Directly go to the content

Dr. C. Avram

Single Doctor

Let op: de inhoud en vormgeving van dit blok zullen zichtbaar zijn op de static site na een deploy.

Geselecteerde arts: C. Avram

Introduktion

Detta är doktor Claudiu Avram. Han är medicine doktor i allmänmedicin med specialistutbildning i akutmedicin.

Meriter

År 2002 tog doktor C. Avram magisterexamen i medicin vid Victor Babes-universitetet för medicin och farmaci i Timisoara i Rumänien. Han gick även en specialistutbildning i akutmedicin och utbildade sig till ambulansläkare år 2010.

Arbetslivserfarenhet

Efter sin läkarexamen arbetade doktor C. Avram som AT-läkare på ortopediska avdelingen vid länssjukhuset i Timisoara mellan 2002 och 2004. Efter det arbetade han som läkare inom ambulanstjänsten mellan 2004 och 2006, och återvände dit igen år 2009. Sedan 2021 har han arbetat som doktorand vid Victor Babes-universitetet för medicin och farmaci  i Timisoara i Rumänien.

Specialitet

År 2010 var han färdig med sin specialistutbildning i akutmedicin och som ambulansläkare inom ambulanstjänsten.

Samarbete

Doktor C. Avrams svar på frågan: “Varför samarbetar du med Dokteronline?”

Jag har samarbetat med Dokteronline sedan 2015. E-hälsovård är ett dynamiskt område som gör det möjligt för mig att använda min medicinska kunskap och mina medicinska färdigheter för att bidra till patienternas hälsotillstånd på ett effektivt sätt. Jag brinner för att förbättra människors liv världen över. Onlinehälsovården och tillgången till onlinemedicin har tillfört en ny dimension inom medicinens område som har genomgripande, positiva följder för människors liv.

Publikationer

Covid-19-pandemins effekter på diagnos och behandling av livmoderhalscancer: en befolkningsbaserad studie i Rumänien.

Referenser

Popescu A, Craina M, Pantea S, Pirvu C, Chiriac VD, Marincu I, Bratosin F, Bogdan I, Hosin S, Citu C, Bernad E, Neamtu R, Dumitru C, Mocanu AG, Avram C, Gluhovschi A. Covid-19-pandemins effekter på diagnos och behandling av livmoderhalscancer: en befolkningsbaserad studie i Rumänien. Diagnostics (Basel). 2022 Apr 6;12(4):907. doi: 10.3390/diagnostics12040907. PMID: 35453955; PMCID: PMC9031697.