Directly go to the content
C. Avram picture

Dr C. Avram

Nazywam się dr Claudiu Avram. W 2002 roku ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Medycyny i Farmacji im. Victora Babesa w Timisoarze w Rumunii. Od tego czasu pracuję jako lekarz na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ogólnego szpitala rejonowego w Timisoarze. W tym celu kontynuowałem kształcenie, uzyskując w 2010 roku specjalizację w zakresie ratownictwa medycznego i pracy w ambulansie.