Directly go to the content
Zyban

Zyban

 • Pomaga rzucić palenie
 • 9-tygodniowa kuracja
 • Przez pierwszy tydzień można palić
 • Ostrożnie z alkoholem

O leku Zyban

Zyban zawiera bupropion. Lek ten jest stosowany w celu ułatwienia odzwyczajenia się od palenia tytoniu. Leczenie lekiem Zyban jest najskuteczniejsze u osób zmotywowanych do rzucenia palenia. Na przykład poprzez uczestnictwo w odpowiednim programie terapeutycznym. Możesz też zapytać swojego lekarza, jak uzyskać pomoc w rzuceniu palenia.

Stosowanie

Ten lek jest przepisywany w formie kuracji. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Nie rozgryzaj tabletek; są pokryte specjalną otoczką, dzięki której substancja czynna jest uwalniana równomiernie.

Przyjmowanie leku Zyban rozpoczyna się jeszcze w okresie palenia tytoniu. Zaprzestanie palenia powinno nastąpić w drugim tygodniu stosowania leku. Cała kuracja trwa zwykle 9 tygodni.

Dawkowanie

Dawkę leku Zyban zwiększa się stopniowo. Ogólne zalecenia dotyczące dawkowania u osób dorosłych są następujące:

 • Dzień 1 do 6: raz na dobę 1 tabletka 150 mg.
 • Dzień 7 do końca kuracji: dwa razy na dobę 1 tabletka 150 mg, w odstępach co najmniej 8 godzin. Aby uniknąć problemów z zasypianiem, drugiej tabletki nie należy przyjmować zbyt późno wieczorem.

Przez pierwszy tydzień kontynuujesz palenie jak zwykle. W drugim tygodniu przestajesz palić.

Jeśli uda Ci się rzucić palenie, omów z lekarzem, w jaki sposób stopniowo odstawić lek.

Jeśli po 7 tygodniach nadal nie udało Ci się odzwyczaić od palenia, lekarz zaleci przerwanie leczenia.

Lek Zyban nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Pacjentom, którzy są bardziej podatni na działania niepożądane, lekarz może przepisać inną dawkę leku. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki.

Alkohol / prowadzenie pojazdów

Lekarz może zalecić zrezygnowanie z alkoholu albo znaczne ograniczenie jego spożycia podczas przyjmowania leku Zyban. Jeśli aktualnie pijesz duże ilości alkoholu, nie odstawiaj go nagle, ponieważ grozi to wystąpieniem napadów drgawkowych.

Zyban może powodować działania niepożądane takie jak zawroty głowy lub zmęczenie. Jeśli takie objawy wystąpią, nie prowadź pojazdów.

Zażycie zbyt dużej dawki / pominięcie dawki / przerwanie stosowania leku Zyban

W przypadku zażycia większej liczby tabletek niż zalecona przez lekarza natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub szpitalnym oddziałem ratunkowym. Mogą wystąpić poważne działania niepożądane, takie jak napady drgawkowe.

Jeśli zapomnisz zażyć lek Zyban, nigdy nie zażywaj podwójnej liczby tabletek w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Opuść zapomnianą tabletkę (lub tabletki), a następną zażyj o zwykłej porze.

Nie przerywaj stosowania leku Zyban bez omówienia tego najpierw z lekarzem.

Kiedy nie stosować tego leku

Zyban nie jest odpowiednim lekiem dla każdego. Nie należy stosować tego leku w następujących sytuacjach:

 • Jeśli masz uczulenie na którykolwiek ze składników tego leku. Wymieniono je w rubryce „Skład”;
 • Jeśli przyjmujesz inne leki zawierające bupropion (np. Wellbutrin XR);
 • Jeśli masz chorobę wywołującą napady drgawkowe, np. padaczkę, lub w przeszłości wystąpiły napady drgawkowe;
 • Jeśli masz obecnie lub występowały u Ciebie w przeszłości zaburzenia odżywiania (np. bulimia lub anoreksja);
 • Jeśli masz poważne problemy z wątrobą, takie jak marskość wątroby;
 • Jeśli masz guza mózgu;
 • Jeśli po okresie nadużywania alkoholu właśnie przestałeś pić lub zamierzasz to zrobić podczas stosowania leku Zyban;
 • Jeśli niedawno przestałeś przyjmować leki uspokajające lub przeciwlękowe (zwłaszcza benzodiazepin lub podobne leki) lub zamierzasz to zrobić podczas stosowania leku Zyban;
 • Jeśli masz zaburzenia afektywne dwubiegunowe (skrajne wahania nastroju), ponieważ lek Zyban może wywołać epizod tej choroby;
 • Jeśli przyjmujesz lub w ciągu ostatnich 14 dni przyjmowałeś leki przeciwdepresyjne lub leki przeciw chorobie Parkinsona z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO). W przypadku niektórych leków IMAO okres ten może być krótszy. Poradź się lekarza.

Kiedy należy zachować szczególną ostrożność stosując ten lek?

Skonsultuj stosowanie leku Zyban z lekarzem w następujących sytuacjach:

 • Jeśli często pijesz duże ilości alkoholu, jeśli masz cukrzycę i stosujesz insulinę lub tabletki albo jeśli miałeś poważny uraz głowy, nawet jeśli było to dawno temu. W takich sytuacjach zwiększa się ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych. Jeśli zachodzi którakolwiek z tych sytuacji, nie stosuj tego leku, chyba że lekarz zaleci inaczej;
 • Jeśli masz problemy z nerkami lub wątrobą;
 • Jeśli masz ponad 65 lat;
 • Jeśli masz problemy ze zdrowiem psychicznym;
 • Jeśli masz depresję lub myśli samobójcze. W takim przypadku natychmiast poszukaj pomocy medycznej;
 • Jeśli masz nadciśnienie tętnicze.

Ciąża i karmienie piersią

Ten lek jest przeciwwskazany dla kobiet w ciąży i planujących ciążę.

Jeśli karmisz piersią, skonsultuj stosowanie leku Zyban z lekarzem.

Przyjmujesz jakieś inne leki?

Niektóre produkty lecznicze wchodzą ze sobą w interakcje. Może to wpłynąć na działanie leku lub zwiększyć ilość działań niepożądanych. Zyban wchodzi w interakcje m.in. z następującymi lekami:

 • Leki na depresję lub inne problemy psychiczne;
 • Teofilina;
 • Tramadol;
 • Leki na malarię;
 • Leki pobudzające lub inne leki kontrolujące masę ciała lub apetyt;
 • Sterydy (z wyjątkiem kremów i płynów stosowanych w chorobach oczu i skóry);
 • Chinolony (antybiotyki);
 • Niektóre rodzaje leków przeciwhistaminowych (leki na alergię);
 • Leki na cukrzycę;
 • Niektóre leki stosowane w chorobie Parkinsona;
 • Niektóre leki przeciwnowotworowe (takie jak cyklofosfamid, ifosfamid lub tamoksyfen);
 • Tyklopidyna lub klopidogrel;
 • Niektóre leki beta-adrenolityczne („beta-blokery”, takie jak metoprolol);
 • Niektóre leki na arytmię (takie jak propafenon, flekainid);
 • Rytonawir lub efawirenz (leki na HIV).

W przypadku przyjmowania (obecnie lub ostatnio) lub zamiarze przyjmowania tych lub jakichkolwiek innych leków poinformuj o tym lekarza. Więcej informacji na ten temat podano w ulotce.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Zyban powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • U około 1 na 1000 osób przyjmujących lek Zyban występują napady drgawkowe (konwulsje, zwykle z utratą przytomności). Napady drgawkowe występują częściej u osób, które przekraczają zaleconą dawkę leku Zyban, przyjmują niektóre inne leki lub są w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia napadów drgawkowych. Jeśli wystąpią drgawki, natychmiast po ich ustąpieniu skontaktuj się z lekarzem. Nie przyjmuj więcej leku Zyban.
 • Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób) mogą wystąpić potencjalnie ciężkie reakcje alergiczne na lek Zyban (wysypka skórna, świszczący oddech lub trudności z oddychaniem, obrzęk powiek, ust lub języka, bóle mięśni lub stawów, omdlenia lub utrata przytomności). Natychmiast poszukaj wtedy pomocy medycznej i nie przyjmuj więcej leku Zyban.

Inne działania niepożądane leku Zyban to:

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Trudności z zasypianiem (unikaj przyjmowania leku Zyban przed snem).

Często (u maksymalnie 1 na 10 osób):

 • Obniżenie nastroju (depresja);
 • Uczucie lęku lub pobudzenia;
 • Zaburzenia koncentracji;
 • Drżenie;
 • Bóle głowy;
 • Dolegliwości żołądkowo-jelitowe;
 • Gorączka, zawroty głowy, pocenie się, wysypka, świąd.

Listę rzadziej występujących działań niepożądanych zawiera ulotka.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, w tym również objawów niewymienionych w ulotce, skontaktuj się z lekarzem.

Skład

Substancją czynną leku jest bupropionu chlorowodorek.

Pozostałe składniki to:

 • Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, cysteiny chlorowodorek jednowodny, magnezu stearynian.
 • Otoczka: hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171), wosk karnauba.
 • Tusz: hypromeloza, żelaza tlenek czarny (E172).

Wytwórcami leku Zyban są:

Glaxo Wellcome Operations
Priory Street
Ware
Hertfordshire SG12 0DJ
Wielka Brytania

Glaxo Wellcome S.A.
Avda. Extremadura, 3
09400 Aranda de Duero
Burgos
Hiszpania

Ulotka

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki. Oficjalną ulotkę preparatu Zyban można pobrać tutaj.