Meer informatie over (en een volledig overzicht van) de medicijnen waarmee terbinafinetabletten een bijwerking hebben, vindt u in de bijsluiter.

Mag ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Zwangerschap: bent u zwanger, gebruik medicijnen met terbinafine dan liever niet, of uitsluitend als een arts dit adviseert. Er is (nog) niet veel bekend over het effect van dit medicijn op een ongeboren kind. U kunt een arts of apotheker vragen om een ander antischimmelmedicijn.

Borstvoeding: geeft u borstvoeding, dan kunt u de terbinafinetabletten beter niet gebruiken. De werkzame stof wordt deels uitgescheiden via de moedermelk, en het is niet vastgesteld of dat gevolgen heeft voor het kind. Vraag een arts eventueel om een veiliger medicijn of stop met het geven van borstvoeding zolang u behandeld wordt met de tabletten.

Gebruik producten met terbinafine voor op de huid liever niet als u borstvoeding geeft, tenzij een arts anders adviseert. Moet u het product op of rond de tepel gebruiken, was het geneesmiddel dan goed af voordat u het kind gaat voeden.

Vruchtbaarheid: Voor zover bekend heeft de werkzame stof terbinafine geen invloed op de vruchtbaarheid. Het gebruik van dit medicijn is dus veilig als u een kinderwens heeft. Houd er wel rekening mee dat dit geneesmiddel niet wordt aanbevolen aan zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Wilt u op korte termijn zwanger worden, dan kunt u beter een ander antischimmelmedicijn gebruiken.

Kan ik bij gebruik van terbinafine autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

Autorijden: middelen met terbinafine hebben geen invloed op de rijvaardigheid. Dat geldt zowel voor de tabletten als voor de crème, spray en oplossing voor op de huid. U kunt zonder bezwaar deelnemen aan het verkeer als u wordt behandeld met dit geneesmiddel.

Alcohol: alcohol heeft geen invloed op de werking van dit medicijn. U hoeft dus geen rekening te houden met specifieke adviezen over het gebruik van sterke drank.

Voeding: u kunt de tabletten met of zonder voedsel innemen. Verder hoeft u geen rekening te houden met voedingsadviezen. Jonge kinderen mogen de tabletten ook innemen met wat vla of yoghurt.

Kan ik zomaar stoppen met dit middel? 

U kunt in een keer stoppen met het gebruik van dit medicijn. Stopt u echter voordat de kuur is afgelopen, dan worden misschien niet alle schimmels gedood en kan de infectie terugkomen. Wilt u het gebruik van dit geneesmiddel toch eerder stopzetten, overleg dan met een arts of apotheker.

Welke medicijnen bevatten terbinafine?

Terbinafine zit in de volgende antischimmelmedicijnen:

 • Lamisil (producten voor op de huid)
 • Terbinafine (producten voor op de huid, tabletten)

Bronnen:

Apotheek.nl (z.j.). Terbinafine op de huid, geraadpleegd op 9 november 2018, op https://www.apotheek.nl/medicijnen/terbinafine-op-de-huid#!

Apotheek.nl (z.j.). Terbinafine tabletten, geraadpleegd op 9 november 2018, op https://www.apotheek.nl/medicijnen/terbinafine-tabletten#!

Farmacotherapeutisch Kompas (z.j.). terbinafine (in de dermatologie), geraadpleegd op 9 november 2018, op https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/t/terbinafine__in_de_dermatologie_#samenstelling

Farmacotherapeutisch Kompas (z.j.). Terbinafine (systemisch), geraadpleegd op 9 november 2018, op https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/t/terbinafine__systemisch_#samenstelling

Geneesmiddeleninformatiebank.nl (z.j.). Lamisil once 1%, oplossing voor cutaan gebruik 10 mg/g, geraadpleegd op 9 november 2018, op https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,33714

Geneesmiddeleninformatiebank.nl (z.j.). BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Terbinafine Aurobindo 125 mg, tabletten Terbinafine Aurobindo 250 mg, geraadpleegd op 9 november 2018, op https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,106096