Directly go to the content
OR Avram Groot

Dr. O.R. Avram

Mitt namn är doktor Oana-Raluca Avram och jag är specialiserad i sjukdomar i muskler och senor.  

År 2005 tog jag min examen vid Victor Babes universitet för medicin och farmakologi i Timisoara, Rumänien. Sedan 2007 har jag arbetat som läkare i primärvården och undervisat i genetik och rehabilitering i ämnet hälsovetenskap vid samma universitet som jag tog min examen år 2005.  

Därefter började jag arbeta som seniorläkare på regionsjukhuset i Timisoara för att sedan specialisera mig vidare till specialist i fysisk medicin och rehabilitering.

Jag är en läkare som tycker om mitt arbete och jag tycker om livet. Mina patienters behov står alltid i förgrunden med allt vad jag gör i mitt arbete. Att vara frisk är den största gåvan man kan få och Jag försöker hjälpa mina patienter så bra som möjligt med att bli friska och att de förblir.