Directly go to the content
Zopiclon

Zopiclon

Sömnmedlet Zopiclon har en omtöcknande och sömnig verkan. Dessutom har tabletterna en muskelavslappnande och ångesthämmande verkan. Effekten märks inom en timma och dröjer ungefär 6 till 8 timmar. 

Produkten är galvaniserad i en neutral förpackning, utan märke, men gäller alltid den ursprungliga varumärkesprodukten. Denna anpassade förpackning uppfyller villkoren för detta läkemedel.

Zopiclon är ett sömnmedel. Det verksamma ämnet zopiclon tillhör lekemedelssorten hypnotika; mediciner som minskar sömnproblemen. Zopiclon är inte lämpligt för barn. 

Vad är Zopiclon?  

Sömnmedlet Zopiclon har en omtöcknande och sömnig verkan. Dessutom har tabletterna en muskelavslappnande och ångesthämmande verkan. Effekten märks inom en timma och dröjer ungefär 6 till 8 timmar. 

När används Zopiclon? 

Läkarna skriver ut Zopiclon för sömnproblem. De besvär som tillhör är till exempel: 

 • Svårt att somna; 
 • Inte kunna sova i ett sträck (vaknar ofta på natten); 
 • Vaknar för tidigt. 

Sömnproblem kan till exempel uppstå genom stress, spänningar eller bekymmer, depression eller ångest. Ibland är kroppsliga besvär orsaken till sömnproblemen. Dålig sömn leder till trötthet på dagen. Detta kan därefter leda till koncentrationssvårigheter, lättretlighet och brist på energi. Om en anpassad livsstil inte hjälper till bättre sömn, kan en läkare skriva ut ett sömnmedel såsom Zopiclon tillfälligt. 

Hur används Zopiclon? 

Zopiclon tabletter verkar snabbt. Du tar dem precis innan du går och lägger dig. De allmänna riktlinjerna för detta sömnmedel är:  

 • Ta tabletten med tillräckligt med vätska. Tugga inte sönder tabletten. 
 • Se till att du kort efter att du tagit tabletten kan gå och lägga dig; sömnmedlet verkar inom en timma. 
 • Använd detta sömnmedel så kort tid som möjligt för att förebygga beroende. Zopiclon får inte användas längre än två eller tre veckor efter varandra. 
 • Dick inte alkohol så länge som du använder Zopiclon. Starka drycker kan framkalla och förstärka de omtöcknande biverkningarna av detta sömnmedel. Detta kan leda till farliga situationer. Man bör inte delta i trafiken kortare än16 timmar efter intagandet av 7.5 mg Zopiclon. 
 • Delta inte i trafiken om du har besvär av biverkningar såsom yrsel, dåsighet eller sömnighet. 
 • Har du tagit detta sömnmedel flera dagar efter varandra? Trappa då långsamt ner användningen av Zopiclon. Det förebygger abstinensbesvär.  

Ytterligare information om användningen av dessa sömntabletter hittar du i bipacksedeln.  

Vilka doseringar finns?  

Zopiclon finns att tillgå i tablettform på 3,75 mg och 7,5 mg. En läkare vet vilken styrka du ska använda. De allmänna riktlinjerna för doseringen är:  

 • Vuxna: en gång per dag en tablett precis före sänggåendet; 
 • Äldre: en gång dagligen 3,75 mg precis före sänggåendet. En läkare kan eventuellt öka denna dos till 7,5 mg per dag. 

Ta aldrig mer än en dos per dag, Även om sömnmedlet inte hjälper tillräckligt. Zopiclon is inte lämpligt för barn under 18 år. Du hittar ner information om doseringen av detta sömnmedel i bipacksedeln.  

Vilka är biverkningarna av Zopiclon? 

Detta sömnmedel kan ibland ge biverkningar. Besvären som kan uppträda, är bland annat:  

 • Bitter smak i munnen; 
 • Sömnighet, trötthet, dåsighet; 
 • Yrsel; 
 • Huvudvärk; 
 • Mag- tarmbesvär; 
 • Torr mun. 

En översikt över alla eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Rådfråga en läkare om du får besvär av häftiga eller långvariga biverkningar. 

När får du inte använda Zopiclon? 

Zopiclon är inte lämpligt sömnmedel för alla. Ta tabletterna inte om du: 

 • Är överkänslig för det verksamma ämnet zopiclon eller ett av hjälpämnena i tabletten: 
 • Lider av en allvarlig form av muskelsvaghet (myastenia gravis);  
 • Lider av allvarliga andingssvårigheter; 
 • Lider av allvarliga leverproblem; 
 • Lider av sömnapné. 

Du måste vara extra försiktig vid användning av detta sömnmedel i följande fall:  

 • Om du lider av lever-, njur- eller andningsproblem; 
 • Om du har ett förflutet med alkohol- eller drogmissbruk; 
 • Om en läkare har bekräftat att du lider av en personlighetsstörning; 
 • Om du nyligen använt detta sömnmedel eller använt någon liknande medicin längre än 4 veckor; 
 • Om du tror att du inte kan sluta med användning av Zopiclon eller andra sömnmedel.  

Använd Zopiclon endast på läkarens inrådan om du är gravid. Ta aldrig detta sömnmedel under de tre sista månaderna av graviditeten och vid födseln. 

Det verksamma ämnet zopiclon utsöndras delvis i bröstmjölken. Därigenom kan det ge biverkningar hos barnet. Rådgör med en läkare om du vill använda Zopiclon medan du ammar.  

Ytterligare information om dessa varningar hittar du in bipacksedeln. 

Kan Zopiclon användas i kombination med andra läkemedel?  

Detta sömnmedel kan ha en växelverkan med andra mediciner. Det kan till exempel hända om använder zopiclon tillsammans med ett av följande läkemedel: 

 • Vissa antipsykotika och antidepressiva (mediciner mot psykiska sjukdomar och depressioner); 
 • Vissa antiepileptika (mediciner mot epilepsi); 
 • Andra (sömn)medel ur medicingruppen hypnotika; 
 • Morfinaktiga smärstillande, såsom kodein, morfin, oxykodon; 
 • Anestetika (läkemedel för att söva någon); 
 • Vissa anthistaminer (läkemedel mot allergiska besvär såsom hösnuva); 
 • Vissa antibiotika, bland annat erythromycin och rifampicin; 
 • Vissa antimögelmedel, bland annat ketoconazol; 
 • Ritonavir, en virushämmare som bland annat används vid aids. 

En läkare vet om eller hur du kan använda dessa läkemedel i kombination med Zopiclon. I bipacksedeln hittar du mer information om detta ämne.  

Var kan jag köpa Zopiclon? 

Du kan köpa Zopiclon på ett registrerat apotek. 

Kan jag köpa Zopiclon utan recept? 

Detta är ett receptbelagt sömnmedel. Du måste ha ett recept för att kunna beställa Zopiclon på ett apotek. 

Källor 

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. (2018, 1 juli). Zopiclon Aurobindo 3,75 mg, filmomhulde tabletten [Zopiclon Aurobindo 3,75 mg, filmdragerade tabletter] | Geneesmiddeleninformatiebank. Rådfrågat den 29 april 2020, från https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,121122 

KNMP. (2019, 9 april). Zopiclon – Apotheek.nl. Rådfrågat den 29 april 2020, från https://www.apotheek.nl/medicijnen/zopiclon#! 

Zorginstituut Nederland. (utan datum.). Zopiclon – FarmacotherapeutischKompas. Rådfrågat den 29 april 2020, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/z/zopiclon#samenstelling