Directly go to the content
Smärta

Smärta

Smärta är en varningssignal i kroppen. Det informerar kroppen att något är fel. Smärtstimuli förs genom nerverna till vårt smärt centra i hjärnan. Informationen bearbetas och smärtan görs påtaglig, så att åtgärder kan vidtas.

Varje typ av smärta upplevs på olika sätt. Smärta kan till exempel vara stickande, bultande eller skakande.

Smärta orsaker

Smärtan kan ha många orsaker. Det kan bero på en inflammation, skada, operation eller en sjukdom. Oftast är smärtan tillfällig (akut). När orsaken till smärtan behandlas, försvinner symptomen. Smärta kan emellertid också vara kronisk. Smärtan kommer då alltid tillbaka eller förblir konstant. Lyckligtvis finns det mycket att göra mot akut och kronisk smärta.

Smärta kan delas in i olika kategorier:

  • Smärta på grund av en skada i muskeln.
  • Nervsmärt som påverkats av exempelvis diabetes eller en stroke.
  • Psykogen smärta orsakad av exempelvis posttraumatisk stress. 
  • Smärta utan någon specific orsak.

Smärta behandling

Det finns olika sätt att behandla smärtan. Beroende på orsaken till smärtan, kan den behandlas olika. 

Kortsiktiga behandlingar: 

  • Akupunktur.  
  • Massage.
  • Kyla eller värme.

Långsiktiga behandlingar: 

  • Träning. 
  • Kognitiv beteendeterapi, KBT. 
  • Smärtstillande läkemedel.

Köpa smärtstillande läkemedel 

Dokteronline.com är aktiva sedan år 2003 och vi utmärker oss tack vare vårt professionella arbetssätt. Vi kan sätta dig i kontakt med en läkare online och då du kan göra en förfrågan på smärtstillande läkemedel. Om läkaren godkänner din förfrågan skickar hen ett recept till ett apotek som sedan fraktar medicinen till dig.

Enkelt och smidigt.