Directly go to the content

Integritetspolicy Dokteronline

Den här integritetsförklaringen uppdaterades senast den 23 januari 2024.

Den här Integritetspolicyn beskriver hur eMedvertise N.V., som bedriver handel under namnet Dokteronline, ett aktiebolag baserat i Willemstad, Curaçao (Kungariket Nederländerna) på Mahaaiweg 6 (upptaget i Handelsregistret med nummer 108686), samlar in och behandlar dina (särskilda) personuppgifter.

Inledning

Känsliga uppgifter eller personuppgifter behandlas via Dokteronline. Dokteronline anser att noggrann hantering av personuppgifter är av yttersta vikt. Därför behandlas och säkras personuppgifter med noggrannhet av oss.

Trots att Dokteronline är baserat utanför Europeiska unionen följer vi den (tillämpliga) europeiska integritetslagstiftningen när vi behandlar personuppgifter. Detta innebär bl.a. att:

 • vi tydligt uppger de ändamål för och grunder på vilka vi behandlar personuppgifter; detta gör vi genom denna Integritetspolicy;
 • vi begränsar insamling av personuppgifter till enbart sådana personuppgifter som behövs för legitima ändamål;
 • vi först ber om ditt uttryckliga tillstånd att behandla dina personuppgifter i sådana fall där ditt medgivande krävs;
 • vi vidtar tillämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och även kräver detta av de parter som behandlar dina personuppgifter på vår begäran;
 • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter för kontroll och på din begäran få dina personuppgifter överförda, korrigerade eller raderade, samt din rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter och din rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Dokteronline är (med-)ansvarig för all behandling av personsuppgifter. I denna Integritetspolicy förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in och i vilket syfte de används. Vi rekommenderar att du läser igenom denna policy noggrant.

Personuppgifter och behandlingsmål

Vi samlar in och behandlar följande uppgifter:

Information som du själv lämnar. Det gäller information som du själv lämnar genom att fylla i formulären på vår webbsida, www.dokteronline.com (“Webbsida”), eller genom kontakt med oss på telefon, per e-post eller på något annat sätt. Det gäller då bland annat information som du lämnar när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, skapar ett konto, gör en beställning, kontaktar kundtjänsten eller deltar i andra (interaktiva) funktioner på vår Webbsida. På så sätt behandlar vi t.ex. följande uppgifter:

 • namn, adress och bostadsort
 • telefonnummer
 • faktura- och/eller leveransadress
 • e-postadress
 • betalningsuppgifter (bankgironummer/kreditkortsinformation)
 • kön
 • födelsedatum
 • tekniska uppgifter, t.ex. en IP-adress
 • medicinsk patientinformation (recept)

Dessa uppgifter används bl.a. till:

 • att bevilja inträde till (ditt personliga konto på) Webbsidan;
 • att skapa ett konto, bevilja tjänster och att kommunicera med dig;
 • att vid behov informera dig (digitalt) om e-hälsofrågor och till detta relaterade ämnen;
 • att informera om förändringar gällande våra tjänster och/eller tjänster som tillhandahålls av de läkare och/eller apotek som vi har tillgång till;
 • att organisera, ordna och kontrollera beställningar som vi fått från dig; att (vid behov) utföra en identitetskontroll.

Särskilda personuppgifter som du lämnar till oss. Detta gäller information som du ger oss genom att fylla i formulären på vår Webbsida eller via telefon, e-post eller på annat sätt. Särskilda personuppgifter lämnar du som en del av det medicinska frågeformuläret. Det kan t.ex. handla om information gällande din hälsa, din medicinska historia och/eller ditt sexliv. De uppgifter som sparas kommer uteslutande att användas av läkare och/eller apotekspersonal.

Dessa uppgifter används bl.a. för:

 • att göra det möjligt för de oberoende läkare vi har tillgång till att tillhandahålla en online konsultation på begäran;
 • att göra det möjligt för de oberoende apotek vi har tillgång till att sälja och leverera vissa läkemedelsprodukter på begäran.

Information som vi samlar in om dig. Detta gäller information som vi samlar in om dig när du besöker vår Webbsida. Vid behov gör vi detta endast efter det att vi fått ditt samtycke; exempelvis efter accepterande av lagring av kakor. Informationen som samlas in omfattar bl.a: teknisk information, som t.ex. en IP-adress, dina inloggningsuppgifter, typ och version av din webbläsare, typ och version av din webbläsar-plugin och styrningssystem och plattform; information om ditt besök, såsom vilka sidor på vår Webbsida du har besökt (inklusive hur länge, datum och tidpunkt), vilka produkter du tittat på, interaktiv aktivitet (när du rullat, klickat och/eller hovrat) och det telefonnummer du använder när du ringer vår kundtjänst.

Dessa uppgifter används bl.a. för:

 • att förvalta vår Webbsida och våra interna aktiviteter, vilka bl.a. omfattar problemlösning, uppgiftsanalys, tester, forskning och användande av statistik och undersökningsmål;
 • att förbättra vår Webbsida, vilket bl.a. omfattar att presentera dess innehåll så effektivt som möjligt för dig och din dator;
 • att möjliggöra för dig att använda dig av interaktiva funktioner när du besöker vår Webbsida och/eller använder dig av våra tjänster;
 • att skydda vår Webbsida;
 • att leverera relevant information till dig och att mäta dess effektivitet;
 • att föreslå och rekommendera dig och andra användare av vår Webbsida om varor eller tjänster som kan intressera dig eller dem.

Information som vi erhåller från andra källor. Detta är information om dig som vi erhåller från utvalda tredje parter (t.ex. affärspartners, partners som tillhandahåller teknik-, betalnings- och leveranstjänster, annonsnätverk, tillhandahållare av analyser, sökinformation och/eller ID-kontroller och kreditreferensfirmor).

Dessa uppgifter används bl.a. till:

 • att kombinera denna information med den information du ger oss och den information vi samlar in om dig; vi kan använda denna information och den kombinerade informationen för de ändamål som beskrivs här ovan.

Grunder för uppgiftsbehandling
Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter inom ramen för att förverkliga och/eller genomföra dina beställningar till Dokteronline, fullgöra en rättslig förpliktelse (t.ex. kontroll av din identitet), befria dig från juridiskt ansvar av ett vitalt intresse från din sida och/eller ett rättvist affärsintresse från oss. Om det inte är fråga om förutnämnda grunder, ber vi dig om ett fritt och direkt tillstånd att få behandla dina uppgifter. För behandling av särskilda personuppgifter ber vi dig alltid om tillstånd.

Överlämnande till tredje parter
Vi överlämnar dina personuppgifter till tredje parter (”behandlare”) och med Dokteronline lierade bolag, för att utföra och övervaka rättigheter och skyldigheter – inklusive tjänster och betalningar – som uppstår ur det avtal som slutits med dig. Vi har slutit avtal med ovannämnda tredje parter, i vilka vi säkerställer att den vidare behandlingen av personuppgifter som utförs av dessa tredje parter också följer den tillämpliga integritetslagstiftningen. Dessutom överlämnar Dokteronline dina personuppgifter till andra tredje parter; ofta i marknadsföringssyfte. Detta gör vi endast med ditt uttryckliga tillstånd.

De läkare och apotek som vi har tillgång till utför sina tjänster oberoende av Dokteronline och utan att Dokteronline på något sätt är ansvarig för typen av och/eller kvaliteten på de tjänster och/eller produkter som levereras. För de begärda online-konsultationerna och/eller produkterna samlar Dokteronline in dina (medicinska) personuppgifter åt läkarna och/eller apoteken. Dessa uppgifter placeras på en säker plattform hos Dokteronline. Inga anställda hos Dokteronline har tillgång till dessa medicinska uppgifter. Personuppgifterna i fråga samt din läkemedelshistoria är endast tillgängliga för ovanstående läkare och apotek, vilka är oberoende ansvariga för hur uppgiftsbehandlingen sker. Vi har träffat avtal med dessa läkare och apotek för att garantera din integritet/dina integritetsrättigheter. Dina medicinska uppgifter delas aldrig med tredje parter.

Nyhetsbrev
Vi erbjuder ett nyhetsbrev, genom vilket vi vill informera intresserade parter om e-hälsa generellt och/eller om våra tjänster. På vår Webbsida kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Det kan innehålla information som riktas särskilt till dig, t.ex. genom “profilering”. Varje nyhetsbrev innehåller en länk som du kan säga upp prenumerationen med.

Servicemejl
Genom att använda våra tjänster läggs din e-postadress automatiskt till på en kontaktlista, så att vi kan skicka ett servicemeddelande via e-post inom ramen för ett tecknat avtal (en ”beställning”) angående beställningens status, ändringar och händelser avseende Webbsidan eller våra tjänster. Vi kan även lämna information på detta sätt relaterat till tidigare beställningar som du lämnat till oss. Du kan säga upp prenumerationen på dessa servicemejl genom att använda uppsägningsmöjligheten som erbjuds i vår kommunikation.

Telefonkontakt
Dokteronline använder ditt telefonnummer för att vid behov kontakta dig angående frågor och/eller uppdateringar gällande en beställning du har gjort. Dokteronline kan även kontakta dig angående tjänster som erbjuds av Dokteronline. Vi ringer dig endast om du har gett ditt uttryckliga tillstånd i samband med att du skapade ditt konto. Under varje telefonsamtal har du möjlighet till att göra invändningar mot att vi kontaktat dig per telefon och att återkalla det tillstånd du tidigare gett.

Publicering
Vi publicerar inte dina (person-)uppgifter.

Överföring till länder utanför EU
Dokteronline har en världsomfattande teknisk infrastruktur. Fastän Dokteronline strävar efter att undvika det så mycket som möjligt, kan dina (person-)uppgifter överföras till företag utanför Europeiska unionen, där lagstiftningen gällande integritetsskydd kan innebära mindre skydd jämfört med lagstiftningen inom Europeiska unionen. Ett exempel på detta är användning av Google Analytics eller Amazon Cloud-tjänster som innebär att dina uppgifter kan överföras till eller lagras i Amerikas förenta stater. Härmed ger du ditt tillstånd att dina (person-)uppgifter – vid behov – får överföras till Amerikas förenta stater och andra länder utanför Europa. Dokteronline kommer i sådana fall att vidta tillämpliga åtgärder som rimligen kan krävas för att i största möjliga mån skydda dina uppgifter, t.ex. att ingå modellavtal med de företag det gäller där tydliga överenskommelser fastställs gällande användande och skyddande av dina personuppgifter.

Klarna som betalningsmetod
Du kan betala via Klarna. Klarna kan utföra en kreditriskutvärdering, under vilken (person-)uppgifter behandlas. Klarnas uppgifter är: Klarna Bank AB, bolagsnummer 556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige.

Säkerhet

Vi vidtar skyddsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. I synnerhet vidtar vi följande åtgärder:

 • åtkomst till personuppgifter skyddas med användarnamn och lösenord;
 • efter mottagning lagras uppgifterna i ett separat, skyddat system;
 • vi vidtar fysiska åtgärder för åtkomstskydd i systemen där personuppgifterna lagras;
 • våra leverantörer av (teknisk) utrustning och infrastruktur uppfyller de tillämpliga ISO-kraven, såsom ISO27002;
 • vi använder säkra uppkopplingar (Secure Sockets Layer eller SSL) som skyddar all information mellan dig och vår Webbsida när du lämnar personuppgifter.

Lagringsperiod och kontoradering
Personuppgifterna som beskrivs ovan lagras så länge som ditt konto har en aktiv status. Ditt konto – inklusive alla tillhörande personuppgifter – raderas av Dokteronline om du inte har loggat in på Webbsidan på fyra år, eller fyra år efter din sista beställning via Dokteronline. Vissa personuppgifter lagras emellertid längre, om det finns ett lagstadgat krav att göra detta (såsom skattemässig bevaring på minst sju år för betalningsuppgifter och minst 15 år för medicinska uppgifter).

Dina rättigheter
Tillgång till, rättelse och radering av dina uppgifter
Om du vill, kan Dokteronline ge dig en översikt av dina personuppgifter som vi har kännedom om (artikel 15 AVG). De flesta av dessa uppgifter kan ses via ditt Mitt konto hos Dokteronline. Om informationen visar sig vara felaktig eller ofullständig, kan vi rätta eller lägga till information på din begäran (artikel 16 AVG).

Du har vidare rätt att få alla dina personuppgifter raderade enligt rätten att bli bortglömd (artikel 17 AVG). I ett sådant fall blir ditt konto och alla tillhörande personuppgifter – i den mån lagen så tillåter – permanent raderade eller anonymiserade.

Rätt till begränsning av behandling
Om du har meddelat oss att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga, kan du begära en begränsning under den tid som vi behandlar din begäran (artikel 18 AVG). Du kan även begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter om du anser att vi behandlar dina uppgifter på ett olagligt sätt, eller att vi inte längre behöver dina personuppgifter i behandlingssyfte, eller om du har invänt mot (ytterligare) behandling därav. När vi har mottagit din begäran om begränsning, kommer vi endast att behandla dina uppgifter efter det att vi erhållit ditt tillstånd, eller av viktiga skäl (t.ex. rättsförfaranden).

Dataportabilitet
Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du har rätt att erhålla de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett användbart format (artikel 20 AVG). Dokteronline skickar dig uppgifterna i XML-format.

Göra invändningar
Om du inte är överens med en specifik behandling av dina uppgifter – inklusive t.ex. automatiserad behandling av dina personuppgifter (”profilering”) för direkt marknadsföring – kan du när som helst göra invändningar mot detta (artikel 21 AVG).

Att återkalla tidigare givet tillstånd
Om du har gett oss ditt tillstånd att behandla dina personuppgifter, kan du när som helst återkalla detta tillstånd (artikel 13:2c AVG). Du kan även när som helst återkalla ditt tillstånd till att sända marknadsmeddelanden eller göra en invändning mot detta.

Rätten att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet
Du har rätt att inge ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten (artikel 77 AVG). För Dokteronline är det den nederländska dataskyddsmyndigheten (Autoriteit Persoonsgegevens). Du kan lämna in ett klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter. Givetvis kan du alltid lämna ett klagomål till oss först. Om du har ett klagomål kan du kontakta vårt Dataskyddsombud.

Kontakt
Du kan utöva ovanstående rättigheter och andra rättigheter som du kan ha enligt tillämplig lag om integritetsskydd, genom att sända en begäran till [email protected]. Vi besvarar din begäran så snart som möjligt, men i varje fall inom fyra veckor, eller så svarar vi på annat vis.
 
Du kan även utöva din rätt att bli bortglömd och din rätt till dataportabilitet via ditt konto under Mitt konto hos Dokteronline.

Om du har några frågor kan du även kontakta vårt Dataskyddsombud genom att använda kontaktuppgifterna som återfinns i den sista artikeln i denna Integritetspolicy.

Rapportering av (säkerhets-)incidenter och dataläckage
Om det oväntat visas att det trots de träffade försiktighetsåtgärderna ändå inte lyckats att skydda dina personuppgifter, eller om vi misstänker att det skett några överträdelser, underrättar vi den nederländska dataskyddsmyndigheten (Autoriteit Persoonsgegevens) om detta. Om överträdelsen mot personuppgifterna kan tänkas ha några negativa följder för dig, meddelar vi dig så snart som möjligt. Dokteronline har ett internt förfarande för att hantera sådana incidenter.

Tredje parts webbsidor
Denna Integritetspolicy gäller inte tredje parts webbsidor som är kopplade till vår Webbsida via en länk. Vi kan inte garantera att sådana tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi uppmanar dig att läsa dessa webbsidors integritetspolicy innan du använder webbsidorna.

Kakor
Dokteronline använder kakor på sin Webbsida och i erbjudandet av sina tjänster. En kaka är en liten, enkel textfil med uppgifter som antingen lagras på din dators hårddisk eller i webbläsarens session. Du kan läsa allt om hur Dokteronline använder kakor i vår Kakpolicy.

Google Analytics
Vi använder Google Analytics för att följa hur besökarna använder vår Webbsida. Vi har slutit ett avtal med Google för att enas om hur våra data ska hanteras. Dessutom har vi inte gett Google tillstånd att använda information som erhållits genom Analytics till några andra Google-tjänster. Slutligen så anonymiserar vi IP-adresserna.

Ändringar i denna Integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i den här Integritetspolicyn. Vi rekommenderar att du läser Integritetspolicyn regelbundet, så att du är medveten om dessa ändringar.

Högsta övervakare: nederländska dataskyddsmyndigheten (Autoriteit Persoonsgegevens)
Vi står givetvis gärna till tjänst och hjälper dig vidare om du har några klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter. Enligt integritetslagstiftningen har du även rätt att lämna ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten mot behandlingen av personuppgifter. Eftersom Dokteronline utför gränsöverskridande databehandling, har vi utsett den nederländska integritetsmyndigheten som högsta övervakare. Benämningen på denna myndighet är Autoriteit Persoonsgegevens.

Dataskyddsombud
Dokteronline har tillsatt ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet är oberoende och agerar som intern övervakare. Dataskyddsombudet ser till att Dokteronline tillämpar och följer alla relevanta integritetsbestämmelser. Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta gärna vårt dataskyddsombud (herr B. Teeken) på [email protected] eller ring +31 88 235 3035. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud om du har några frågor eller klagomål om denna Integritetspolicy.