Directly go to the content
Andra tjänster

Andra tjänster

Vi kan alltid sammanföra dig anonymt med en läkare för internetkonsultation. Ingen avtalad tid med läkare behövs för att få hem medicineringen. Medicinordinationen grundas på ett medicinskt frågeformulär på nätet. Efter att ha studerat din förfrågan kommer läkaren med medicinska råd eller beslut om att ordinera och skriva ut begärd behandling.

Medicineringen från det till Dokteronline.com på nätet anknutna apoteket kommer fram inom 1 till 3 dagar. På detta vis kan du beställa från apotek utan att behöva ödsla onödig tid på doktorsmöten och/eller väntetid på apoteket. Du kan beställa anonymt från de till Dokteronline.com anknutna apoteken, vilket är bra när det gäller problem man helst inte vill ta upp med sin husläkare.

I denna kategori finns information om övriga åkommor, exempelvis övervikt (bantning), rökbegär (sluta röka), sömnlöshet (dålig sömn) och behandlingar av dessa.