Directly go to the content

Affiliate program

Dokteronline tillhandahåller plattformar med möjlighet att bygga ett affärsförhållande med oss. Dokteronlines partners placerar och bevakar intressant innehåll på sina egna plattformar med länkar till Dokteronline. Varje gång trafik som genereras, leder till konvertering på Dokteronline, får du en bra provision.

Om Dokteronline

Vi tror på att ’makt åt patienten’: the patientens frihet att göra medvetna val, i samråd med EU-läkare om sin egen kropp och behandlingen den får. För att det ska kunna ske, sammanför Dokteronline plattformen läkare, patienter och apotekare genom läkarkonsultationer online. En EU-registrerad läkare bedömer patentens hälsoformulär och, om så behövs, skriver ut ett recept. Receptet skickas sedan till ett av våra samarbetsapotek i Europa för dispensering och sändning. Och därifrån levereras sedan den begärda behandlingen till patientens dörr.

Känner du dig övertygad om fördelarna med att samarbeta med Dokteronline. och vill vara med i vårt uppdrag? Kontakta en av våra medlemsexperter på [email protected]. De berättar gärna om möjligheterna.