Directly go to the content
Tanase Groot

Dr. P.C. Tanase

Mitt namn är doktor Paul Cristian Tanase och efter min examen vid Victor Babes Universitet för medicin och farmakologi 2005 har jag arbetat som läkare i primärvården. Dessutom undervisade jag i ämnet hematologi på universitetet i Timisoara.

Förutom mitt arbete som läkare har jag en masterexamen i administration och affärsutveckling vid West Universitetet i Timisoara. Jag har även tagit en masterexamen i palliativ vård vid universitetet i Transilvania Brașov.

Sedan 2017 har jag varit verksam som hematolog, specialiserad i MDS, även kallat melodysplastiskt syndrom. MDS är ett samlingsnamn för benmärgssjukdomar varvid produktionen av blodceller är kraftigt rubbad.

Patienten är mitt ansvar i vilkens intresse jag lägger all min energi och professionalism varje dag.