Directly go to the content
Att sova

Att sova

Alla sover vi väl dåligt någon gång, det behöver inte alltid ha några allvarliga följder om det inte blir något kroniskt mönster. Om det är så, är det viktigt att ta reda på orsaken till sömnproblemen. Man bör göra skillnad mellan milda och allvarliga sömnproblem. I allmänhet är det fråga om allvarlig sömnlöshet om man sover dåligt minst 3 gånger per vecka, under en period längre än tre veckor och att detta leder till funktionsnedsättning under dagen. Om man sover dåligt bara ibland, kortare än tre veckor och om det inte hör ihop med dysfunktion under dagen, då har man milda sömnproblem. I vanliga fall går dessa problem över av sig själv igen. 

Sovmönster 

En sund vuxen person behöver mellan sju och nio timmars sömn per natt. Under dessa sömntimmar går vi igenom en cykel på fyra stadier. Denna cykel upprepas några gånger under natten. Det första stadiet är en kort period i vilken du inte sover riktigt än, men din kropp förbereder sig på det. I detta stadie slappnar musklerna av, går temperaturen ner, blir hjärtslagen långsammare och ögonen faller igen. Efter några minuter somnar du lätt; det andra stadiet. I detta stadie kan du vakna av de allra minsta ljud, eftersom du inte sover djupt än. Även denna fas dröjer inte så länge. Nu blir det intressant; i tredje stadiet blir hjärtslagen ännu långsammare, slappnar musklerna av ännu mer. Du sover djupt och nu vaknar du inte mer helt plötslig av ett litet ljud. Nu börjar också det riktiga återställningsarbetet av kropp och själ. I denna djupsömn återställs dina organ och muskler och kan din hjärna bearbeta all förvärvad information. Din kropp och hjärna behöver verkligen denna djupsömn. Till sist följer ett fjärde stadie. REM-sömnen betyder Rapid Eye Movement och hänvisar till blixtsnabbt blinkande med ögonlocken. Denna sömn kostar mycket energi och detta är stadiet du drömmer i. I detta stadie visar hjärnan lika mycket aktivitet som när du är vaken. Dessa fyra stadier upprepas flera gånger per natt. Det är dessutom inte viktigt hur ofta, utan att de är jämnt fördelade. 

Sömnbrist 

Om man sover mindre än sju timmar per natt flera dagar efter varandra, kan detta leda till sömnbrist. Det märker man genom besvär såsom trötthet på dagen, svårt att hålla sig vaken, minskad koncentration och att man somnar på dagen. Det kan finnas olika orsaker som ligger till grund för detta, såsom en jetlag, stress eller spänning. Dessa besvär måste gå över av sig själ efter en period med vila. 

Sömnproblem  

Exempel på sömnproblem är: snarkning, inte kunna somna, inte kunna sova vidare, sova för lätt, rastlösa ben, fördröjt sömnfassyndrom och sömnrelaterade störningar såsom narkolepsi och sömnapné. Sömnapné är en sjukdom där man inte andas på minst 10 sekunder under natten. Detta kan uppträda upprepade gånger, till och med mer än fem gånger per timme, vilket har ett stort inflytande på sömnkvaliteten. Härigenom vaknar man inte med en utvilad känsla och man känner sig mycket sömning på dagen varigenom koncentrationsförmågan kan vara sämre. Narkolepsi är en sjukdom där man regelbundet somnar på dagen, även under en aktivitet. Personer med rastlösa ben kan inte hålla benen stilla och har en obehaglig, tung känsla i benen. Till sist kan det vara så vid det fördröjda sömnfassyndromet att man alltid somnar först sent på kvällen, varigenom man är mycket sömning på morgonen. Denna rytm kan man inte anpassa.  

Dålig sömn 

Om man bara sover dåligt ibland, kortare än tre veckor och om detta inte hör ihop med dysfunktion under dagen, då har man besvär av ett milt sömnproblem eller dålig sömn. Detta kan ha olika orsaker, såsom allergier, astma, COPD, rastlösa ben, tarmsjukdomar och klåda. Här hittar du mer information om dålig sömn. 

Allvarlig sömnlöshet.  

Allvarlig sömnlöshet kan man definiera som sömnproblem som dröjer längre än tre veckor och uppträder minst tre gånger per vecka och som leder till dysfunktion under dagen. Sömnproblem kan ha flera orsaker, såsom svårt att somna, vakna regelbundet under natten, vakna för tidigt, vakna outvilad, oroliga drömmar och lätt sömn. Alla dessa besvär kan göra att man funktionerar sämre än normalt under dagen, man är extra trött, sömnig och lättretad under dagen och man har besvär av minskad koncentration. Dessa besvär kan förvärras genom så kallat fel sömnbeteende, såsom att sova ut för länge, en störd sömn-vakenrytm, användning av sömnmedel eller alkohol. Det är även möjligt att någon som lider av kortsiktig och inte allvarlig sömnlöshet, slutligen utvecklar allvarlig sömnlöshet. Detta beror framförallt på psykiska faktorer, man är övertygad om att man inte kan sova, varigenom man associerar det med något negativt. Här hittar du mer information om allvarlig sömnlöshet.