Directly go to the content

Program partnerski

Dokteronline oferuje platformom możliwość nawiązania relacji handlowych. Partnerzy Dokteronline umieszczają i monitorują na własnych platformach interesujące treści, odsyłające do naszego serwisu Dokteronline. Jeżeli wygenerowany w ten sposób ruch na stronie przełoży się na konwersję Dokteronline, otrzymasz atrakcyjną prowizję.

O Dokteronline

Wierzymy we „władzę dla pacjenta”: możliwość ustalenia razem z lekarzami z Unii Europejskiej, czy w celu zmniejszenia dolegliwości lub jako wsparcie w przypadku problemów zdrowotnych wskazane jest leczenie, a jeśli tak, to jakie. Dlatego właśnie Dokteronline jest platformą, która łączy pacjentów, lekarzy i apteki, oferując internetowe konsultacje lekarskie. Kwestionariusz medyczny jest oceniany przez lekarza zarejestrowanego w UE, po czym w razie potrzeby recepta może zostać przekazana do realizacji do jednej z aptek w Europie powiązanych z naszym serwisem. W takim przypadku apteka wysyła zamówione leki na adres domowy pacjenta.

Chcesz być częścią naszej misji i uzyskać przewagę handlową we współpracy z Dokteronline? Skontaktuj się z naszymi specjalistami afiliacyjnymi pod adresem affiliate@dokteronline.com. Z chęcią poinformują Cię o istniejących możliwościach.